Spišské Podhradie je kolíska kultúry i duchovnosti

Vedeli ste, aký mimoriadny význam v dejinách školstva v Uhorsku zohral vznik najstaršieho chlapčenského učiteľského ústavu? Alebo je vám známe meno veterinára Františka Hutyru, ktorý vynašiel sérum proti moru ošípaných? 
Andrea Eliášová 23.05.2020
Spišské Podhradie je kolíska kultúry i duchovnosti

Spišské Podhradie zohralo mimoriadnu úlohu v dejinách katolíkov, evanjelikov i židov. Ilustračná snímka: flickr.com

A toto je len malá časť z informácií, ktorými oplýva nová, pútavá kniha kňaza a cirkevného historika Ľuboslava Hromjáka Dejiny Spišského Podhradia vo svetle inštitúcií (vydalo Spišské Podhradie v roku 2019).

Ako však konštatuje autor, „napriek tomu, že ide o mesto mimoriadne bohaté na pamätihodnosti a významné osobnosti európskeho formátu, doposiaľ sa mu venovalo pomerne málo vedeckej i odbornej pozornosti“. 

Autor sa opieral o historické pramene, archívy, vedeckú i odbornú literatúru.

Knihu rozčlenil do piatich kapitol, v ktorých rozoberá vývoj mesta a jeho inštitúcií, pôsobenie Katolíckej cirkvi v meste, činnosť Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania i židovskej komunity a napokon si všíma školstvo, vedu a umenie a píše o tom, aké stopy zanechali tieto sféry v dejinách mesta.

V úvode skúma vznik Podhradia, existenciu historických listín. Nezabúda na zaradenie Spišskej Kapituly do zoznamu UNESCO.

Z oblasti vedy „vytiahol zo zabudnutia“ viacerých rodákov, napríklad zakladateľa moderných cirkevných dejín Jozefa Špirka, Jána Harmattu – objaviteľa patentu vo zváraní, ktorý automobilke Ford umožnil prvú sériovú výrobu na svete.

Aj ďalšie osobnosti by si zaslúžili osobitné monografie.

Kniha pripomína, že život v Podhradí významne ovplyvnila aj židovská komunita, ktorá si tam založila i vyššiu školu. Po nej zostala už len ojedinelá synagóga a židovský cintorín.

Autor upozorňuje, že Spišské Podhradie zohralo mimoriadnu  úlohu aj v dejinách evanjelikov.

Z cirkví najväčšiu pozornosť venuje Katolíckej cirkvi. Ponúka hypotézu o možnom veľkomoravskom „pôvode“ Podhradia, čo podložil tvrdeniami. Všíma si, čo vplývalo na duchovný život katolíkov v meste, rozvoj charitatívnej činnosti, chod mnohých reholí.

Svedectvom doby je aj obrazová príloha.

Autor knihou potvrdzuje význam Podhradia pre rozvoj kultúry i duchovnosti. Odkryl súvislosti, ktoré treba poznať. Poskytol nové podnety pre ďalších historikov či literátov.  

Možno oceniť invenčnosť vo výbere témy i predložené hypotézy, ktoré mu boli akýmsi tvorivým „motorom“ pri bádaní. Autor knihu obohatil prístupným jazykom, takže jej téma sa pred vami pri čítaní odvíja ako pútavý dokumentárny film s dôležitou výpovednou hodnotou.