Dobrý pastier položí aj život za svoje ovce

Kolednícka akcia Dobrá novina pôsobí vo východnej Afrike už 26 rokov, kde spolupracuje s konkrétnymi diecézami a farnosťami. V mnohých z nich pôsobia biskupi, ktorých zanietenie a služba blízkym prekračujú pomyselné hranice pastorácie.
Jozef Magda 23.06.2021
Dobrý pastier položí aj život za svoje ovce

Biskup Tesfaselassie Medhin navštívil Slovensko v decembri 2017 na pozvanie Dobrej noviny. Snímka: archív Dobrej noviny

Len nedávno 8. marca vymenoval pápež František za nového biskupa Diecézy Rumbek v Južnom Sudáne komboniána Christiana Carlassareho, MCCJ. Tento 43-ročný Talian sa postavil na čelo sužovanej diecézy po dlhých desiatich rokoch.

Doteraz posledným biskupom bol jeho rodák z Apeninského polostrova Cesare Mazzolari (1937 – 2011). Diecéza je rozlohou o tretinu väčšia ako Slovensko a je jednou zo siedmich juhosudánskych katolíckych diecéz. Žije v nej vyše 1,5 milióna obyvateľov rôznych etnických skupín.

Pre biskupa Carlassareho nie je Južný Sudán neznámou krajinou, od roku 2005 pôsobil v Diecéze Malakal. Dedičstvo občianskej vojny, napäté vzťahy medzi etnikami, ako aj ťažkosti každodenného života v tejto chudobnej krajine sú mu preto veľmi blízke.

Vyzýva na odpustenie

Novozvoleného biskupa rozhodnutie Svätého Otca prekvapilo. Reagoval naň veľmi sympaticky a zároveň s hlbokou dávkou pokory: „Náš Boh je Bohom prekvapení. Jeho prekvapenia môžu byť náročné, ale vždy prinášajú požehnanie.“

Slávnostného vysvätenia sa zatiaľ nedočkal. Už o necelé dva mesiace sa jeho prorocké slová o náročnej službe potvrdili. V nedeľu 25. apríla krátko po polnoci vtrhli podľa očitých svedkov do jeho izby dvaja ozbrojení muži. Tí najprv rozstrieľali dvere a neskôr kňazovi prestrelili obidve nohy.

Ešte v ten deň bol ošetrený v miestnej nemocnici CUAMM a následne bol letecky prevezený do kenského Nairobi, kde sa zotavuje po operácii nôh. Len tri dni po útoku sa prostredníctvom videa prihovoril veriacim v Rumbeku a vyzýval na odpustenie:

„Rád by som vás všetkých mojich bratov a sestry v Rumbeku pozdravil. Prajem si, aby ste zostali pokojní a vedeli, že som v poriadku. Nachádzam sa v nemocnici v Nairobi. Starajú sa o mňa a môj stav sa zlepšuje. Ešte to chvíľu potrvá, kým budem môcť opäť chodiť.

No chcem vás uistiť, že sa opäť raz stretneme. Prosím vás, zjednoťme sa v modlitbe. Zjednoťme sa v snahe o odpustenie v našej komunite a hľadajme spravodlivosť. Hľadajme ju však so srdcom upriameným na Boha. Božie Srdce je milosrdné a nechajme sa ním vyučovať. Práve ono nás učí milosrdenstvu a odpusteniu voči komukoľvek.

Pretože to sú hodnoty, ktoré má každý z nás hlboko v srdci. Aj keď som od vás ďaleko, stále sme zjednotení. O to isté prosím vás: zjednoťme sa v úsilí o zmierenie a odpustenie.“ Pripojme sa aj my v modlitbe na tento úmysel a za jeho skoré uzdravenie. Motív útoku a identita útočníkov zostávajú nateraz neznáme.

Etiópsky biskup prosí o modlitby a urgentnú pomoc

Biskup Adigratskej eparchie Tesfaselassie Medhin navštívil Slovensko na pozvanie koledníkov Dobrej noviny v decembri 2017. Vo svojich príhovoroch často spomínal významnú úlohu Katolíckej cirkvi v Etiópii. Síce málo početnej, ale veľmi aktívnej v pastoračnej a sociálnej oblasti, pri poskytovaní potravinovej pomoci či zdravotnej starostlivosti.

Od novembra minulého roka zúri na severe krajiny v regióne Tigraj vojna. Biskup vo svojom liste z januára opisoval situáciu ako kritickú. Milióny ľudí, prevažne žien a detí, boli nútené opustiť svoj domov v strachu o vlastný život.

Už mesiace sú viaceré oblasti odrezané od potravinovej pomoci, pitnej vody, elektrickej energie, telefonického spojenia či internetu. Rabovanie, streľba a násilie na ženách sú, žiaľ, na dennom poriadku.

Z koledníckej zbierky prispela Dobrá novina sumou 20 000 eur sestrám vincentkám, ktoré pôsobia v meste Mekelle, ktoré je centrom regiónu. Aktuálne sa tam zhromažďujú tisíce utečencov. V rámci aprílovej spoločnej výzvy Spolu pre Etiópiu prispeli stovky darcov zo Slovenska sumou vyše 27-tisíc eur cez Dobrú novinu a Slovenskú katolícku charitu. Za to sa nakúpi jedlo, voda, prikrývky a posteľná bielizeň pre ľudí prebývajúcich v školách a iných dočasných príbytkoch.

Tigrajci sú veľmi vďační za podporu, tak materiálnu, ako aj duchovnú, no biskupa Medhina a sestry vincentky pri náročnej službe posilňujú aj naše modlitby a obety. Veľmi sa potešili detskej aktivite hnutia eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – s názvom Mier pre Tigraj, počas ktorej sa tisíce detí modlili za mier a ukončenie násilia.

Svoje želania a úmysly nakreslili na papierové pierka a vytvorili tak nádherného anjela pokoja. „Veríme vo víťazstvo vzkriesenia, ktoré nás napĺňa nádejou. Nech vás teda žehná Pán. Ďakujem za vaše modlitby a solidaritu,“ povedal s vďačnosťou biskup Tesfaselassie Medhin.