Príprava a pamiatka na eucharistický deň D

Vstupujeme do obdobia prvých svätých prijímaní. Po dvoch rokoch obmedzení sa Cirkev môže naplno tešiť z týchto slávností. Prvoprijímajúce deti sa spolu so svojimi rodičmi, katechétmi a kňazmi intenzívne pripravujú na tento jedinečný okamih mesiace vopred. Napriek všetkej vonkajšej kráse tu však v prvom rade ide o krásu Eucharistie, ktorá prenikne celý život dieťaťa.

Zuzana Artimová 06.05.2022
Príprava a pamiatka na eucharistický deň D

Milými malými pomôckami a spoľahlivými spoločníkmi počas prípravy na prvé sväté prijímanie môžu byť pre dieťa aj publikácie, ktoré vydal Spolok svätého Vojtecha. Snímka: Erika Litváková

S JEŽIŠOM V SRDCI

Novinárka a spisovateľka Martina Jokelová-Ťuchová vymyslela interaktívnu pomôcku v podobe knižočky S Ježišom v srdci. Publikácia skutočne splní to, čo sľubuje v podnázve – je to Príprava a pamiatka na prvé sväté prijímanie. Nie je to však kniha, ktorú dieťa len letmo prelistuje a odloží do knižnice.

Táto knižočka pozýva dieťa, aby s ňou pracovalo a maximálne využilo všetko, čo mu ponúka. Verte, že toho nie je málo. Je to kniha na používanie: na zapisovanie si dôležitých vecí i okamihov, na poučenie i vzdelávanie v duchovnej oblasti. Dieťa v nej navyše nájde prílohy, ktoré s radosťou zužitkuje.

Zapojiť sa do čítania a využívania tejto publikácie môžu aj rodičia či súrodenci. Spolu s prvoprijímajúcimi deťmi si môžu napríklad zopakovať Desatoro, cirkevné prikázania, šesť hlavných právd alebo sa zoznámiť s niekoľkými krátkymi životopismi našich nebeských priateľov.

VITAJ, PANE JEŽIŠU

Podobným štýlom Martina Jokelová-Ťuchová pripravila aj rozsahom menšiu publikáciu Vitaj, Pane Ježišu. Ide o denníček z prvého svätého prijímania, ktorý je dostupný v modrej farbe pre chlapca a v ružovej pre dievča.

Aj táto knižočka je určená nato, aby s ňou dieťa aktívne pracovalo, aby si do nej zapísalo všetko dôležité zo svojho eucharistického dňa D.

OD SRDCA K SRDCU

Každé dieťa určite ocení – možno aj ako darček k prvému svätému prijímaniu – malý modlitebník a spevník Od srdca k Srdcu s výberom piesní a modlitieb z „dospeláckeho“ Jednotného katolíckeho spevníka.

Vydanie s ilustráciami akademického maliara Martina Kellenbergera bude pre dieťa praktickou pomôckou počas viacerých rokov nielen pri slávení svätej omše, ale aj pri súkromnej modlitbe. Je to veľmi vydarené vydanie po všetkých stránkach vrátane oblých okrajov knihy a veľkých záložiek.