Svätej Cecílie, panny a mučenice (22. novembra)

V 5. storočí v Ríme postavili baziliku zasvätenú svätej Cecílii, ktorej úcta sa široko-ďaleko rozniesla vďaka spisu o jej umučení. V ňom sa vyzdvihuje ako najdokonalejší príklad kresťanskej ženy, ktorá si z lásky ku Kristovi vyvolila panenstvo a podstúpila mučeníctvo.
Katolícke noviny 18.11.2021
Svätej Cecílie, panny a mučenice (22. novembra)

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

RANNÉ CHVÁLY

Keď zornica ukončila vládu noci, Cecília zvolala: Kristovi vojaci, zhoďte skutky tmy a oblečte sa do výzbroje svetla. Dobrotivý Bože, milostivo prijmi naše modlitby a na príhovor svätej Cecílie, panny a mučenice, udeľ nám milosť, aby sme ťa s radostnou oddanosťou mohli chváliť celým svojím životom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

ZDROJ: LITURGIA HODÍN NA POSVÄTENIE ČASU SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA, TRNAVA 2009