Misia India má pokračovanie v Ceste domov

Pred desiatimi rokmi sa z túžby naplniť misijné poslanie jezuitskej rehole začala Misia India. Štyri skupiny dobrovoľníkov v rámci nej putovali do Indie, kde pomohli vybudovať jezuitskú misiu v Manvi v indickom štáte Karnataka. Okrem toho sa z Misie India zrodilo aj občianske združenie Cesta domov.
Martina Grochálová 17.11.2018
Misia India má pokračovanie v Ceste domov

Dobrovoľníci (zľava) Tomáš Točík a Martin Pasiar, súčasný farár v Lomničke, sa hrajú s deťmi v areáli školy v Kankale, štát Karnataka, India; školu vedú rehoľné sestry a je určená pre chudobné deti. Snímka: Martin Halčák

Streda 18. júla 2018 
„Štrnásti slovenskí dobrovoľníci dnes začínajú svoju misijnú skúsenosť v Indii. Prosíme, pamätajte na nás v modlitbe a držte nám palce, aby všetko dopadlo, ako má.“


Iniciátorom Misie India boli v roku 2008 jezuiti Martin Halčák a Ladislav Šulík.

„Keď som bol prvý raz v Indii, chytilo ma za srdce to, že som bol dobrovoľníkom sestier Matky Terezy v Kalkate,“ spomína Martin Halčák (46), ktorý sa potom do Indie vybral s dobrovoľníkmi ešte štyrikrát.

Pri prvej ceste do Indie mu dal peniaze na cestu provinciál. „Keď som šiel druhý raz, páter provinciál mi povedal, aby som si aj ja zohnal peniaze ako ostatní členovia výpravy, pričom som si ich nesmel brať od rodičov ani zo svojho platu,“ opisuje Božiu réžiu páter Martin, a hoci bola táto požiadavka na hrane, ukázalo sa, že to funguje.

„Rozbehli sme preto rôzne aktivity – začali sme predávať tričká, perá, ceruzky s logom Misia India, robili sme prednášky a iné aktivity, a tak sme postupne získavali financie. Nemáme na to nejaký marketing, veci robíme skôr spontánne.“

Nedeľa 22. júla 2018 
„Dnes sme navštívili sirotinec s deťmi s vírusom HIV, ktoré neochoreli vlastnou vinou. Odovzdali sme im listy od slovenských podporovateľov a dve hodiny sme pracovali spolu s rehoľnými sestrami, ktoré sa o ne starajú. Ľudia sa ich boja pre ich chorobu, preto sú na okraji mesta. Momentálne nemajú ani jedného kresťana.“


Misia India sa uskutočnila v rokoch 2008, 2011, 2013 a 2018 a priniesla ovocie v podobe menších jednorazových, ale aj pravidelných aktivít. Dobrovoľníci organizujú vždy v decembri v Trnave misijný bazár, chodia sa predstaviť na festivaly Lumen, Verím, Pane či Pohoda alebo do škôl či farností, kde ich pozvú.

Hlavnú štafetu však prevzalo občianske združenie Cesta domov, ktorého zakladateľkou je Trnavčanka Lenka Pandya (38). „Keď som sa v roku 2011 dozvedela o Misii India, volala som pátrovi Martinovi, či sa k nim môžem pridať.

Povedal rezolútne nie, lebo výber ľudí bol uzavretý a ja som nemohla prísť ani na jedno z prípravných stretnutí, lebo som vtedy pôsobila v Kambodži.“ 
Lenka však neváhala a k dobrovoľníkom sa pridala priamo v Indii.

AKO POMÔCŤ

Vzdelávanie detí v Indii môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu: SK9302000000002952856753. Adresa majiteľa účtu: Cesta domov, o. z., Starohájska 9, 917 01 Trnava. Viac na www.cestadomov.sk.

