Seriál Fara bude mať ďalšie pokračovanie

LUX communication - Spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách pripravuje nové časti seriálu Fara. K siedmim dielom rodinného seriálu v prostredí veľkomesta pribudnú štyri ďalšie epizódy plné úsmevných scén, zasadené do každodenných situácií farského prostredia.a
Noemi Gieratová 29.08.2020
Seriál Fara bude mať ďalšie pokračovanie

Nové epizódy seriálu Fara sa natáčali počas augusta. Snímka: archív LUX communication

Za celým projektom stojí producent Martin Lišhák. Príbehy a scenáre k štyrom novým častiam Fary pripravila scenáristka Anna Valkučáková v spolupráci s režisérom Igorom Pargáčom. V rozhovore s nimi sme nahliadli do procesu tvorby tohto televízneho seriálu.

Ste spoluautorka štyroch scenárov k pripravovaným dielom seriálu Fara. Bolo pre vás výzvou vytvoriť túto príbehovú líniu?

AV: Pamätám si, ako som pred dvoma rokmi videla niekoľko dielov Fary. V mnohom sa mi veľmi páčili a obdivovala som, koľko práce vedel urobiť predchádzajúci tvorivý tím. Premýšľala som, čo by som urobila inak, keby som mala na starosti podobný projekt.

Snívala som o niektorých veciach, dúfala som v ne. A zrazu som dostala takúto výzvu od Pána Boha. Akoby povedal: „Hovorila si, že by si to skúsila. Tak to teraz skús!“

Na čo najviac dbáte pri písaní scenárov?   

AV: Myslím, že tvorba scenára ovplyvňuje výslednú podobu seriálu. Čiže som sa snažila premýšľať nad scenármi viac filmovo. Pri písaní dbám na to, aby som tvorila príbeh, a snažím sa, aby to neboli len názory, ktoré chcem povedať.

Snažím sa, aby jednotlivé postavy prezentovali vždy iné typy ľudí. Mám rada, keď si divák nevie vyvodiť z celého deja len jednu myšlienku.

Čo zahŕňa práca režiséra pri tvorbe seriálu Fara?

IP: Mojou prácou je udržať základnú myšlienku, ktorá je v scenári, aby bola zrozumiteľne vyslovená a odovzdaná divákovi. Ďalej je to, samozrejme, práca s hercami a spolupráca s kameramanmi. Celý proces tvorby seriálu je tímovou prácou a režisér by mal dohliadať na výsledný efekt.

Aké myšlienky chcete ako režisér vyjadriť v novej sérii?

IP: Jednou z hlavných tém je odpustenie v rozbitých vzťahoch, ktoré sa v seriáli objavujú. Konkrétne je to v postavách Sebastiána a jeho dcéry. Ďalej sa intenzívne venujeme zmyslu sviatosti krstu, ktorá človeka vovádza do vzťahu s Bohom a do života s Cirkvou.

Fara je seriál, ktorý sa vysiela na obrazovkách Televízie Lux. V čom sa líši písanie scenárov pre katolícke prostredie?

AV: Verím, že každý človek je stvorený Bohom a že každý človek sa potrebuje konfrontovať s evanjeliom. Príliš sme sa neobmedzovali tým, že sa seriál bude vysielať v kresťanskom prostredí, hoci sa to odohráva na fare. Práve naopak, v rámci dejového príbehu sme sa snažili konfrontovať rôzne svety.

V tomto scenári mi nešlo o tézu, ktorú som chcela dokázať. Skôr som sa snažila vytvárať situácie, ako prinášať nejaké odpovede. Tento scenár bol snahou vysloviť, že všetci sme hriešni - aj veriaci, aj neveriaci - a potrebujeme Božiu milosť.

Pristupujete ku každej postave špecifickým spôsobom?

AV: Pri písaní scenárov k seriálu Fara som mala veľkú platformu už existujúcich postáv. Pri nich som automaticky cítila, ako by sa mohli správať a kam by sa mali posunúť. A k nim som dodala nové postavy z iných okruhov. Chcela som, aby do príbehu priniesli iné problémy a otázky.

Čiže nové postavy - kto to bude?

IP: Do seriálu sa dostane postava mladého muža, ktorý je postavený pred situáciu, ako zodpovedne prevziať život do svojich rúk. Je to mladý človek, ktorý má túžbu napĺňať a žiť hodnoty. Najmä starší ľudia často pochybujú o tom, že mladí dokážu žiť v hodnotách. Aj v našom seriáli pôjde o pekný príklad toho, že ľudia majú často predsudky.

Ako sa v novej sérii bude vyvíjať postava farára?

IP: Jeho postavu tiež konfrontujeme s vnútorným bojom. Kňazi sa často ocitajú v pocite osamelosti. V takejto situácii sa začína kríza aj u nášho seriálového farára. Napriek tomu však nachádza silu v ľuďoch, ktorých mu Pán Boh dáva, a cez nich zisťuje, ako ho má Boh rád.

Ak máte v pamäti aktívneho farára Alexandra, ktorý rád športuje, možno vás sklame, že svojej záľube už nevenuje toľko času. Je zahĺbený do nového projektu - píše vlastnú knihu. Čaká ho tiež okrúhle výročie kňazstva. Napriek tomu, že nemá rád oslavy, na túto udalosť sa teší.

Možno i preto, lebo dúfa, že sa po dlhom čase stretne so svojimi obľúbenými farníkmi. Príbeh sa však vyvinie inak.

Pán farár zažíva sklamania a musí riešiť nové pastoračné problémy. Sebastián, ktorý bol predtým bezdomovcom, urobil hrubú čiaru za svojou minulosťou a odhodlal sa k veľkému zlomu. Na svojej životnej ceste sa posunú i ďalšie postavy.

K obľúbeným hercom, ku ktorým patrí Lukáš Latinák, Dušan Kaprálik, Iveta Weiszová či Roman Poláčik, pribudnú nové mladé tváre. Tie v seriáli dostanú väčší priestor. Spolu s nimi do príbehu vstúpia aj nečakané výzvy.

Sčasti opustíme i bublinu farského prostredia a cez postavu mladíka Paľa nazrieme do života v reedukačnom centre. Na prvý pohľad odlišné svety majú však prekvapivo mnoho spoločných prienikov.