Pred 140 rokmi sa narodil Mikuláš Schneider-Trnavský

Hudobný skladateľ, regenschori, dirigent, pedagóg – tieto všetky tituly a aj ďalšie patria Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému. Dvadsiateho štvrtého mája sme si pripomenuli 140. výročie narodenia tohto významného tvorcu pôvodnej cirkevnej hudby.
Ľudovít Malík 12.06.2021
Pred 140 rokmi sa narodil Mikuláš Schneider-Trnavský

Návšteva španielskeho veľvyslanca v trnavskom sídle Spolku svätého Vojtecha v roku 1943. Zľava: Alexander Horák, Mikuláš Mišík, Ambróz Lazík, Mikuláš Schneider-Trnavský, veľvyslanec Španielska s manželkou, chargé d’affaires Vatikánu Giuseppe Burzio a správca SSV Ján Pöstényi. Snímka: archív Spolku svätého Vojtecha

S Mikulášom Schneiderom-Trnavským sa môžete stretnúť prakticky denne. Pýtate sa kde? Odpoveď je pri svätej omši, pri spievaní niektorej liturgickej piesne. Tento vynikajúci hudobný skladateľ je totiž zostavovateľom Jednotného katolíckeho spevníka, ktorý môžeme označiť za klenot cirkevnej hudby na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore.

Život

Mikuláš Schneider sa narodil 24. mája 1881 v Trnave. Už v ľudovej škole spieval a učil sa hrať na husliach a náuku o harmónii. Študoval na jezuitskom gymnáziu v Trnave. V tomto období vystupoval s hrou na organe na študentských koncertoch a spolu s neskorším známym hudobným skladateľom Zoltánom Kodálym, ktorý bol jeho spolužiakom a priateľom, aj v sláčikovom kvartete.

V roku 1900 sa Mikuláš Schneider rozhodol pokračovať v štúdiu hudby na Uhorskej kráľovskej akadémii v Budapešti, po roku prešiel na konzervatórium do Viedne a o ďalšie dva roky do Prahy.

Po tom, čo svojimi piesňami debutoval na oslavách Matice slovenskej v Martine a zhudobnil verše známych básnikov – Svetozára Hurbana Vajanského, Ľudmily Podjavorinskej a Martina Rázusa, Svetozár Hurban Vajanský ho nazval menom Trnavský so slovami, že „ten, kto dal jeho slovám v hudbe taký pekný výraz, nech nechodí po svete s holým nemeckým menom“.

V rokoch 1906 – 1907 pôsobil Mikuláš Schneider ako riaditeľ chóru Srbskej pravoslávnej cirkvi vo Veľkom Bečkereku. Onedlho – v roku 1908 – však s radosťou prijal ponuku českého speváka Božu Umirova na koncertné turné po Európe.

V roku 1909 sa vrátil do Trnavy a nastúpil na uvoľnené miesto riaditeľa chóru v Dóme sv. Mikuláša v Trnave (dnešnej Bazilike sv. Mikuláša). V roku 1919 bol vymenovaný za štátneho inšpektora hudby a spevu pre Slovensko. Po vydaní prvej zbierky pôvodných piesní (1907) sa stal populárnym a žiadaným slovenským skladateľom a hudobníkom.

V Trnave písal vyspelé chrámové diela, upravoval duchovné piesne, venoval sa tvorbe umelých piesní a úpravám ľudových piesní. Písal aj inštrumentálne a orchestrálne diela, príležitostné a inštruktívne skladby.

Cirkevná hudba

Pri príležitosti vysviacky prvých troch slovenských biskupov (1921) skomponoval vokálnu omšu Missa stella matutina. Na požiadanie Spolku svätého Vojtecha v Trnave zostavil Jednotný katolícky spevník. Upravil 564 piesní a bol autorom 226 nových piesní. Všetky skladby zoradil podľa cirkevného roka a zharmonizoval.

Niektoré piesne v tomto Jednotnom katolíckom spevníku prevzal z prvého katolíckeho kancionála Cantus catholici, ktorý bol vydaný v roku 1655. Dodnes sa dennodenne spievajú v kostoloch, takže Mikuláš Schneider-Trnavský je nesporne najhranejším slovenským skladateľom.

Piesne majú často hlboké duchovné texty, ale veriaci ich veľmi nepoznajú, pretože sa z nich spievajú jedna až dve strofy. Zároveň sú tam zhudobnené texty významných svätcov, kňazov či katolíckych básnikov.

Viete, že text piesne č. 270 Klaniam sa ti vrúcne napísal sv. Tomáš Akvinský; a autorom ďalšieho textu piesne č. 376 Slávna si, Kráľovná je sv. Ignác z Loyoly? Mikuláš Schneider-Trnavský počas intenzívnej práce na spevníku vytvoril omšové diela, v ktorých priamo spracúva duchovnú pieseň. Najznámejšia je vianočná omša Missa pastoralis alma nox a slovenská omša Hospodine, vyslyš nás.

Po pätnásťročnej práci, do ktorej bolo zainteresovaných viacero odborníkov z oblasti liturgiky, literatúry i hudby, vyšlo roku 1937 dielo predstavujúce pre slovenských katolíkov zjednotenie duchovného spevu vo všetkých chrámoch Slovenska.

A za toto nadčasové dielo musíme byť vďační hudobnému talentu Mikuláša Schneidera-Trnavského, ktorý ho nezakopal, ale neuveriteľne rozvinul pre dobro slovenských katolíkov.