Deti na celom svete sa opäť pomodlia ruženec

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť všetkých 18. októbra pozýva pripojiť sa k celosvetovej modlitebnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Modliť sa budú deti z desiatok krajín v desiatkach jazykov. Prostredníctvom modlitby posvätného ruženca sa spoja deti naprieč všetkými kontinentmi sveta.
Martin M. Barta 13.10.2021
Deti na celom svete sa opäť pomodlia ruženec

Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec sa zapájajú deti vo všetkých kútoch sveta. Na snímke vľavo sú najmenší z farnosti svätého Pia v malawijskej Arcidiecéze Blantyre, vpravo sú deti z farnosti San Antonio v argentínskej Diecéze Rafaela. Snímka: ACN

I keď sme dúfali, že v roku 2021 sa už zaobídeme bez obmedzení spôsobených koronavírusom, dôsledky pandémie sú predsa len oveľa horšie, ako sme si mysleli. No nielen zdravotná kríza je dôvodom, že náš svet sa stal ľudsky neriešiteľným klbkom problémov, ktorému bezradne stojíme zoči-voči.

Hlad, chudoba, korupcia, vojny a teror, znevažovanie ľudského života, ničenie stvorenia sa tiahnu životom ľudí na celom svete. Za tým všetkým stojí katastrofálna sila zla, ktoré by chcelo úplne zničiť božský poriadok sveta a Božie príkazy.

Tma hriechov a zabúdania na Boha zastiera pravdu a napriek pokroku pozemskej vedy a techniky sa ľudstvo v duchovnej, morálnej aj náboženskej oblasti utápa v priepasti doposiaľ nebývalého úpadku.

Snímka: ACN

Inšpirácia sv. Jozefom

Preto viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme dôveryplnú modlitbu nevinných a čistých sŕdc, Máriiných detí, ktoré sa otvárajú Božej pomoci a jeho požehnaniu.

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2020 zverejnil pápež František apoštolský list Patris corde, v ktorom pri príležitosti 150. výročia ustanovenia svätého Jozefa za patróna a ochrancu univerzálnej Cirkvi vyhlásil mimoriadny jubilejný rok.

V liste čítame: „Po Márii, Božej Matke, nijaký svätý nezaberá v pápežskom učení taký priestor ako Jozef, jej ženích. Blahoslavený Pius IX. ho vyhlásil za patróna Katolíckej cirkvi, ctihodný Pius XII. ho predstavil ako patróna robotníkov a svätý Ján Pavol II. ako ochrancu Vykupiteľa.

Ľud ho vzýva ako patróna dobrej smrti.“ V súčasnej ťaživej svetovej situácii Svätý Otec František s pohľadom upretým na svätého Jozefa píše: „Uprostred krízy, ktorá nás postihla, sme mohli zakúsiť, že naše životy udržiavajú bežní ľudia, na ktorých sa obyčajne zabúda, ktorí sa neobjavujú na titulkoch novín a časopisov ani na veľkých pódiách najnovších televíznych šou, ale bezpochyby práve oni dnes píšu rozhodujúce príbehy našich dejín: lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa nezachráni sám.

Všetci môžu objaviť vo svätom Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach.

Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo v sú ,v tieni‘, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.“

Snímka: ACN

Učiť sa modliť

Podľa Svätého Otca Františka sa zdá, že to, čo povedal Boh nášmu svätcovi: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa!“ (Mt 1, 20), hovorí aj nám: „Nebojte sa!“ „Musíme odložiť svoj hnev a sklamanie a nie rezignovane, ale s nádejou vytvoriť miesto pre to, čo sme si nevybrali, no čo predsa existuje.

Ak život prijmeme týmto spôsobom, povedie nás to k jeho skrytému zmyslu. Takto sa v našom živote prejaví dar sily, pochádzajúci od Ducha Svätého.“ Tento dar Ducha Svätého i všetky ostatné jeho dary môžeme tak ako svätý Jozef získať skrze modlitbu. Preto nás svätý Jozef učí predovšetkým modliť sa.

On sám sa naučil od Panny Márie, ako sa modliť celým srdcom. Vďaka nemu vidíme, ako môže Boh cez našu modlitbu, našu vernosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť na dobré.

Táto dôvera je našou silou, ktorá nás robí schopnými prijímať aj bolestné situácie, znášať ich, pomáhať si navzájom, a tak sa stretať vo vzájomnej láske. Mali by sme si klásť na srdce, aby sme tieto pravdy učili aj naše deti a mládež.

Ak už v raných rokoch získajú pekné skúsenosti s modlitbou a milosťou z neba, budú aj neskôr v ťažkých situáciách hľadať oporu a pomoc u Boha: držiac za ruku Pannu Máriu a pod ochranou svätého Jozefa.

Preto aj vás povzbudzujeme, aby ste konkrétne podporili túto ružencovú modlitbovú iniciatívu a – nakoľko je možné – šírili ju ďalej. 

Všetci rodičia, učitelia, kňazi, katechéti a tí, ktorí sa venujú deťom a mladým, sú pozvaní zapojiť sa 18. októbra do celosvetovej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorá už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí k poslaniu pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Nech spoločná modlitba ruženca, spojená s príhovorom svätého Jozefa, roznieti oheň Ducha Svätého, oheň lásky na celom svete a zapáli aj naše srdcia. Lebo Bohu nič nie je nemožné.

AKO SA ZAPOJIŤ

Na stránke www.miliondeti.sk je k dispozícii sprievodný materiál: plagát, modlitebný leták so zamysleniami, zasväcujúca modlitba k Panne Márii, modlitba k svätému Jozefovi od pápeža Františka a maľovanky. Na tej istej stránke sa tiež môžete so svojou skupinou detí zaregistrovať na mape sveta. Uvidíte tak, kde všade sa deti modlia spolu s vami. Takto môžeme našu jednotu v modlitbe zviditeľniť naprieč všetkými kontinentmi.