Jedlo, ktoré mení život

Je päť hodín ráno. Na chudobnom vidieku v Indii sa zobúdza 14-ročná Usha. Začína sa jej bežný školský deň. V Lomničke na východe Slovenska prinášajú rómske deti v hrstiach rehoľnej sestre Tamare medené centy. Dva zdanlivo rozdielne príbehy, a predsa spolu súvisia.
Adam Skirčák 25.11.2022
Jedlo, ktoré mení život

Škola + jedlo = nádej, rovnica, ktorá sýti za 18,30 eura deti ako Usha počas celého školského roka. Snímka: Mary’s Meals International

Usha vstáva o piatej, lebo vie, že ju čakajú domáce povinnosti. Nevezme si desiatu od rodičov ani nenastúpi na autobus, ktorým by za pár minút bola v škole. Otec jej zomrel už dávno a nechce nechať mamu na všetko samu. Ide po vodu do dedinskej studne, uprace dom.

Čas beží, a tak sa náhli ešte umyť do teplého prameňa vzdialeného päť kilometrov. Po rannej domácej rutine vyráža pešo na dvojhodinovú cestu do školy. „Pretože som nejedla, škvŕka mi v bruchu a cesta je únavná,“ vysvetľuje. Do školy prichádza so zvonením a už sa teší na obednú prestávku.

Vie, že vtedy dostanú v škole jedlo vďaka štedrosti darcov z Mary’s Meals. Tieto jedlá pripravujú z  lokálnych surovín dobrovoľníci z Ushinej komunity. Obed, ktorý je nielen pre ňu často jediným jedlom dňa, jej dodáva energiu. Vďaka nej sa môže v škole sústrediť. Za jedlo je veľmi vďačná.

„Chcela by som byť zdravotná sestra, ale páčilo by sa mi byť aj učiteľkou. Myslíte si, že môžem robiť oboje?“ uvažuje. Dôležitosť vzdelania vidí aj u svojich bratov, ktorí vyštudovali a vrátili sa do komunity, aby pomáhali. Jeden ako policajt, druhý ako zamestnanec samosprávy.

DELIŤ SA AJ O MÁLO

O 8 500 kilometrov ďalej leží Lomnička. Obec na východe Slovenska, v ktorej žije rómska komunita. Rehoľná sestra Tamara sa zapája do podpory Mary’s Meals ako dobrovoľníčka spolu s deťmi z Lomničky a ľuďmi z farnosti. Zabehli si charitatívny beh a prispeli spoločne na jedlo pre deti žijúce v extrémnej chudobe.

„Bolo dojímavé vidieť, ako aj tie najchudobnejšie deti prichádzali s centíkmi, len aby pomohli. Išli do toho s nadšením a celým srdcom,“ hovorí sestra Tamara.

Deti z Lomničky nemohli priniesť 18,30 eura, teda sumu zabezpečujúcu jedlo Mary’s Meals pre dieťa na celý školský rok. Z ich centíkov sa však spoločnými silami podarilo nasýtiť dve deti. Zapojili sa peňaženkou, ale najmä srdcom. Nemajú veľa, no aj tak sa rozhodli podeliť.

Samy si vyžadujú našu pozornosť a lásku a aj tak pomohli hladujúcim deťom v iných krajinách. Žijú v generačnej chudobe, často bez adekvátneho vzdelania, no myslia na deti v krajinách s extrémnou chudobou.

Sú príkladom obety, ktorá presahuje štandardnú logiku pomoci. „Dávať z nadbytku je ľahké, ale deliť sa o málo je vzácne, je to láska,“ dodáva Tamara.

Deti z Lomničky darovali, čo mohli, aby nasýtili hladujúce deti. Snímka: Mária Tamara Talapková

MARY’S MEALS – DIELO LÁSKY

Magnus MacFarlane-Barrow, ktorý pred dvadsiatimi rokmi neplánovane založil charitatívne dielo Mary’s Meals, hovorí: „Priamo v srdci tohto diela je láska. A to je to, čo robí našu misiu univerzálnou.“

Ľudia z celého sveta sa spájajú a konajú malé skutky lásky, obetujú čas, úsilie, peniaze, modlitby, aby nasýtili hladujúce deti. Toto jedlo mení život nielen viac ako dvom miliónom detí v 20 krajinách sveta, ale aj život darcov a dobrovoľníkov.

„Deliť sa neznamená, že nám niekto niečo berie, ale že sami prijímame niečo úžasné, čo mení náš život. Stávame sa súčasťou niečoho krásneho,“ vysvetľuje Magnus. Možno nepociťujeme hlad cez prázdny žalúdok, sme však hladní po robení dobra.

Deti z Lomničky sú len jedným z mnohých príkladov toho, ako pomoc sýti na oboch stranách. Do tohto diela je pozvaný každý rôznymi spôsobmi. Nemusí ísť len o príspevok. Ľudia sa zapájajú do modlitebnej podpory. Poslúžiť sa dá časom či talentmi ako dobrovoľník.

Niekto ako umelec venuje svoju tvorbu dobročinne pre hladujúce deti, iný šíri túto misiu vo svojom okolí, farnosti, spoločenstve, zorganizuje prezentáciu či inú akciu. Možností je mnoho a každý vie priniesť v hrsti tie svoje „medené centy“. Malé skutky lásky menia život. A nielen deťom žijúcim v chudobe.