V Bratislave vystavujú Biblie

Od 9. apríla do 24. mája sa koná výstava Biblie z knižnice SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave v priestoroch tohto múzea. Zaujímavé exponáty knihy kníh či literatúry o nej si môžu návštevníci pozrieť v troch blokoch. 
 
Mária Bilá 20.05.2019
V Bratislave vystavujú Biblie

Knihovníčka Múzea židovskej kultúry Kamila Fircáková ukazuje najzaujímavejšie exponáty typograficky rozličných Biblií. Sníma: Erika Litváková

„Pri organizovaní knižnice Múzea židovskej kultúry, kde sa nachádza vyše 9 000 knižničných dokumentov, sme zistili, že je tu bohato zastúpená Biblia a literatúra o nej. Je to veľmi zaujímavý materiál – a to z rozličných aspektov. Nás zaujímal ako produkt knižnej kultúry; rukopis, tlač, prípadne iný druh dokumentu,“ priblížila knihovníčka Múzea židovskej kultúry (MŽK) Kamila Fircáková. 

Pracovníci múzea sa nazdali, že by bolo vhodné tento unikátny knižničný fond predstaviť aj verejnosti. Výsledkom je výstava (pre citlivosť vystavovaných exponátov prístupná len obmedzený čas), na ktorej sú percipientom k dispozícii ukážky typograficky rozličných Biblií z rôznych období.

V tlačovej správe organizátori uviedli, že najstaršou vystavenou tlačou je hebrejsko-latinský slovník k Biblii z roku 1680, ktorý bol vytlačený v Londýne, a Biblia Hebraica z roku 1716 vydaná vo Frankfurte nad Mohanom. 

Exponáty Biblií sú predstavené v troch blokoch. Sníma: Erika Litváková 

„Sú tu zastúpené prakticky všetky európske krajiny, okrem severských krajín a Španielska. Okrem toho sú tu aj artefakty z USA a Izraela,“ uviedla Kamila Kravcová. Katolíckym novinám sa tiež zverila, že bolo ťažké vybrať, ktoré výtlačky budú vystavené.

„Viaceré staršie vydania sú v stave, ktorý vyžaduje opravu, konzervovanie, reštaurovanie; čiže boli nevhodné na vystavovanie. Snažili sme sa teda vybrať také, ktoré by boli zaujímavé napríklad časom či miestom vzniku.“

Samotná výstava pozostáva z troch častí. „Ťažisko tvorí hebrejská Biblia, súhrnne, aj jej jednotlivé časti,“ objasnila knihovníčka a organizátorka výstavy v jednom.

Jednotlivými časťami sa myslia knihy Tóra - Zákon, Nebiím – Proroci a Ketubím – Spisy

„Druhý blok – menší – je Biblia kresťanská, ktorej súčasťou je Nový zákon. Sú tam pozoruhodné veci, napríklad preklad Nového zákona do hebrejčiny, vydaný v Londýne v 50. rokoch 19. storočia, v roku 1817,“ vyjadrila sa Kamila Fircáková ďalej.

Táto Biblia bola určená pre žiakov. Pomocou nej sa zoznamovali s biblickým obsahom aj hebrejčinou naraz. Snímka: Erika Litváková 

Tretí blok podľa jej slov tvoria pomôcky k štúdiu Biblie – napríklad slovníky alebo literatúra o Biblii, trebárs monografia o jej dejinách.

Počas vernisáže (9. apríla) vyjadril riaditeľ MŽK Pavol Mešťan nádej, že v budúcnosti by mohli vzniknúť pokračovania výstavy, na ktorých by sa predstavili ďalšie vydania Biblie z fondov MŽK.