Zlož svoju starosť na Pána

Sú dni, keď je otázok, pochybností či smútku priveľa. Sú dni, keď potrebujeme vedieť a počuť, že všetko bude v poriadku. Dni, keď by sme od Boha chceli napríklad takéto uistenie: „Nevadí, ak máš zlú náladu alebo obdobie; vždy som, chcem byť a budem pri tebe. Neboj sa, zvládneš to. Vlastne – zvládneme to.“
Mária Peterčáková 12.09.2020
Zlož svoju starosť na Pána

Privátne zjavenie a potľapkanie po pleci od Ježiša asi čakať nemôžeme, ale jeho úprimnú starosť o naše záležitosti a srdce áno. Koniec koncov, sám nás v slovách Písma vyzval:

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28).

Nie „poďte ku mne najlepší, bezchybní, obľúbení“ – ale všetci. Ktorí sa namáhajú. A sú preťažení. Spoznávate sa tam?

Zraneným slabosťou

Možno vás chce posilniť aj cez deviatnik Zlož svoju starosť na Pána určený „pre tých, čo sú zranení slabosťou, neistotou sveta, chýbajúcou nádejou alebo nepochopením od iných“.

Jej autor, rímskokatolícky kňaz Štefan Fábry ho koncipoval tak trochu ako známu Novénu odovzdanosti od kňaza Dolinda Ruotola (1882 - 1970). Krátke kapitolky (každú tvorí v podstate len pár viet), dôraz na odovzdanosť a dôveru, prístupný jazyk bez zložitých teologických termínov.

Badať jeden výrazný rozdiel: Novéna odovzdanosti je vyrozprávaná z pozície Boha, Zlož svoju starosť na Pána z pozície modliaceho sa.

Možno bude zaujímavé modliť sa ich aj spolu; úryvok z brožúrky Zlož svoju starosť na Pána ako svoju vlastnú prosbu voči Bohu, úryvok z Novény odovzdanosti ako odpoveď na ňu. To je len nápad, možnosť; Zlož svoju starosť na Pána však funguje aj autonómne.

Dôvera ako prejav lásky

Autor rozdelil deväť dní novény nasledovne: „tri dni nasledovania, tri dni odovzdania, tri dni uzdravenia“. Každému predchádza modlitba bl. Charlesa de Foucaulda, potom krátka úvaha a modlitba na konkrétny deň.

Vzhľadom na rozsah ju hravo zvládnu aj tí najzaneprázdnenejší. Názvy kapitoliek odkazujú na biblické verše, ktorými sú uvedené, napríklad: Kto chce ísť za mnou, Tvoja vôľa nech sa stane, Aby vaša radosť bola úplná.

Vlastne názov celej brožúrky je zastrešený názvom, ktorý je odvodený z biblického citátu, konkrétne zo Žalmu 55, 23. Veľkorysá výzva – zložiť svoje starosti na niekoho iného. Dovoliť – a dôverovať – niekomu mocnejšiemu ako my, že si s našimi problémami poradí.

A práve naša dôvera bude v celom procese kľúčová. Veď ako vraví v úvode riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík:

„Boh nám nechce priťažiť. (...) Odovzdaj mu všetko, čo ťa gniavi, zhmotni to a vlož do jeho rúk. Možno to nepôjde hneď naraz. Ale aj v tomto sa musíme dennodenne trénovať, opätujúc mu jeho lásku, ktorej najväčším prejavom z našej strany je dôvera a odovzdanosť.“