Pútnik svätovojtešský je tu 150 rokov

Kalendár vychádza nepretržite od roku 1872. Jeho história kopíruje históriu.
Peter Tollarovič 21.01.2022
Pútnik svätovojtešský je tu 150 rokov

Snímka: Archív Spolku svätého Vojtecha

Vydávanie kalendára neohrozili ani svetové vojny, ani zmeny režimov či pomerov v samotnom spolku. Na titule, ktorý vychádza nepretržite 150 rokov s veľmi podobnou štruktúrou, okruhom tém či formátom, môžeme ilustrovať aj vývin spisovnej slovenčiny, publicistiky, krásnej literatúry, sociológie či historiografie.

Začiatok 70. rokov 19. storočia nebol pre slovenskú kultúru priaznivý. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 vládol chaos. Spolok svätého Vojtecha, respektíve Adalberta, ako sa vtedy nazýval, získaval svojich členov i prostredníctvom Pútnika svätovojtešského.

Kým v roku 1915 mal spolok 40 000 členov, v roku 1938 už 100 000 a v roku 1953 až 220 000.

Najprv rast

Prvý kalendár z roku 1872 pôsobí honosne – farebný titulný list, viacero litografií – obrázkové prílohy na kriedovom papieri tlačila iná tlačiareň ako textovú časť. Podstatná časť textov prvých ročníkov je z pera Juraja Slottu, prvého správcu SSV.

Napríklad rozsiahly článok o Cyrilovi a Metodovi, o histórii Ríma či autorove básne. Už v prvých ročníkoch čítame články o anatómii ľudského tela, ale i hospodárske články o pestovaní plodín.

Interesantná je paleta prozaických, no najmä básnických textov, ktorú v  prvých desaťročiach reprezentujú okrem Juraja Slottu aj Martin Kollár, Ferko Urbánek, Ignác Grebač-Orlov či Tichomír Milkin.

V každom kalendári okrem cirkevných sviatkov či pôstov nachádzame znamenia zvieratníka, znaky slnečnej sústavy, panujúcu planétu na daný rok a iné astrologické znamenia.

Ak na všetky doterajšie kalendáre nazeráme optikou krásnej knihy, tak za najkrajšie musíme jednoznačne považovať prvé dve desaťročia 20. storočia (kvalita papiera, typografická úprava, farebná hĺbkotlač, originálna bohato secesne upravená pevná väzba). Za všetky spomeňme aspoň kalendár na rok 1907.

Potom pád

Úpadok predstavuje povojnová produkcia, najmä 20. roky a prvá polovica 30. rokov (lacný papier, typografická úprava). Utrpela aj kvalita textov (cyklicky sa opakujúce témy, návrat k textom spred 50 rokov).

V 20. rokoch sa v Pútniku svätovojtešskom začali objavovať reklamy – od skrášľovania poprsia až po staviteľstvo. Začiatkom 40. rokov zaznamenal kalendár dynamický progres: aktuálne témy, moderná dikcia odborných textov, novinky zo zahraničia, moderní poeti.

Paradoxnejšie vyznieva celostranový portrét Klementa Gottwalda (1950). Nesloboda poznačila výber a kvalitu textov nasledujúcich štyroch desaťročí. Nového ducha priniesol až kalendár na rok 1991, keď mali možnosť publikovať tí, ktorí predtým nemohli.

Podiely

Pútniku svätovojtešskému dnes neodmysliteľne patrí podielová kniha, najnovšie i DVD s filmom. História podielových kníh siaha takisto do začiatkov Spolku svätého Vojtecha.

Za prvých 50 rokov existencie Spolku vychádzali na jeden kalendárny rok až tri podielové knihy. Podielovými knihami boli i slovenské preklady Svätého písma. A kam putuje Pútnik svätovojtešský dnes?

Hrdo pokračuje v 150-ročnej namáhavej ceste smerom do katolíckych domácností, kde chce informovať, povzbudiť, poradiť, poučiť, zachovať a zdokonaľovať tradíciu. Novinkou je jedinečnosť podielovej knihy, ktorá nie je inak dostupná.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.