Rozkvitnúť pre život

Verím, že po dokončení meditovania pomocou knihy Rozkvitnúť pre život – Úvahy o stvorenstve (Gorazd, n.f., Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre 2021) začne každý z nás písať ďalšiu kapitolu svojím volastným životom a prístupom k stvorenstvu.
Daniel Dian 10.07.2021
Rozkvitnúť pre život

Obal knihy.

V súčasnosti sme mnohí boli nútení obmedziť bežné aktivity, byť oveľa viac doma, pracovať z domu, menej navštevovať športové či kultúrne aktivity. Zrazu sme zistili, že máme viac času a nevieme, ako ho využiť. Azda to bol okamih, keď sme zistili, že je vhodné vrátiť sa k spoločníkovi na voľný čas – knihe.

V záplave literatúry je však veľmi dôležité rozhodnutie, po akej knihe siahnuť. Práve v čase, keď je hádam aj naša psychika trochu labilnejšia, niet sa čomu diviť, že je to vhodná voľba. Nie je nejakým útekom do romantického snívania, ale istým spôsobom je psychológom, ktorý nám pomáha nájsť vnútorné sily a rovnováhu.

Isto kníhkupectvá ponúkajú množstvo kníh, ktoré nám majú pomôcť nielen skrátiť chvíle času. Keď sa náš život pomaly dostáva do akéhosi „normálu“, je vhodné načiahnuť sa po knihe, ktorá nás udiví a zároveň upriami pozornosť aj na tie úplne najjednoduchšie veci, ktoré sme často prehliadli.

Symbióza slova a obrazu

Do plejády takýchto titulov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, celkom isto patrí aj dielo skúseného autora, ktorého nemusíme extra predstavovať najmä čitateľom nášho periodika. Ide o dielo s názvom Rozkvitnúť pre život s podnadpisom Úvahy o stvorenstve od nitrianskeho biskupa, historika a pedagóga Viliama Judáka.

Autor má za sebou množstvo vydaných úvah, ktorých sa kedykoľvek dá dotknúť bez toho, aby stratili niečo na svojej aktuálnosti. Po skúsenostiach z čítania predchádzajúcich zamyslení tohto autora môžeme vziať s radosťou do rúk jeho najnovšie dielo a tešiť sa nielen z myšlienok v ňom uložených, ale aj pookriať z množstva farebných fotografií, odhaľujúcich krásu sveta.

Práve na základe prepojenia slova a umeleckej fotografie je možné knihu považovať za vhodnú na darovanie. Moje presvedčenie navyše potvrdzuje skutočnosť, že nie je vydaná v klasickom formáte, ale v podobe, ako sú vydávané umelecké diela.

Inšpirácia osobnosťami

Kniha vznikala v nezávideniahodnej situácii druhej vlny koronavírusu, v ťažkom období nesenia tohto kríža na celom svete, keď sme s námahou hľadali potešujúce slovo či vnímali krásu prírody. Pisateľ ako dobrý znalec ľudskej duše v päťdesiatich ôsmich zamysleniach sa znovu dotýka vnútra čitateľa.

Ak si kladieme otázku, čo ho viedlo k tomu, aby nám ponúkol nové zamyslenia, odpoveď nájdeme v jednej z úvah s názvom Kniha stvorenstva: „Kontakt s prírodou umožňuje intenzívne sa stretávať so stvorenstvom – či už počas pikniku, na chate, pri mori, alebo pri potulkách na horách.

Preto počas voľných chvíľ čítajme s primeranou porciou bázne a pokory v ,Knihe stvorenstva‘. Možno pri žasnutí nad krásnym Božím svetom získame pokoj duše, ktorý človekovi v každodennom živote často chýba.“

V knihe, ktorá má 116 strán venovaných zamysleniam spolu s ilustračnými fotografiami, biskup Viliam Judák ponúka rozjímania, ktoré boli inšpirované pomocou známych, ale aj menej známych osobností, tak cirkevného, ako aj svetského spoločenstva.

Autor diela odovzdáva v týchto úvahách aj svoju osobnú skúsenosť, a ako to ktosi povedal, odhaľuje svoju dušu, ukazuje, kde je princíp jeho dýchania, kým je vedený a k čomu smeruje.

Návrat k Bohu

Priznám sa, že keď som podľa svojho zvyku recenzované dielo „zhltol“ na ex, stále počas čítania som v sebe cítil otázku, či sa mu podarí vyvrátiť rozčarovanie, ktoré u mnohých vyvolá tretia úvaha Kniha stvorenstva.

Po prvej veľmi vznešenej s názvom Pieseň brata Slnka, ako aj druhej úvahe Nepísaná Biblia prišla tretia so šokujúcim poznaním, že Asociácia amerických knižníc zaradila na index nevhodných kníh Bibliu.

A možno práve táto skutočnosť podnietila autora, aby vznikla jedinečná kniha úvah, autentická výzva čitateľovi, aby pomocou vstupu do prírody a odhaľovania jej krás opäť našiel Boha a uvedomil si sám cez poznanie stvorenej prírody svoju vlastnú hodnotu a hodnosť.

Teraz si to ja sám uvedomujem a v tomto čase už istým spôsobom uvoľnenia aj pomocou nich budem objavovať krásu stvorenstva prostredníctvom vlastného pohľadu na prírodu a upevňovať sa tak vo viere v Boha v presvedčení, že Biblia nepatrí na index určený Asociáciou amerických knižníc.

Je zjavné, že snahou bolo Sväté písmo vytesniť zo života človeka, ale dielo nitrianskeho biskupa mi dáva silný argument do rúk, aby som Bibliu bral znovu a razantnejšie každý deň do svojich rúk.

Knihu Rozkvitnúť pre život – Úvahy o stvorenstve je možné si zakúpiť alebo objednať v predajniach Spolku svätého Vojtecha alebo prostredníctvom jeho e-shopu.

Všetkým prajem veľa krásnych chvíľ pri meditovaní nad jednotlivými kapitolami, mnoho potešenia pri prezeraní nádherných ilustračných fotografií a hlavne uistenie sa vo viere v úžasné dielo stvorenia prírody a jeho tvorcu Boha v našom živote.