Aj ženy prispievajú k mieru v Južnom Sudáne

Južný Sudán je najmladšou krajinou na Níle. Slávnostnému vyhláseniu nezávislosti v roku 2011 predchádzalo vyše 50 rokov boja za nezávislosť. Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2021 za Medzinárodný deň mieru a dôvery. Práve tento rok oslávi Južný Sudán svoje 10. narodeniny. Dobrá novina podporuje vzdelávacie a zdravotnícke aktivity v krajine od roku 1999.
Jozef Magda 07.01.2021
Aj ženy prispievajú k mieru v Južnom Sudáne

Ženy, ktoré vedia čítať a písať a dokážu uživiť svoju rodinu, získavajú sebadôveru a uznanie v komunite. Tieto ženy následne dokážu svojimi postojmi a správaním postupne pretvárať kultúru, v ktorej žijú. Stanú sa aktívnymi tvorkyňami mieru. Snímka: archív Diecézy Rumbek, 2019

Juhosudánska Diecéza Rumbek sa rozprestiera na území o tretinu väčšom ako Slovensko. Na rozlohe 65 000 štvorcových kilometrov žije 1,5 milióna obyvateľov. Diecéza je jednou zo siedmich katolíckych diecéz.

Len týždeň po vyhlásení nezávislosti zomrel vtedajší biskup Caesar Mazzolari, rodák z talianskej Brescie. Odvtedy je diecéza bez biskupa, za administrátora diecézy bol vymenovaný John Mathiang Machol.

Katolícka cirkev aj samotná diecéza sú okrem pastoračnej oblasti aktívne i v oblasti vzdelávania, poskytovania zdravotníckych služieb a sú jedným z kľúčových poskytovateľov humanitárnej a psychosociálnej pomoci obyvateľom trpiacim následkami dlhotrvajúcich nepokojov.

Rodina závisí od ženy

Spoločenské postavenie žien v kmeni Dinkov, ktoré prevláda v oblasti, je veľmi znepokojivé. Tradične patriarchálna spoločnosť odsúva ženy na okraj ekonomického a spoločenského života. Žena v zásade nič nevlastní.

V prípade smrti manžela sa dedičom stáva najbližší mužský príbuzný, brat nebohého, prípadne jeho rodina. Vdova je v takomto prípade ponechaná na milosť pozostalej rodine. Polygamia je v miestnej kultúre naďalej častým javom.

Podľa odhadov takmer 60 percent domácností v Južnom Sudáne primárne závisí od ekonomickej aktivity ženy. Jedným z dôvodov je neprítomnosť mužov, ktorí zahynuli počas občianskej vojny trvajúcej desaťročia alebo ich naverbovali vládne či rebelantské skupiny v snahe získať moc v krajine.

Zároveň je nutné podotknúť, že až 95 percent žien z kmeňa Dinkov je negramotných s takmer nulovým vzdelaním. Možnosti ich uplatnenia sú obmedzené, čo sa následne prejavuje aj na ich sebavedomí a ochote učiť sa novým veciam.

Čítať, písať, šiť

Hlavných dôvodov, prečo sa Diecéza Rumbek, Misijná kongregácia evanjelizujúcich sestier sv. Márie (MCESM) a Dobrá novina začali angažovať v aktivitách zameraných na budovanie mieru, je hneď viacero.

Prvým je fakt, že nielen muži, ale aj ženy považujú násilie za legitímny spôsob riešenia sporov vo svojej komunite. Naznačujú to výsledky výskumu Liezelle Kumalovej z roku 2015.

Druhým je pozícia, akú ženy v miestnej komunite zastávajú. Ženy sa v juhosudánskych komunitách stávajú zámienkou mnohých konfliktov. Ide zväčša o prípady krádeže dobytka s cieľom vyplatiť rodinu nastávajúcej nevesty či prípadné nezhody súvisiace priamo s vydajom mladých dievčat.

Komplikovanou býva aj otázka dedenia pôdy. Tá tradične nesmie prejsť do rúk ženy.

Dobrá novina sa spoločne s partnermi rozhodla spojiť vzdelávacie aktivity s úsilím o zmenu miestnej kultúry, aby sa tak podporovalo budovanie mieru už na úrovni rodín a miestnych farností.

Spoločne strávený čas je veľkým povzbudením aj pre samotné ženy, ktoré sa môžu deliť o svoje radosti i trápenia s rovesníčkami, ako aj hľadať spôsoby, ako by mohli vzájomne spolupracovať.  

Vybraných bolo sto žien z piatich farností diecézy, ktoré sa zúčastnia na kurzoch základnej gramotnosti, aby sa naučili čítať a písať. Popri nich budú mať možnosť zapojiť sa do kurzov šitia, aby si dokázali privyrobiť, a tak sa postarať o potreby svojich rodín.

Novinkou v komunite budú špeciálne tréningy zamerané na tému mierového riešenia sporov a konfliktných situácií. Ženy sa naučia spôsoby a techniky, ako možno predchádzať sporom; a ak už dôjde ku konfliktnej situácii, ako ju riešiť nenásilným spôsobom.

Ženy majú v budovaní mieru veľkú úlohu, preto organizátori týchto aktivít veria, že zasiate semienko prinesie bohatú úrodu. Koledníci i pracovníci Dobrej noviny želajú Južnému Sudánu a jeho obyvateľom do nového roka 2021 Božie požehnanie, nádej, no najmä vytúžený mier.

AKO SA ZAPOJIŤ

Prácu Dobrej noviny môžete podporiť aj finančne na bankový účet Dobrej noviny: SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (Tatra banka).

Adresa majiteľa účtu: eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava. Variabilný symbol: 2021.

Ak chcete ostať v kontakte, do poznámky uveďte svoj e-mail alebo korešpondenčnú adresu.