Štvrtok 26. júla 2018 
„Dnes sme mali mať pôvodne oddychový deň, ale cestou sme dostali defekt a po výmene rezervy sme dostali ďalší, takže sme sa pre miestnych stali skutočnou atrakciou. Polovica dediny stála pri nás a pozorovala, ako sa opravuje defekt.“


Lenka mala už dlhšie myšlienku založiť občianske združenie a hľadala oblasť, v ktorej by malo pôsobiť, aby bola pomoc chudobným čo najúčinnejšia. „Páter Eric Mathias (50) z jezuitskej misie v Manvi nás oslovil, či by sme im nevedeli pomôcť.

Jezuiti prevádzkovali školu pre deti z najnižšej kasty, ktorých rodičia nemajú peniaze na to, aby im platili štúdium. Súkromné školy poskytujú veľmi kvalitné vzdelanie, ktoré je však zároveň drahé. Spoločne sme si sadli a premýšľali, až sme dospeli k modelu podpory vzdelávania študentov,“ spomína na začiatky združenia Lenka.

Postoj pátra Martina bol opäť skeptický. „Keď mi Lenka povedala, že založila občianske združenie, neprikladal som tomu nijaký význam. Nemyslel som, že naša misia bude mať pokračovanie. Jezuitská misia bola dokončená a individuálne sme podporovali okolo 20 detí,“ dopĺňa kontext slovenský jezuita. 

Lenka je však žena činu i ducha. „Keď sme začínali, najskôr sme sa veľa modlili. Bez toho, žeby niekto o nás vedel, sa nám za prvý mesiac podarilo získať sponzorov štúdia pre 50 detí. V súčasnosti máme 450 sponzorovaných detí nielen tam, ale aj v ďalších piatich projektoch.“ 

Piatok 3. augusta 2018 
„Pokračujeme v práci dobrovoľníkov občianskeho združenia Cesta domov pretkanej trochou manuálnej práce (nostalgické obzretie sa za históriou, keď bola na prvom mieste manuálna práca). Prosíme o modlitby aj za pani kuchárku, aby sme mali čo jesť, pretože sa zranila.“


„V Indii som bol teraz štvrtý raz po šiestich rokoch. Bolo to pre mňa osvieženie, lebo od Lenky som mal rozličné informácie o projektoch, ale osobne som ich nepoznal,“ hovorí Martin Halčák.

India mu podľa jeho slov tentoraz ukázala svoju horšiu tvár. „Mnohé veci som ani netušil – v akom rozsahu sa tam prevádzkuje prostitúcia, detská práca, zneužívanie detí – dovtedy som to tak dramaticky nevidel. Jezuiti z misie chodia aj na veľmi nebezpečné miesta, aby vzali deti, ktorým sa ubližuje alebo ich zneužívajú,“ vysvetľuje Martin. 

Nedeľa 5. augusta 2018 
„Začala sa nedeľa, oddychový čas pre nás dobrovoľníkov. Pre kňazov naopak – včera sa rozpŕchli do najvzdialenejších kútov, aby priniesli chudobným Krista. Išli sme spolu s nimi do dedín. Napriek tomu, že ľudia nič nemajú, dostali sme veľa – srdečné privítanie, skromnú večeru, čisté duše nezaťažené našou civilizáciou...“


„Jezuita má ísť na hranice spoločnosti a bojovať za spravodlivosť. Dá sa to dvomi spôsobmi – prvá cesta je učiť deti, aby boli vzdelané a mohli viesť dobrý život, druhá cesta je ísť a pomáhať ľuďom chudobnejším od nás.

Misiu India sme rozbehli s cieľom, aby sme pomáhali chudobným v Indii. Keď vzniklo združenie Cesta domov, Misia India môže ísť na odpočinok do histórie – splnila svoj cieľ, pretože dôležitejšie je pomáhať občianskemu združeniu, ktoré už má zahrnuté v poslaní samotnú Misiu India,“ uzatvára páter Martin.