Zbor Jána Pavla II. spieva už 30 rokov

Po návšteve Jána Pavla II. v apríli 1990 vo Vajnoroch vznikol  v tejto kedysi samostatnej obci a dnes bratislavskej mestskej časti miešaný spevácky zbor. Spevácky zbor Jána Pavla II. si v týchto dňoch pripomína 30 rokov svojho pôsobenia. Porozprávali sme sa s jeho dirigentom Vladimírom Zajícom, ktorý v zbore pôsobí od roku 2004.
Anna Stankayová 30.10.2020
Zbor Jána Pavla II. spieva už 30 rokov

Spevákom vajnorského zboru nechýba chuť a nadšenie, ani tým vo vyššom veku. Snímka: archív miestneho úradu Vajnory

Pred 30 rokmi inicioval vznik zboru etnomuzikológ Ondrej Demo spolu s vtedajším organistom Jánom Schultzom. Aké boli jeho začiatky?

Prvé diela, ktorými zbor začal svoje nácviky, boli mariánske piesne. Prvé účinkovanie zboru bolo na hodovej svätej omši v septembri 1990 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ale i hlavnej patrónky vajnorského chrámu.

Repertoár zboru sa začal rozširovať postupne o vianočné koledy, veľkonočné piesne, piesne vhodné počas svätej omše. Významným vystúpením pre zbor bolo spoluúčinkovanie na svätej omši v Bratislave-Petržalke 14. septembra 2003 počas tretej návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v priamom prenose STV.

Roky bežia a pribúdajú všetkým, a hoci sily začali nejako ubúdať, chuť do spievania nie a Vajnorčania spievajú ozaj srdcom cez svoje hlasivky, i keď nie sú školení speváci. Za mnohé koncerty a vystúpenia patrí poďakovanie našej organizačnej vedúcej Márii Gerovej.

O notový archív zboru sa stará Terézia Hlavinová, ktorej patrí veľká vďaka za starostlivosť o všetky noty, ktoré kedy zbor spieval, CD a DVD nosiče. Za 30 rokov totiž zbor prespieval vyše 130 skladieb - cirkevných, ľudových i koncertných. Aktívne použiteľných máme stále okolo 80 skladieb.

Takisto si veľkú vďaku zaslúži Lýdia Zacharová, Veronika Feketeová či Edita Košíková, ktoré ako členky umeleckej rady prinášali nápady a postrehy na ďalšie podujatia.

Kto tvorí Zbor Jána Pavla II.?

Pevnú základňu zboru tvorí približne 24 zboristov, nadšencov duchovnej, ale i ľudovej hudby. Charakterizujeme sa ako zbor amatérsky, i keď niekedy vieme zaspievať poloprofesionálne.

Naši členovia sú učiteľky, speváčky spolupracujúce s dychovou hudbou, ale aj ľudia mnohých profesií – ekonómovia, manažéri, amatérski hudobníci či vinári, skrátka ľudia, ktorí v speve nachádzajú osvieženie, priateľstvo, ale najmä duchovnú silu.

Speváci a speváčky začínali pred tridsiatimi rokmi. Nečudo, že v zbore po niektorých nácvikoch slávime 60., 70., 75. i 80. narodeniny.

Máte bohatý repertoár. Okrem sakrálnych a mariánskych piesní sú v ňom i koncertné skladby, ale aj národné či ľudové piesne. Prečo aj tie?

Zbor Jána Pavla II. spieval a ešte občas spieva aj piesne národné, úpravy ľudových piesní (hlavne úpravy Ondreja Dema), ale i koncertné skladby.

Ľudové a národné piesne dokonca zbor naspieval i na CD nosič Resonantia Tatrae v latinskom jazyku (ešte pod vedením Ondreja Dema), aby aj iné národy a národnosti aspoň trocha pochopili ich hudobný význam, ale i význam slov.

Pre žiakov oboch vajnorských základných škôl a tiež pre základné školy v centre Bratislavy sme usporiadali výchovné koncerty zamerané práve na národné a ľudové piesne.

Momentálne máme na všetky liturgické obdobia - Advent, Vianoce, Pôstne obdobie, Veľká noc, ale aj na cirkevné cezročné sviatky, výročné koncerty, výchovné koncerty a iné príležitostné vystúpenia v repertoári približne 80 skladieb, ktoré stačí na niekoľkých nácvikoch zopakovať a sú použiteľné na interpretáciu.

Spievate najmä vo farskom kostole, ale koncertujete i po slovenských mestách, dokonca i v zahraničí. Na ktoré miesta radi spomínate?

Je pravda, že za posledné desaťročie zbor účinkoval hlavne vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch v rámci cirkevných sviatkov, ale vycestovali sme aj do blízkeho okolia.

Spomínam si, ako sme účinkovali v Trnave v Chráme sv. Mikuláša na Trnavskej novéne, na svätých omšiach v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ale aj na koncertoch v Ybbse, Mariazelli (2004), v českom kláštore Želiv (2007) a v roku 2012 koncertoval zbor už po niekoľkýkrát v talianskom meste Alviano a v jeho okolí.

Speváci nášho zboru majú bohatšie zážitky hlavne z prvých 15 rokov pôsobenia zboru. Cestovali a koncertovali na Velehrade, v Prahe, v Ríme, Krakove, vo Wadowiciach, v Čenstochovej, v Mníchove.

Pre mňa bolo poctou dirigovať napríklad koncert v Chráme sv. Štefana vo Viedni (2007), ale - samozrejme - odniesol som si pekné spomienky i z koncertu v roku 2010, ktorý bol v obci, kde som vyrastal a žil 31 rokov - v Moravskom Svätom Jáne.

Ktoré momenty považujete za najväčšie úspechy zboru?

Úspechom býva dobrý koncert - keď vás zastavia aj neznámi ľudia a povedia, že zbor znel perfektne. Alebo keď príde emailom pozitívna kritika od ľudí, ktorí sa tiež venujú nejakému zboru či sú hudobníci profesionáli a nadchol ich náš výkon.

Vždy je to úspech zboru, nie môj, zboristi si to museli odspievať, ja ich len pripravujem a koordinujem. Nespievame, aby sme boli úspešní, ale skôr preto, že azda potešíme srdcia ľudí peknými piesňami, harmóniami a naladíme ich na duchovné sféry a hodnoty.

Čo zbor čaká v najbližšom období?

Vzhľadom na momentálnu situáciu, keď platia nariadenia a obmedzenia, toho veľa nie je. Mali sme naplánovaný výročný koncert – 30. výročie zboru na 18. októbra, ale – žiaľ - momentálna situácia pandémie nám to neumožnila.

Asi už bude na čase upraviť názov zboru na Zbor sv. Jána Pavla II., keďže od svätorečenia pápeža Jána Pavla II. už prešlo šesť rokov a kdekoľvek spievame, tak nás takto nazývajú, hoci má zbor v pôvodných stanovách názov Spevácky zbor Jána Pavla II. Bratislava–Vajnory.

A čo bude ďalej?

Potrebovali by sme doplniť, posilniť členskú základňu o mladších a vitálnejších spevákov a speváčky (chýba nám generácia 20- až 40-ročných), aby o desať či dvadsať rokov bol náš zbor stále pri sile, chuti spievať a potešiť i nadchnúť našich poslucháčov či už vo Vajnoroch alebo kdekoľvek, kde nás pozvú a my radi prídeme potešiť nielen sluch ľudí, ale najmä navodiť duchovno v ľudských dušiach.

Všetkým spevákom patrí veľká vďaka za pôsobenie, čas a ochotu a všetkým prajem pevné zdravie a Božie požehnanie.