Plagáty vyzývajú: skúste to

Gotické priestory Kaplnky sv. Jána Evanjelistu, ktorá je súčasťou Kostola Zvestovania Pána na Františkánskej ulici v Bratislave patria v týchto dňoch modernému výtvarnému umeniu. Výstava plagátov 30 autorov s názvom Trinitas 30 potrvá do 24. júna – vstup je voľný. 

Radoslav Matejov 14.06.2018
Plagáty vyzývajú: skúste to

Trinitas znamená Trojica, Najsvätejšia Trojica, rovnako ide aj o názov umeleckého spoločenstva. Spoločenstvo Trinitas pôsobiace v Zlíne pri príležitosti jubilejných 30 rokov svojej existencie oslovilo 30 umelcov z Česka a Slovenska, aby prostredníctvom plagátov vyjadrili tému trinitárnej lásky. V januári 2017 tak bola v Zlíne prvá vernisáž výstavy Trinitas 30. Výstava pokračovala v mestách Olomouc a Brno, teraz je v Bratislave a mali by nasledovať Nitra a Praha. V našom hlavnom meste získalo uvedenie výstavy hlbšiu symboliku vďaka sviatku Najsvätejšej Trojice 27. mája, keď sa prítomným prihovorila kurátorka kolekcie plagátov Jana Langerová a slávnostný program vyvrcholil v Kostole Panny Márie Loretánskej prednáškou kňaza Ivana Barusa a recitáciou herečky Božidary Turzonovovej.

Keď vkročíte do chladivého gotického priestoru kaplnky, po stranách nájdete v rade nainštalované plagáty. Každý z 30 grafikov, fotografov a ilustrátorov má svoj originálny prejav, ktorý demonštruje osobitým vzťahom k jednému z najväčších tajomstiev kresťanskej viery. Plagát sa žánrovo zameriava na propagáciu a návštevník sa, samozrejme, môže spýtať, čo teda odporúčajú tieto plagáty, kam pozývajú, na akú udalosť zacielili? Sú predovšetkým znázornením individuálnej cesty k tajomstvu, k prežívaniu prítomnosti trojičnej lásky, sú odtlačkom stopy, ktorú zanecháva prežívanie vzťahu k Trojici, ale aj modlitba či meditácia. Zároveň sú plagáty výzvou pre samého návštevníka, aby podstúpil podobnú, no vlastnú cestu. Táto interaktívna výzva napokon zaznieva v samotnom motte výstavy: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý – a dotvára ho oko so symbolicky trojuholníkovou zrenicou, čo človeka uisťuje o tom, kto bdie nad jeho skúšaním.

Starobylé sakrálne priestory v týchto dňoch oživuje výstava moderného umenia, ktorá sa zaiste stane oslovujúcim prvkom pre nejedného návštevníka upriameného na nadčasové hodnoty. Plagáty vystavujú: Dalibor Bednář, Jana Bednářová, Leona Brázdilová, Anna Georgiadu, Helena Hájková, Andrej Haščák, Vratislav Hnátek, Hana Hrdinová, Peter Javorík, Ditta Jiřičková, Jiří Jun, Štěpán Klinkovský, Ludvík Kovář, Oldřich František Krajíček, Miloslav Luběna, Jitka Luběnová, Vít Mádr, Zdeněk Macháček, Pavel Noga, Gabriela Nováková, Marie Plotěná, Miro Pogran, Karolína Polenová, Jan Rajlich ml., Daniel Szalai, Jindřich Štreit, Libor Teplý, Marek Vácha, David Vávra a Roman Werner.