Bohoslovci v Afrike sa modlia za Slovensko

Pápežské misijné diela na Slovensku v týchto dňoch intenzívne komunikujú s kňazskými seminármi v afrických krajinách Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Čad, Togo, Kongo, Demokratická republika Kongo a Kamerun, ktoré podporujú v rámci programu Adopcia seminaristov. Celkovo si slovenskí veriaci na diaľku adoptovali 920 bohoslovcov. Viac o projekte hovorí jeho koordinátorka Lucia Balogová.
Lenka Balková 01.09.2021
Bohoslovci v Afrike sa modlia za Slovensko

Záujem o kňazské povolanie v afrických krajinách ustavične rastie. Snímka je zo svätej omše v Rwande. Snímka: www.missio.at

Aký význam má adopcia bohoslovcov a prečo Pápežské misijné diela na Slovensku organizujú podporu budúcich kňazov v Afrike?

Keďže Cirkev je jedna veľká rodina, podporujeme nielen Cirkev na Slovensku, ktorá nám je blízka, ale tiež našich bratov a sestry v chudobnejších krajinách v zahraničí, ktorí sú súčasťou jednej a tej istej Cirkvi.

Čo znamenajú kňazi pre budúcnosť Cirkvi?

Kňazi boli, sú a aj budú pastiermi ľudu. Majú veľký význam, pretože nám vysluhujú sviatosti. Jedine kňaz vie sprítomniť Ježiša Krista na oltári počas svätej omše. Eucharistia a sviatosť zmierenia sú veľkými piliermi Cirkvi. Bez nich to nejde.

Kto a akým spôsobom sa môže zapojiť do adopcie bohoslovcov?

Na adopciu sa môže prihlásiť ktokoľvek, či už jednotlivec, rodina, alebo spoločenstvo, ktoré má záujem počas štyroch rokov finančne a duchovne podporovať seminaristu.

Čo nasleduje po tom, keď niekto nahlási záujem o adopciu bohoslovca?

Po vyplnení nášho kontaktného formulára záujemcov spätne kontaktujeme podľa preferencie e-mailom alebo listom, v ktorom vysvetlíme ďalší postup.

Akým spôsobom prebieha komunikácia so seminármi a medzi darcami a bohoslovcami?

Komunikácia prebieha medzi našou kanceláriou a rektormi jednotlivých seminárov väčšinou formou e-mailu.

So seminaristami sa nedá osobne komunikovať, ale ak niekto túži napísať list alebo kontaktovať svojho seminaristu, môže to urobiť sprostredkovane cez nás a my jeho list odovzdáme rektorovi seminára.

Čo ak bohoslovec ukončí štúdium predčasne a zo seminára odíde?

Žiaľ, niekedy sa to stáva a seminarista v priebehu formácie príde na to, že kňazstvo nie je pre neho. Niekedy musí zo seminára odísť aj z rodinných dôvodov. V takomto prípade môže darca podporovať iného seminaristu, pričom začať môže napríklad aj od druhého či tretieho ročníka.

Môžete sa podeliť o niečo povzbudivé zo svojej spolupráce so seminármi?

Povzbudivé je hlavne to, že povolaní v Afrike pribúda, čo vidieť aj vo vzájomnej komunikácii. Niektorí rektori nás prosia o viac prostriedkov, aby mohli zväčšiť kapacity seminárov a prijať viac študentov.

Ako vnímajú adopciu seminaristov slovenskí darcovia?

Pre mňa je veľkým povzbudením postoj všetkých ľudí, ktorí majú cez nás adoptovaného seminaristu. Berú ho naozaj ako súčasť rodiny, je to akoby ich ďalší syn alebo súrodenec.

Čo pre vás znamená táto práca, vďaka ktorej môžu Slováci podporovať budúcich kňazov v Afrike?

V prvom rade som vďačná, že môžem túto prácu robiť. Sú to pre mňa akoby pootvorené dvere do iného sveta. Môžem nahliadnuť do toho, ako žije Cirkev v Afrike, ale aj do konkrétnych, osobných príbehov ľudí. Prečítala som si veľké množstvo príbehov seminaristov, ktorí okrem iného vo svojich listoch opisujú, prečo sa chcú stať kňazmi – a to je pre mňa veľmi povzbudzujúce.

DARUJTE SVETU KŇAZA

Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok. Finančná podpora môže byť: mesačná – 50 eur, ročná – 600 eur, celé štúdium (4 roky) – 2 400 eur.

Podpora pokrýva polovicu nákladov na štúdium, ubytovanie a stravu v seminári. Ostatné náklady hradí diecézny biskup a iní zahraniční sponzori. Ak si chcete adoptovať bohoslovca, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke misijnediela.sk. Pri registrácii si môžete vybrať možnosť podporiť akéhokoľvek bohoslovca (v tom prípade vám nepošleme informácie o bohoslovcovi) alebo konkrétneho seminaristu (pošleme vám jeho údaje a fotografiu).

Podrobnejšie informácie dostanete na e-mailovej adrese: info@ misijnediela.sk; alebo telefonicky na čísle: 02/529 64 916.

Finančné príspevky na podporu bohoslovcov môžete posielať na  účet: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol 320. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava