Pripravujú filmovú poctu sv. Cyrilovi

Tento rok si 14. februára pripomíname 1 150. výročie smrti svätého Cyrila a vysvätenie svätého Metoda za biskupa. Novovzniknutá nadácia Proglas by preto rada pripravila film o slávnych bratoch, ale aj o svätom Gorazdovi a kniežati Svätoplukovi. Pracovný názov snímky je Tajomstvo Zoborského kláštora.
Mária Bilá 06.02.2019
Pripravujú filmovú poctu sv. Cyrilovi

Biskup František Rábek dúfa, že projekt sa zrealizuje.

Prezentácia filmového projektu sa konala 23. januára v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. 

Pôvodcom nápadu a tým, kto prevzal záštitu nad celým podujatím, bol František Rábek, rímskokatolícky biskup a prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. František Rábek sa tiež stal predsedom nadácie Proglas, ktorá bola založená práve za účelom podpory vzniku filmu. 

Medzi tými, ktorí pozvaným hosťom predstavili projekt, boli historik Róbert Letz, producent Ján Oparty, scenárista Ondrej Šulaj či spisovateľ Daniel Hevier. 
Večerom hudobne sprevádzala klaviristka Júlia Novosedlíková. Súčasťou kultúrnej zložky bol aj prednes prvej staroslovienskej básne Proglas v podaní herca Štefana Bučka.  

Stále hľadáme svoju identitu
Historik Róbert Letz vo svojom príspevku pripomenul, že v Nitrianskom kniežatstve a neskôr vo Veľkomoravskej ríši sa vytvorili základy našej štátnej a cirkevnej organizácie.

„V Proglase Konštantín vyjadril zásadnú myšlienku. Bez vlastného jazyka nie je možné mať vlastné písomníctvo. Bez písomníctva sa nedá obnovovať naše poznanie a bez poznania nie je možné rozvíjať pravú nábožnosť,“ nechal sa počuť Róbert Letz.

Tiež poznamenal, že mládež na školách zaujíma podľa jeho postrehov najviac práve táto časť národných dejín. „Cestou k zlepšeniu aktualizácie odkazu svätých Cyrila a Metoda bude istotne aj film Tajomstvo Zoborského kláštora, o ktorom dúfam, že si nájde svojich divákov,“ ukončil historik. 

Producent Ján Oparty zídeným prezradil, že projekt pripravuje už 11 či 12 rokov, ale že doteraz sa nemohol zrealizovať pre nedostatok finančných prostriedkov. „Rád by som tento film nakrútil, lebo si myslím, že stále hľadáme svoju identitu. Myslím si, že prostredie Veľkej Moravy nám ju dáva,“ poznamenal.   

Scenárista Ondrej Šulaj za 6 rokov napísal zhruba 12 pracovných verzií scenára. Čas, ktorý strávil písaním, vraj neľutuje, lebo sa vďaka tomu dozvedel veľa zaujímavého o našej histórii. Odovzdaním finálneho scenára projekt sám v sebe uzavrel a podľa vlastných slov drží palce tým, ktorí sa pustia do jeho realizácie. 

Výzva pre dnešných veľmožov
„Keď som sa dozvedel, že sa má zrealizovať takýto film, zmocnila sa ma celá koláž pocitov, medzi ktorými bolo nadšenie, údiv, skepsa, obavy,“ priblížil Daniel Hevier.

Toho do projektu prizval biskup František Rábek, ktorý mu dal čítať svoju verziu scenára. Literát tvrdí, že biskupovi sa podarilo podať suverénny scenáristický výkon. Daniel Hevier sa tiež vyjadril, že sa oplatí Cyrila a Metoda priblížiť cez emocionálny príbeh.

„Máme pocit, že o nich vieme všetko. Ale keď si to človek analyzuje, tie poznatky sú často fragmentárne, povrchné. Možno naozaj dozrela doba, aby sme spoločne vygenerovali veľké dielo o nich, ktoré pretrvá desiatky rokov,“ zhodnotil spisovateľ. 

František Rábek na záver podujatia poznamenal, že vo veľkomoravskej dobe to boli práve knieža Rastislav a jeho veľmoži, ktorí pozvali svätých Cyrila a Metoda na naše územie.

„Využívam toto stretnutie nato, aby som povedal, že dnes máme na Slovensku tiež veľmožov a kniežatá. Od nich závisí, či umožnia, aby sa film mohol zrealizovať. Či sa budú takto môcť Cyril a Metod vrátiť na Slovensko, ale aj do iných krajín a prihovoriť sa srdciam ľudí cez strieborné plátno,“ vypointoval biskup.  

Snímka: Erika Litváková