Flower vyskočila z Pôstnej krabičky

Šesťročná Flower s detskou mozgovou obrnou sa postavila na nohy vďaka malej papierovej krabičke. V Pôstnom období túto krabičku Slovenskej katolíckej charity nájdete v kostoloch. Deti a rodiny v Afrike robia prostredníctvom zbierky svoje prvé kroky na ceste z chudoby.
Ján Košta 03.03.2023
Flower vyskočila z Pôstnej krabičky

Flower sa vybrala za kamarátmi. Babka ju už púšťa samu. Snímky: archív SKCH

„Syn mi ju priniesol ako trojročnú. Nevedela chodiť, a tak som sa modlila, aby Boh našiel riešenie,“ začína svoje rozprávanie babička Colette, zatiaľ čo jej vnučka Flower, tvár tohtoročnej Pôstnej krabičky, naťahuje ruženec visiaci na krku.

Teraz bývajú v  prenajatom domčeku uprostred dediny. Ich dom sa totiž nedávno zrútil. Keď sa dopočula, že k nim do farnosti Mashyuza na juhu Rwandy prídu kňazi a sociálni pracovníci z Diecéznej charity Cyangugu, dúfala, že vnučke pomôžu.

Vďaka spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou mohli za rok uhradiť liečbu štyridsiatim deťom so zdravotným znevýhodnením.

„Poslali nás na dve trojmesačné rehabilitácie a fyzioterapiu do centra sestier františkánok. Tam sa Flower prvýkrát postavila na vlastné nohy,“ teší sa Colette, ktorá bola vďaka darcom zo Slovenska s vnučkou v centre počas celého pobytu. Asistovala tak fyzioterapeutom pri rôznych cvičeniach.

KROKY MALEJ FLOWER

Na vlastné oči sa o napredovaní malej Flower presvedčila aj Daniela zo Zbyňova, ktorá do zbierky Pôstna krabička prispieva dlhé roky spolu s manželom a deťmi: „Počas návštevy tohto centra nám predstavili deti, ktoré pôvodne nechodili, no vďaka tejto podpore a snahe pracovníkov v centre už mohli chodiť. Bolo nádherné a dojímavé, keď nám rodičia priviedli svoje deti, ktoré predtým len ležali a teraz dokázali s ich pomocou prejsť k nám. Stretli sme tam doslova anjelov, ktorí sa dokážu o tieto deti starať.“

Zdravotnú sestru a zároveň účastníčku októbrovej charitnej púte do Rwandy tiež zaujalo vybavenie rehabilitačného centra: „Podmienky na rehabilitáciu boli v porovnaní s našimi zariadeniami veľmi zastarané. Postupne sa však ich vybavenie vylepšuje, a to hlavne vďaka darom z Pôstnej krabičky.“

POMÁHAJÚ DVANÁSŤ ROKOV

Slovenská katolícka charita chce tento rok financovať liečbu ďalších minimálne 40 detí z farnosti Mashyuza. Celkovo potrebuje pomoc až 150 detí. V Afrike pomáha už dvanásť rokov.

V Ugande prevádzkuje centrum Gift of Love pre 55 detí s HIV, škôlku pre 100 chudobných detí v dedinke Unna a vedie remeselné kurzy ročne pre 60 mladých v Dielni sv. Jozefa. Tento rok chce dokončiť výstavbu murárskej dielne, postaviť kuchársku dielňu a internát pre nových študentov.

V Rwande Charita vzdeláva 120 škôlkarov v  Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallottiho v Kibeho a  doučuje rovnaké množstvo školákov. Pre rodičov týchto detí chystá v tomto roku kurz výroby ružencov. Do popredia dáva tento rok už spomínanú podporu aspoň 40 zdravotne znevýhodnených detí z farnosti Mashyuza.

POMÔŽME IM CHODIŤ

Pôstnu krabičku Charity si ľudia môžu vziať v kostoloch alebo objednať na www.postnakrabicka.sk a počas pôstu do nej vložiť svoju almužnu za veci, ktorých sa dobrovoľne vzdajú. Výborne funguje ako nástroj na učenie striedmosti a obete pre deti a rodiny.

Po skončení Pôstneho obdobia prosí Charita o zaslanie darov na účet verejnej zbierky. Vďaka tomu môže potom pomáhať núdznym v Afrike počas celého roka.

„Prosím, zapojte sa do Pôstnej krabičky, aby sme mohli pokračovať v našej misii. Vďaka vám urobia ďalšie deti prvé kroky v živote,“ hovorí páter Jeremie Nsabimana, riaditeľ Diecéznej charity Cyangugu.

„Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy“ (2 Tim 1, 7), aby sme sa počas pôstu rozhodli pre lásku k blížnemu. A hoci ich prvé kroky fyzicky neuvidíme, bude v nás horieť vnútorná radosť, že to dieťa či mladík bude kráčať životom aj vďaka nám.

AKO SA ZAPOJIŤ DO ZBIERKY

Príspevok do Pôstnej krabičky pošlite na zbierkový účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 4446 3095. Majiteľ účtu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava. Do poznámky môžete uviesť svoju adresu. Pre viac informácií volajte: 0909 250 899.