Lepší svet sa buduje láskou odpustenia

Kolumbia, v ktorej žije okolo 42 miliónov obyvateľov, sa už viac ako 40 rokov borí s občianskou vojnou. Tamojším ľuďom znepríjemňujú život komunistické partizánske oddiely a mafiánske skupiny. Pre vojnový konflikt žijú v Kolumbii približne štyri milióny utečencov, ktorí brutálnym spôsobom prišli o všetko.
Martina Holečková 19.06.2019
Lepší svet sa buduje láskou odpustenia

Pallotíni rozvíjajú v svojich kolumbijských farnostiach úctu k Božiemu milosrdenstvu. Jej ovocím sú konkrétne skutky lásky. Snímka: archív pallotínov

Juhoamerická krajina, ktorú obmýva Tichý i Atlantický oceán, sa spája, žiaľ, aj s pašovaním drog a násilím. Veľa mladých ľudí a detí žije na ulici, mnohí z nich sa stávajú obeťami konfliktov alebo sú do nich zapojení, pretože často stoja na strane niektorej z ozbrojených skupín; rozširujú drogy a sú sexuálne vykorisťovaní.

No Kolumbia je zároveň krajinou plnou milých, otvorených a srdečných ľudí. V roku 1997 pallotíni prijali v tejto krajine misiu ohlasovať Božie milosrdenstvo. „Len v Božom milosrdenstve nájde svet pokoj a človek šťastie. Lepší svet sa nebuduje násilím, ale láskou a odpustením,“ napísal sv. Ján Pavol II.

Laici ako piliere pastorácie 
Kolumbijské farnosti fungujú inak ako v Európe. Pre nedostatočné množstvo kňazov zohrávajú dôležitú úlohu laici. „Vo farnosti Bello, kde som pracoval,“ spomína páter Adam Karaszewski (42), ktorý v krajine pôsobí od roku 2004, „je už 42 laických lídrov. Vo farnosti existuje približne dvadsať skupín, z toho päť mládežníckych a detských.“

Ako kňaz bol zodpovedný za mládežnícke, detské skupiny i dve skupiny dospelých. „Prvá z nich - Guardia del Honor (Čestná stráž), do ktorej patrí 150 žien, pripomína tretí rád; má svoj štatút, vlastné modlitby, stretnutia a povinnosti,“ vysvetľuje misionár.

Druhá skupina - Pastoral de la Salud (Pastorácia zdravia) - spája ľudí, ktorí sa starajú o chorých vo farnosti.

„Celá naša činnosť zahŕňa šesť štvrtí, ktoré máme rozdelené na šesť oblastí, pričom do každej prichádzam raz za mesiac,“ hovorí poľský pallotín. 
Hlavné úlohy vo farnosti sa, samozrejme, opierajú o laikov.

Medzi nich patrí skupina katechétov, ktorí sa starajú o prípravu na prvé sväté prijímanie, birmovku, manželstvo či o katechézy. „Okrem kňazských povinností je našou úlohou koordinovať ich prácu.

V mojom prípade sú to stretnutia s lídrami, na ktorých si dohodneme program na celý semester. Úlohou lídrov je príprava tém a ich vysvetlenie na stretnutiach celých skupín, na ktorých sa zúčastňuje aj kňaz,“ dodáva Adam Karaszewski.

Ovocie úcty k Božiemu milosrdenstvu
Už od počiatku pallotínskej misie v Kolumbii sa rozvíjala úcta k Božiemu milosrdenstvu. Po príchode do krajiny misionári umiestnili obraz Božieho milosrdenstva v kostole, začali sa modliť korunku Božieho milosrdenstva a zaviedli sväté omše k Božiemu milosrdenstvu. V piatky o 15.00 začali sláviť sväté omše k Božiemu milosrdenstvu, počas ktorých sa modlili za pokoj, zmierenie a obrátenie Kolumbijčanov.

Úcta k Božiemu milosrdenstvu, ktorého apoštolkou bola sv. Faustína Kowalská, siaha v Kolumbii do polovice 20. storočia. Miestny biskup vtedy vydal dekrét o odpustkoch pre tých, ktorí sa modlia korunku Božieho milosrdenstva.

„Naša farnosť v Bello veľmi potrebovala Božie milosrdenstvo. Na tomto mieste dochádzalo k mnohým útokom rôznych bánd a vraždeniu. Teraz sa počet týchto udalostí čiastočne znížil. Možno tiež vidieť obrátenie v ľudských srdciach i vo vzťahoch. Farnosť sa mení na nepoznanie,“ tvrdí Adam Karaszewski, ktorý od roku 2015 pôsobí vo farnosti Panny Márie, Kráľovnej, v Bogote.

AKO POMÔCŤ

Podporiť projekt Cassa Hogar v kolumbijskom meste Bello môžete finančným príspevkom na číslo účtu: SK56 5600 0000 0071 8418 6031. 
Adresa majiteľa účtu:
Misijný sekretariát – pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnícka 20, 841 04 Bratislava-Karlova Ves,
tel.: 02/43 19 10 30,
email: kontakt@pallotini.sk.

Piatkové sväté omše k Božiemu milosrdenstvu si u miestnych obyvateľov získali veľkú popularitu. Kňazi ustavične počúvajú svedectvá milosrdenstva, ktoré ľudia zakúsia vďaka mimoriadnej úcte k Božiemu milosrdenstvu.

Ovocím úcty k Božiemu milosrdenstvu je dom pre deti z najchudobnejších rodín v meste. S iniciatívou založiť dom pre najbiednejšie deti prišli veriaci. „Skupina Božieho milosrdenstva zbiera potraviny pre deti a vďaka tomu prakticky nemusíme kupovať jedlo.

Ostáva nám len otázka mzdy pre personál a režijné náklady. Každý mesiac naša farnosť poukazuje desať percent z príjmov na detský domov. Sú to milodary zo svätých omší v piatok a časť sú príspevky od dobrodincov,“ vysvetľuje Adam Karaszewski.

Potreba novej strechy
Detský domov sv. Jána Pavla II. v Bello, ktorý sa v januári 2018 zmenil na denný stacionár, aby mohol poskytnúť starostlivosť väčšiemu počtu detí, funguje v Kolumbii už vyše 15 rokov. Pomohli tam už mnohým deťom a ich rodinám, no aj po rokoch sa objavujú nové výzvy a projekty, ktoré je nevyhnutné zrealizovať. 

Jedným z nich je výmena jednoliatej strechy nad celou budovou a vytvorenie veľkej miestnosti pre deti v podkroví. V súčasnosti je užívanie budovy vzhľadom na pretekajúcu strechu nebezpečné.

„Táto investícia je nevyhnutná a veľmi vysoká, bola by pre nás nemožná bez podpory zvonku, preto ďakujeme za každé gesto solidarity, za modlitbu na tento úmysel i materiálnu podporu,“ hovorí Adam Karaszewski a uisťuje, že každý piatok o 15.00 slúžia kňazi v Bello sväté omše k Božiemu milosrdenstvu, počas ktorých sa modlia aj za svojich podporovateľov, rodiny a blízkych, ako aj na ich úmysly.