Mení sa adresa na posielanie poštových známok

Slovenské misijné hnutie (SMH) so sídlom v Banskej Bystrici oznamuje, že klub SMH v Ilave skončil so zbieraním, triedením a odosielaním poštových známok.
Vlasta Kubišová 04.12.2018
Mení sa adresa na posielanie poštových známok

Ilustračná snímka: ingimage.com

Je to zo zdravotných dôvodov dlhoročnej aktívnej dobrovoľníčky Heleny Šíblovej. Prosíme, aby ste poštové známky na jej adresu do Ilavy už neposielali.

Túto misijnú úlohu prevzali po vzájomnej dohode pallotíni, známky môžete posielať na adresu:

Misijný sekretariát – pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnícka 20, 841 04 Bratislava.

Obetavej Helene Šíblovej ďakujeme za doterajšiu záslužnú prácu s poštovými známkami, ktorou pomohla misionárom v ich misijnej činnosti.

Podporovateľom misií ďakujeme za pochopenie a veríme, že zberatelia poštových známok zostanú i naďalej verní tomuto misijnému apoštolátu.