Pútnik viery a poznania

História, ťažké časy, roky prekvitania, nové vízie i doteraz nepublikované informácie. Aj o tom je dokumentárny film o vyše 150-ročnom Spolku svätého Vojtecha Pútnik viery a poznania. Diváci ho uvidia 15. septembra o 20.10 na Dvojke.
Anna Stankayová 07.09.2022
Pútnik viery a poznania

Postavu Pútnika, ktorý v dokumente predstavuje poetickú líniu, stvárnil kňaz Ioan Gondec, pôsobiaci vo farnosti Beša. Jeho púť sa končí na nádvorí Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Snímka: Martina Grochálová

Takmer hodinová snímka poukazuje na význam najväčšieho katolíckeho združenia na Slovensku v dejinách slovenskej spoločnosti i kultúry.

„Ide o jediný spolok, ktorý funguje nepretržite od svojho vzniku v roku 1870 a jeho činnosť sa neskončila ani v čase, keď bola zakázaná Matica slovenská. Spolok vydával prvé učebnice v slovenčine, ale aj viaceré časopisy a publikácie,“ podčiarkol riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

Od bohatého ovocia a duchovného i kultúrneho významu Spolku sa odvíjal i scenár a dej dokumentu. Ako hovorí scenáristka filmu Martina Jokelová Ťuchová, stále aktuálne hodnoty totiž ponúka v rôznych formách už 150 rokov.

„Asi nechám na divákov, ako dokument prehovorí k nim a čo z neho ,začujú‘ cez obraz, zvuky, poéziu, dobové snímky, výpovede hostí či cez postavu Pútnika, ktorý cestuje dejinami. Filmom sa totiž prelína niekoľko línií, ktoré majú svoj vlastný jazyk.“

Krátka porada režiséra Alana Bezáka (vľavo) a riaditeľa SSV Ivana Šulíka pred nakrúcaním. Snímka: Martina Grochálová

HISTORICKÁ I POETICKÁ LÍNIA

„Film mal pôvodne vzniknúť ako dokument k 150. výročiu založenia Spolku svätého Vojtecha, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020,“ priblížil riaditeľ SSV. „Keďže koronakríza skomplikovala nakrúcanie, dokument vznikol trochu neskôr, ako sme plánovali. No neubralo to na jeho kvalite ani hodnote.“

Dejom a históriou Spolku divákov sprevádzajú viacerí historici. „Róbert Letz, Pavol Jakubčin či Marta Dobrotková, ale aj aktívni členovia Spolku svätého Vojtecha, napríklad jeho dlhoročný podpredseda Jozef Opatovský,“ načrtol zopár mien riaditeľ SSV.

Okrem mnohých vzácnych archívnych materiálov vyzdvihuje i poetickú líniu filmu, ktorá sa tiahne celým dejom. „Umocňuje nielen náboženský, ale aj kultúrny význam SSV.“

Diváci sa môžu tešiť aj na doteraz nepublikované informácie, najmä „z obdobia komunistického režimu, ktorý v roku 1953 zlikvidoval viac ako štvrťmiliónovú členskú základňu Spolku“, prezradil Ivan Šulík.

Vendelín Pleva bol riaditeľom Spolku svätého Vojtecha v rokoch 2003 až 2013. Filmový tím s ním nakrúcal v redakcii Katolíckych novín v Bratislave. Snímka: Martina Grochálová

150 ROKOV V JEDNEJ HODINE

Martina Jokelová Ťuchová má s písaním scenárov už dvadsaťročné skúsenosti, no doteraz sa venovala predovšetkým detskej tvorbe či publicistickým reláciám a divadelným scenárom.

„Zachytiť faktografické údaje a pestrosť i vážnosť spoločensko-kultúrneho diania na pozadí 150 rokov existencie Spolku bola pre mňa veľká výzva. Ako vybrať správne dieliky filmového puzzle, ktoré do seba zapadajú, diváka neunudia a ponúknu ucelený niekoľkovrstvový obraz.“

Hoci história nie je scenáristkinou srdcovou záležitosťou, pri študovaní materiálov ju dojalo „to nepredstaviteľné úsilie našich predkov, aby Spolok svätého Vojtecha mohol fungovať, aby sa obyčajní ľudia dostali ku knihe či učebnici v slovenčine – a vôbec, napríklad aj strasti a dlhoročné komplikácie, s akými sa borili prekladatelia Svätého písma, neraz i na úkor zdravia, sú pre mňa dnes nepredstaviteľné“.

Historička Marta Dobrotková, s ktorou sa nakrúcalo v historickej knižnici SSV v Trnave, vo filme predstavuje vydavateľskú činnosť Spolku svätého Vojtecha a osobitnú pozornosť venuje Katolíckym novinám. Správne osvetlenie nastavuje Marek Majzún. Snímka: Martina Grochálová

HODNOTY A OBETA

Pri sledovaní stôp činnosti SSV či jeho vydavateľských fenoménov autorku scenára prekvapilo silné svedectvo konkrétnych ľudí, ich životné hodnoty a obety.

„Hádzanie kameňov po členoch výboru Spolku pri prvom valnom zhromaždení v Nitre, rozbité výklady predajní SSV výtržníkmi, odobratie majetku tlačiarne Spolku počas komunistického režimu a zrušenie 250-tisícovej členskej základne Spolku – nič z toho Spolok svätého Vojtecha nepochovalo a ani definitívne neodradilo ľudí preň zanietených.“

Fascinovala ju tiež medzivojnová pomoc amerických Slovákov, ktorí boli aj napriek tisíckam kilometrov silne a úprimne so Spolkom prepojení. „A tým aj so slovenskou kultúrou. Bez ich pomoci si existenciu Spolku sotva vieme predstaviť.“

Martina Jokelová Ťuchová na záver dodáva, že dokument nie je len o histórii vyrážajúcej dych. „Vykresľuje nové výzvy a vízie Spolku, medzinárodne oceňované vydavateľské počiny ostatných rokov a odhaľuje hodnoty, ktoré stáli pri zrode Spolku a sú potrebné i dnes.“