Ježiša sa nevzdajú

V niektorých častiach sveta sú ženy unášané, násilne sobášené a nútené k náboženskej konverzii. Hoci je ich utrpenie veľké, svet o ňom mlčí. Ak sa tieto ženy dostanú na slobodu, mlčia často i ony samy – zo strachu pred svojimi utláčateľmi, ale i z poníženia.
Lucia Froncová 18.02.2022
Ježiša sa nevzdajú

Desaťtisíce kresťanských žien v Nigérii sú na úteku pred extrémistami. Snímka: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Úplný rozsah problému preto ostáva nejasný. V niektorých krajinách tomuto zločinu napomáhajú aj štátne zložky.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v správe Počuješ jej plač? uvádza závery výskumu o  únosoch, násilných konverziách a sexuálnom násilí na kresťanských ženách a prináša aj ich osobné výpovede.

Koptské kresťanky v Egypte

Problém, ktorý pretrváva už desaťročia, egyptské úrady vytrvalo umenšujú. Pod prísľubom romantickej lásky sú ženy odlákané od svojich rodín do pasce: väznené a  sexuálne zneužívané sú často natočené na video.

Zo strachu, že ho uvidí rodina či širšia verejnosť, sa žena často bojí brániť či utiecť. Stáva sa otrokyňou, je nútená k náboženskej konverzii a manželstvu. Podľa slov bývalého člena gangu únoscov, len čo dievčatá dosiahnu zákonom predpísaný vek, príde vopred dohodnutý duchovný, aby konverziu oficiálne potvrdil.

Hovorí, že únoscov platia salafistické skupiny a spolupracujú aj s políciou. Mnoho koptských kresťaniek v Egypte je dnes evidovaných ako nezvestných.

Kde sú dnes otrokyne ISIS?

V  Sýrii a  Iraku boli pod vládou ISIS únosy jezídok a kresťaniek bežné. Dodnes nie je možné vyčísliť obete. Napríklad do sýrskeho mesta Karakoš sa od roku 2014 vrátilo iba sedem z  odhadovaných vyše sto unesených žien. O ďalších nemáme informácie.

Ženy, ktoré prehovorili, opisujú znásilňovanie a fyzické i psychické mučenie. Často boli predmetom obchodu – roky tak trpeli pod rôznymi väzniteľmi. Svedčia však o tom, že ich kresťanská viera zachránila pred samovraždou či rezignáciou.

Prevýchova v Mozambiku

Islamistická skupina Ansar Al-Sunna pôsobí na severe Mozambiku od roku 2017. Únosy kresťanských detí a žien sú tam samozrejmosťou. Otec Kwiriwi Fonseca hovorí, že chlapci sú trénovaní na boj v teroristických oddieloch a dievčatá sú znásilňované a nútené k sobášom.

Kresťanské dievčatá sú postavené pred tri možnosti: prijať islam, vzdelávať sa v jeho radikálnejších predpisoch a pripravovať sa na rolu moslimskej matky alebo sa vydať za niektorého z bojovníkov. Ak odmietnu konverziu či sobáš, volia si otroctvo a často i smrť.

Žena ako majetok

Podľa zistení je až 95 percent dievčat a žien v Nigérii, ktoré zadržiavajú islamisti zo skupiny Boko Haram, kresťanského vyznania. Nejde však len o Boko Haram. Ženy v  konfliktných regiónoch subsaharskej Afriky vnímajú ako majetok: zaisťujú potomstvo, varia a udržiavajú domácnosť.

Ak sa bránia, čelia nepredstaviteľnému násiliu. Kmeňové, kultúrne a náboženské normy vrátane tradičného výkladu práva šaría v Nigérii schvaľujú detské sobáše.

Federálny zákon o ochrane práv detí ich zakazuje, ale v čase vzniku tejto správy ešte neplatil. V 11 z 36 štátov krajiny stále dostávajú prednosť miestne zákony.

O Pakistane vieme málo

Hnutie za solidaritu a mier v roku 2014 odhadlo, že každoročne je obeťami únosov a nútených konverzií na islam takmer tisíc kresťanských a hinduistických dievčat vo veku 12 až 15 rokov; z toho až 70 percent tvoria kresťanky.

Menšiny tam však tvoria sociálne najslabšiu vrstvu obyvateľstva a nedokážu sa domáhať svojich práv. Príbeh mladej kresťanky Mairy, ktorá od svojho únoscu utiekla a zriekla sa nútenej konverzie i sobáša, sa dostal do medzinárodnej pozornosti.

Maira sa musí skrývať pred ozbrojencami, ktorí ju hľadajú. ACN v Spojenom kráľovstve vyvíja politický tlak, aby bol Maire poskytnutý azyl.

Dôkazy, ktoré sa podarilo zozbierať, ukazujú, že systematické únosy, sexuálne násilie a nútené sobáše a konverzie kresťanských žien v Nigérii, Iraku či Sýrii možno označiť za formu genocídy.