Stretli sa na jednom diele

Ján Bosco a Titus Zeman. Dvaja saleziáni, dvaja svätci, dva rôzne osudy. Od 30. septembra 2018, deň prvého výročia blahorečenia Titusa Zemana, je v priestoroch bratislavského Kostola Panny Márie, Pomocnice kresťanov, požehnaný diptych umelca Cyrila Uhnáka, ktorému dominujú práve títo dvaja muži.

23.10.2018
Stretli sa na jednom diele

Bola aj výstava

Do 28. októbra si návštevníci môžu v hale pod kostolom pozrieť aj návrhy, skice, náčrty a obrazy, ktoré Cyril Uhnák vytvoril v priebehu tvorby.

Pod dvojobrazom sú v súčasnosti inštalované relikvie sv. Jána Bosca a bl. Titusa Zemana, ktoré boli požehnané práve počas výročnej svätej omše spoločne s umeleckým dielom.

Myšlienka vytvoriť tematické dielo pre kostol sa zrodila v roku 2010 v hlave vtedajšieho správcu farnosti dona Jána Čaplu.

Neskôr sa jej v roku 2016 ujal nový správca farnosti don Marián Husár.

Obrazy boli dokončené 31. augusta; predchádzali tomu niekoľkonásobné farebné skúšky aj celkové korekcie.

Tri „éčka“

Cyril Uhnák sa v jednom rozhovore vyjadril, že umenie je spojením troch „e“: emócie, estetiky a energie. Tieto tri veličiny sú piliermi jeho tvorby doteraz.

„Vnímam to tak, že estetika je kritériom krásna. Pozitívna emócia v človeku vzbudzuje pocit niečoho vznešeného. Emócia, v spojení s estetikou, unáša človeka mimo priestoru a času. A aby to človek dokázal vnímať, je potrebná energia, ktorá v človeku zároveň vzbudzuje snahu niečo krásne tvoriť.“  

Don Bosco nás žehná

Cyril Uhnák uvažoval, ako nápad uchopiť.

„Vnímal som priestor kostola a nachádzal som inšpiráciu v spoločenstve, kde sú rôzne skupiny ľudí od malých detí až po najstarších veriacich. Vytvoril som si príbeh, v ktorom je don Bosco akoby garantom spoločenstva.

Chcel som ho znázorniť ako sprostredkovateľa Božích milostí, ktoré vyprosuje pre svojich nasledovníkov. Priestor, ktorý mal vyplniť obraz, vytvára štyri metre dlhý a meter široký zvislý pás, čo umocňovalo predstavu, že spoločenstvo sa zdvíha k nebeskému - a nebeské sa vracia na zem cez žehnajúcu ruku dona Bosca na obraze.

Cítil som v tom silnú emóciu."

Pocta slovenskému mučeníkovi

Súčasťou dvojobrazu je aj don Titus Zeman – pôvodne sa o ňom neuvažovalo, keďže v roku 2010 nebolo isté, ako jeho blahorečenie skončí.

V septembri 2017, keď bol Titus Zeman vyhlásený za blahoslaveného, bolo o téme druhého obrazu rozhodnuté. „Ako na prvom obraze, aj na tomto je príbeh vody.

Skupinka prechádza cez rozvodnenú rieku Moravu a chce sa dostať na druhú stranu. Jedna z postáv padá od únavy, druhý účastník prechodu mu pomáha vstať a pokračovať, hoci vidí prenasledovateľov.

Muž nad nimi drží v ruke červenú ružu, symbol mučeníctva.

Ostatné postavy pohľadom komunikujú s Titusom Zemanom a donom Boscom; a tí akoby ich povzbudzovali nevzdať sa. Iba s odvahou, sprevádzanou sebazaprením a rozhodným postojom, často na hranici utrpenia až bolesti, doráňaní tŕňami životných nezdarov, sa dotkneme krásy.“

Ako dielo vznikalo

Proces tvorby približuje Cyril Uhnák takto: „Prvé skice vznikli v roku 2010. V roku 2015 som pripravil desať farebných štúdií vo vzťahu k interiéru kostola, ktorý je komponovaný v troch farbách: biela, modrá a okrová.

V októbri 2017, v rozhovore s manželmi Adou a Mariánom Weberovcami, autormi architektúry kostola, ktorí neboli naklonení dopĺňať obrazy, sme sa zhodli na jednom bode: ak predsa niečo nové, tak to musí byť modré.

Kostol má 21 rokov. Je čistý v bielej architektúre, no razantný v modrých ultramarínových až kobaltových tónoch mobiliára. Obetný stôl i oltárna stena sú masívne keramické bloky.

Preto som použil drevený panel bez rámu a silné pastózne akrylové farby, ktoré trochu evokujú materiál keramiky.“

Cyril Uhnák a saleziáni

„Vzťah k saleziánom mám cez svojho otca, ktorý bol s nimi v kontakte.

Strýc mojej mamy bol saleziánsky kňaz, študoval v Turíne. Do styku so saleziánmi som prichádzal aj v čajkovskej farnosti, odkiaľ pochádzam.

Ten vzťah má teda hlbšie korene. Teraz patrím do saleziánskeho spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave."