Zoznámte sa s kultúrnym dedičstvom premonštrátov

Vo štvrtok 17. decembra bude verejnosti sprístupnená výstava s názvom Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove, ktorú pripravila Východoslovenská galéria v Košiciach v spolupráci s Rádom premonštrátov.
Jozef Vaško 16.12.2020
Zoznámte sa s kultúrnym dedičstvom premonštrátov

Pohľad na Jasov od neznámeho autora; dielo bolo vytvorené medzi rokmi 1830 – 1860. Snímka: Rád premonštrátov, Opátstvo Jasov

Za necelých osem storočí svojej existencie sa jasovské opátstvo zaradilo medzi najdôležitejšie duchovné a kultúrne organizácie v širokom okolí. Svedčí o tom aj rozsah umeleckej zbierky, ktorú výstava prezentuje.

„Výstava nie je zameraná výlučne na výtvarné umenie, ale presahuje do umenia zlatníckeho či hodinárskeho a nájdeme v nej aj exponáty z oblasti archívnych a knižných pamiatok,“ vysvetlila kurátorka výstavy Katarína Nádaská.

Okrem zbierkových predmetov jasovského opátstva budú mať návštevníci možnosť vidieť diela, ktoré patria do zbierok Východoslovenskej galérie, Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea či Slovenského národného archívu.

Vďaka výstave sa diela, dnes patriace rôznym inštitúciám, opäť spoja na jednom mieste a budú prezentovať kultúrny význam premonštrátov na Slovensku.

„Sme nesmierne vďační Východoslovenskej galérii, že takto ochotne zareagovala na našu ponuku spolupráce, zvlášť v tomto pre nás takom významnom roku,“ povedal jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, OPraem.

„Máme radosť, že aj takýmto spôsobom môžeme sprístupniť poklady, ktoré počas generácií pred nami umelci pohnutí bázňou pred Bohom na jeho počesť vytvorili,“ doplnil opát.

„Výstava nie je radená chronologicky, ale je rozdelená podľa tematických celkov, ktoré charakterizujú rád a jeho pôsobenie: Boží kult, kultúra a vzdelanie,“ zdôraznila Katarína Nádaská.

„Prioritou výstavy Umením a slovom vo Východoslovenskej galérii je sprístupnenie vzácneho a dlhodobo neprístupného kultúrneho dedičstva širokej a odbornej verejnosti.

Je výsledkom úspešnej spolupráce štátnej a cirkevnej inštitúcie v dialógu o ochrane a poznávaní spoločných kultúrnych a pamiatkových hodnôt, a to aj napriek problematickým miestam z minulosti. V roku 2008 sa rádu vrátil súbor diel opátstva, ktoré boli ako konfiškát v roku 1957 pridelené do zbierky galérie.

Rada by som vyzdvihla aj to, že spoločný projekt bol obohacujúci nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke,“ povedala riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová.

Výstava bude prístupná až do konca marca 2021. Pozrieť si ju možno v budove Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici v Košiciach vždy od utorka do nedele od 10.00 do 18.00.