Dobrá novina koledníkov pre Afriku

Svätý Otec nás počas svojej návštevy na Slovensku povzbudzoval, aby sme sa z lásky ku Kristovi a k blížnemu nebáli dať všetko. Koledníci Dobrej noviny si jeho slová zobrali k srdcu a na Vianoce šli s veľkou odvahou pomôcť svojim rovesníkom v Afrike.
Jozef Magda 07.01.2022
Dobrá novina koledníkov pre Afriku

Koledníci z Lokce zaspievali a zavinšovali veriacim po svätej omši. Snímka: Dobrá novina, 2021

Aj v Ugande ochromila pandémia koronavírusu život vo farnostiach a rodinách. Viera mnohých upadla. Bez prijímania sviatostí, svätých omší a duchovného vedenia strácajú nádej a  smerovanie. Ľudia potrebujú počuť, že Bohu na nich záleží, že každého z nás miluje a že nás neopustil.

Práve preto prišiel na tento svet ako malé nevinné Dieťa. Túto radostnú zvesť ohlasovali koledníci Dobrej noviny už po dvadsiaty siedmy raz. Tento rok spoznali príbeh kuchára Georgea Jumu, otca siedmich detí z farnosti Busitema v Ugande.

Samotná farnosť je veľmi mladá, má len sedem rokov. Pozostáva zo štyroch filiálok a jedenásťtisíc veriacich, o ktorých sa stará duchovný otec Patrick Nabugodiho s jediným kaplánom.

Rodina vždy pomôže

George sa pridal do svojpomocnej skupiny s názvom Rodina svätého Pavla Kolpinga. Vznikla v roku 2015 a väčšina jej členov sú chudobní farmári, ktorí si sporia a v prípade potreby si navzájom požičiavajú. Vďaka podpore koledníkov zo Slovenska začal George Juma so svojimi priateľmi v roku 2019 podnikať.

Spoločne varia a poskytujú občerstvenie na oslavách, svadbách či iných spoločenských podujatiach v okolí. Prešli si náročnou cestou, mnohí z nich nevedeli čítať či počítať a dnes už priberajú ďalších spolupracovníkov. Aktuálne ich je štrnásť mužov a šesť žien.

Z grantu si nakúpili vybavenie, plastové stoličky, ako aj záhradné altánky a postupne rozširujú svoje pôsobenie. George je pre nás skutočným stelesnením toho, že i drobná podpora dobrých iniciatív môže prinášať veľa ovocia. Popri varení si privyrába pečením palaciniek a prípravou pukancov.

Z usilovného otca a manžela majú radosť aj doma. Georgeove deti sa učili pri slabom svetle petrolejovej lampy, nepoznali taký luxus, akým je elektrická energia. George povzbudený svojimi úspechmi sa rozhodol, že s tým niečo urobí.

Požičal si od priateľov z farskej skupiny peniaze, kúpil solárny panel a umiestnil ho na strechu svojho domčeka. Za peniaze, ktoré by inak minul na petrolej do lámp, teraz kúpi deťom školské pomôcky.

George pečie palacinky a pukance už od piatej ráno. Jeho zákazníkmi sú deti a učitelia z okolitých škôl. Pochúťky však potešia aj jeho vlastné deti či deti od susedov. Snímka: Dobrá novina, 2021

Z farmárov podnikatelia

Tri štvrtiny obyvateľov na území Arcidiecézy Tororo sa živia poľnohospodárstvom, u žien je to až neuveriteľných 90 percent. Farmári a ich úroda bytostne závisia od počasia. To býva posledné roky v dôsledku klimatických zmien veľmi vrtkavé.

Obdobia dažďov sú čoraz kratšie, dážď neprichádza v obvyklom čase alebo je oveľa intenzívnejší a spôsobuje záplavy. Minulý rok zničili takmer polovicu úrody obrovské roje kobyliek. Závislosť od počasia znižuje podnikanie.

Ako alternatívny spôsob obživy prináša dodatočné prostriedky pre celú rodinu. Je tiež dôkazom schopností a odhodlania farníkov byť aktívnymi a rozvíjať nové nápady. Počas kurzov a prípravy podnikateľského plánu sa zapojení členovia farských skupín mnohému naučili.

Čerstvých podnikateľov sprevádzajú zamestnanci Charity Tororo, ktorí im podľa potreby radia a sprostredkúvajú kontakty na skúsenejšie skupiny.

S podporou koledníkov a štedrých darcov zo Slovenska tak dnes na východe Ugandy podniká vyše 2 000 žien a mužov v 69 farských skupinách katechétov, mladých študentov, vdov či matiek. Po celej arcidiecéze zakladajú pekárne, venujú sa včelárstvu, výrobe tehál, pestovaniu kávy či sadeníc ovocných stromov.

Vstúpte aj vy do príbehu

Povzbudení úspešnými príbehmi chcú koledníci Dobrej noviny tento projekt ďalej rozvíjať a ponúknuť šancu mnohým ďalším. Sami nemajú veľa, no zostávajú vnímaví na potreby ľudí vôkol seba a v rámci svojich možností podporujú kňazov, siroty a chudobných.

V tomto nám môžu byť veľkým vzorom. Kiežby v našich farnostiach prevládal duch spolupatričnosti a vzájomnej pomoci najmä s ohľadom na najkrehkejších členov našich farských rodín.

Aktívny život vo farnostiach podporujúci spoločné dobro širšej komunity, obce alebo mesta je dobrým znakom, že v nich prebýva Kristova sebadarujúca láska.

Pozývame aj vás vstúpiť do tohto príbehu. Georgea a jeho priateľov môžete podporiť vaším darom jednorazovo alebo pravidelne na bankový účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (Tatra banka), variabilný symbol 2727. Do poznámky uveďte svoj email alebo korešpondenčnú adresu. Radi sa s vami podelíme o úspechy našej spoločnej práce.