Ďakujeme za deľbu vášho srdca

Celoslovenská zbierka Boj proti hladu vznikla pred trinástimi rokmi na podnet misionárky Anny Ciganpalovej DKL a jej výťažok smeroval na Haiti. Dnes sa do organizovania zbierky zapája celá vincentská rodina, ktorá podáva pomocnú ruku ľuďom na Haiti, v Hondurase, Albánsku, Rusku, na Ukrajine i Slovensku. 
Milan Grossman CM 11.09.2019
Ďakujeme za deľbu vášho srdca

Sociálna jedáleň v Omsku pripravuje vďaka podpore zbierky Boj proti hladu. V minulom roku navarila 21-tisíc chutných porcií. Snímka: archív Boj proti hladu

Malý medovníček, ktorý napečú a rozdávajú dobrovoľníci pred kostolom či na rozličných akciách, robí doslova zázraky. Mobilizuje ľudí s dobrým srdcom, aby mysleli na tých, ktorí žijú v omnoho ťažších podmienkach. A tak dobrovoľníci, ako aj dobrodinci vidia ovocie svojej angažovanosti.

Jedlo a lieky na Haiti 
„S veľkou vďačnosťou sa obraciame na vás, aby sme vám vyjadrili slová vďaky od našich bratov a sestier v ťažkostiach, ktorí sú príjemcami deľby vášho srdca. Ďakujeme vám za dar, ktorý je pre nás viditeľným znamením veľkej Božej prozreteľnosti.

Váš dar bol rozdelený do piatich rôznych misií Dcér kresťanskej lásky a určený podľa vášho priania,“ napísali organizátorom Boja proti hladu v apríli sestry vincentky z Haiti.

Peniaze použili väčšinou na nákup potravín pre svoje tri školské jedálne a jednu jedáleň pre seniorov. Vďake takejto podpore môžu ponúknuť každý deň teplé jedlo približne 1 800 deťom a dospelým.

Okrem toho dávajú balíčky suchej potravy deťom, ktoré sú podvyživené, majú tuberkulózu, sú HIV pozitívne, a iným sociálne odkázaným. Časť daru bola určená na nákup liekov pre dve zdravotné strediská, kde sestry každý deň prijímajú približne 600 až 700 chorých, najmä deti; tento program podporuje aj mobilnú kliniku v horách.

Tretia časť daru bola použitá pre rôzne prípady sociálne odkázaných ľudí, či už na realizáciu špecializovaného vyšetrenia alebo na hospitalizáciu pacienta, zaplatenie školného poplatku, nákup liekov alebo na prenájom miestnosti v dome, ako pomoc na prevádzkovanie obchodu a podobne.

„Situácia na Haiti nepokročila, naopak, môžeme povedať, že krajina je v stálej núdzi. Nemocnice sú bez materiálu, liekov, svetla a kyslíka. Obchody a banky sú rozbité, obyvateľstvo je zatvorené v domácnostiach bez pitnej vody, bez jedla,“ opisujú situáciu rehoľníčky.

„Vieme, že vaša podpora našej misie na Haiti sa neobmedzuje len na finančnú pomoc, ale aj na vašu duchovnú podporu, ktorou je modlitba za nás, chudobných, vládu, krajinu. Ďakujeme a nech vás Božia milosť stále sprevádza,“ zdôrazňujú.

AKO POMÔCŤ?

Zbierku Boj proti hladu môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka od dobrovoľníkov a počas celého nového ročníka zbierky finančným príspevkom na číslo účtu: IBAN SK72 6500 0000 0000 2028 6026, variabilný symbol: 2019.
Adresa majiteľa účtu: NZ SKL sv. Vincenta de Paul , Oravská 10, 949 01 Nitra.
Do 29. februára 2020 môžete prispieť i spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2 eurá).
Viac na www.bojprotihladu.sk.

Sociálna jedáleň v Omsku 
Z výťažku minuloročnej zbierky Boj proti hladu bola podporená aj sociálna jedáleň Katolíckej charity v Omsku, ktorá slúži ľuďom v núdzi od roku 2001. Počas dňa sa v nej naje približne 80 ľudí v núdzi – niekto priamo v jedálni, iný si vezme jedlo domov, aby sa podelil o obed s blízkymi.

Sociálnu jedáleň navštevujú osamelí ľudia, dôchodcovia s minimálnym dôchodkom, invalidi s psychickými ochoreniami, osamelé matky či mnohodetné rodiny. Spočiatku v nej varili jeden deň polievku, druhý deň kašu. Vďaka pomoci zo zbierky Boj proti hladu návštevníci dostanú plnohodnotný obed: polievku a druhé jedlo.

Vďaka prideleným finančným prostriedkom je sociálna jedáleň schopná v roku 2019 pripraviť 21 000 porcií lahodných teplých jedál.

„Rozmanitosť menu naši návštevníci okamžite ocenili. Malý kysnutý koláčik majú teraz trikrát do týždňa. Varíme ovocný čaj, želé, kávový nápoj. Šaláty miešame z viacerých surovín ako doteraz a ako si mnohí všimli, chuť varených jedál sa zlepšila,“ povedala s potešením vedúca jedálne Ľubov Vladimárovna.

Ľudia, ktorí navštevujú jedáleň, sú často osamelí a zostávajú sedieť až do záverečnej. Už niekoľko rokov sa v stredu pravidelne stretáva kresťanská skupina, ktorú vedú sestry. Spolu si čítajú Bibliu, pripravujú sviatky, oslavujú narodeniny.

„Vo štvrtok pripravujeme krúžok tvorivých dielní. Ženy rady háčkujú, zdobia perníky, muži vyrábajú košíky, kreslia a modelujú,“ hovorí sestra Kaja Hečková DKL, ktorá pôsobí v Omsku ako misionárka.

Takéto tvorivé aktivity najmä pre starších ľudí, ktorí prekonali mŕtvicu, trpia Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, ale aj pre ľudí s psychickým postihnutím, pomáhajú rozvíjať jemnú motoriku, zlepšujú prietok krvi horných končatín, zvyšujú mozgovú činnosť. Taktiež pomáhajú prekonať samotu, odvrhnutie spoločnosťou a pocit neužitočnosti.

„V piatok už tradične spolu pozeráme film v krúžku domáce kino. Možno sa to zdá zvláštne, ale aj dnes vo svete digitálnych technológií mnohí ľudia nemajú doma televízor. Práve pre takých ľudí, ktorí potrebujú lásku, pozornosť a podporu, pracujeme,“ vysvetľuje sestra Kaja.

„Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí prispeli na projekt Boj proti hladu, a tým aj na sociálnu jedáleň v Omsku. S vašou pomocou budú ľudia v núdzi schopní pocítiť úprimnú starostlivosť, podporu a účasť v ich zložitej životnej situácii. Ďakujem za vašu dôveru v nás.“