Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu (video)

Advent je obdobím darov i ľudskej veľkodušnosti. Počas celého roka ste, milí čitatelia, podporovali misie a misijné aktivity v rozličných kútoch sveta. V tomto čase, keď sa pripravujeme na Vianoce, prinášame niekoľko slov vďaky od misionárov, na ktorých ste mysleli v svojich modlitbách i konkrétnou podporou.
Katolícke noviny 11.12.2019
Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu (video)

Sestra Stellamaris Tóthová SDR pracuje v Kamerune s deťmi v rámci detskej organizácie Cop monde. V článku nižšie nájdete krátke videá z jej práce. Snímka: Stellamaris Tóthová

RWANDA – Milí priatelia, tento rok Katolícke noviny viackrát publikovali články o Rwande, a tak svojim čitateľom priblížili túto malú, ťažko skúšanú krajinu východnej Afriky. Keďže v tomto kúte sveta pôsobím na misiách šiesty rok, dá sa povedať, že sa toto miesto pre mňa stalo ďalším domovom, a preto sa chcem úprimne poďakovať redakcii za pozornosť, ktorú mu venovala.

V číslach KN 10 a 42, ktoré vyšli v marci a októbri, sa písalo o našom Centre sv. Antona v Nyanze, kde pracujem. Bolo tam dokonca uverejnené aj číslo nášho bankového účtu. Vďaka tomu viacerí z vás prispeli na potreby našej misie.

Ako bolo v spomínaných článkoch uvedené, v našom Centre sv. Antona sa staráme o siroty a deti ulice. Váš peňažný dar bol použitý práve na tieto deti, aby mali garantované všetko nevyhnutné na svoj dobrý rast, to znamená stravu, zdravotnú starostlivosť, možnosť chodiť do školy či prítomnosť vychovávateľov.

V ich mene sa chcem touto cestou srdečne poďakovať každému z vás za finančné milodary a uistiť vás o našej modlitbe za vás. Nech trojjediný Boh stokrát odplatí vašu štedrosť a nech vás obdarí tými darmi Ducha Svätého, ktoré najviac potrebujete.

Zároveň vás prosím o modlitbu za deti i za nás vychovávateľov.

Dovoľte mi, aby som vám zaželal k blížiacim sa vianočným sviatkom pokoj, radosť a jednotu, ktoré sú darom Slova, ktoré sa stalo telom v betlehemskom Dieťati.

VLASTIMIL CHOVANEC RCJ,
misionár v Rwande


KAMERUN – Drahí priaznivci misií, konečne sa vám po dlhom čase ozývam z Kamerunu. Posielam vám videá z práce s deťmi v Cop monde. Deťom často pripravujem mlieko a rozdávam keksíky. Alebo varím buji, sladký kukuričný krém.

Malý trojročný Jožko sa nemohol dočkať, tak som mu dala krém skôr, kým ostatné deti spievali. Každú sobotu poobede prichádza na stretnutia okolo 70 detí a mladých. Táto práca s chudobnými deťmi ma robí šťastnou.

V našich videách uvidíte, ako sme pre deti pripravili chlieb so sardinkami, lízanky a nápoj folere. Tiež sme pripravili nástenku o našej činnosti. Deti predávali výrobky, ktoré samy vyrobili – náramky z vlny a stojan na perá z rolky toaletného papiera.

Pre nich to však bolo ako váza na umelé kvety a ako malý oltárik, pretože na stojane bol prilepený obrázok Panny Márie alebo Pána Ježiša. Som rada, že aspoň trošku môžem pomáhať, a to aj vďaka vašim milodarom.

STELLAMARIS TÓTHOVÁ SDR,
misionárka v Kamerune


TANZÁNIA – Milí misijní priatelia, tento rok som začal pôsobiť v novej farnosti, kde je potrebné vybudovať všetko od úplného začiatku. Ďakujem všetkým vám, ktorí ma v mojej misii akýmkoľvek spôsobom podporujete.

Som vďačný za všetky balíky s ornátmi, liturgickými predmetmi, ružencami a obrázkami i za vaše milodary. Vyslovujem obrovské Pán Boh zaplať a myslím na vás všetkých v modlitbách.

PETER MAJERNÍK,
misionár v Tanzánii


Chystá sa Misia India 2020


Jezuitský projekt Misia India spolu s občianskym združením Cesta domov pripravujú v lete 2020 ďalšiu skupinu dobrovoľníkov do južnej Indie s cieľom aktívne pomôcť chudobným deťom na okraji spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Trojtýždňový pobyt v Indii možno rozšíriť o dva týždne spoznávania projektov občianskeho združenia Cesta domov, ktoré absolvujú spolu s dobrodincami, podporujúcimi vzdelávanie konkrétnych indických detí.

Na túto dobrovoľnícku skúsenosť sa môžete sa prihlásiť do 31. januára 2020 e-mailom na adrese misia.india@gmail.com. Podmienky účasti: vek do 45 rokov, schopnosť komunikovať a tímovo spolupracovať, otvorenosť pre dobrodružstvo a duchovnú skúsenosť, túžba pracovať bez nároku na finančnú odmenu, zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie, pomoc pri získavaní prostriedkov pre projekt, primeraná znalosť angličtiny, zdravotná zdatnosť.

Viac informácií o projektoch v Indii nájdete na stránke www.cestadomov.sk

MARTIN HALČÁK SJ