Misijná nedeľa je príležitosťou rásť vo viere

Na poslednom stretnutí zástupcov Pápežských misijných diel v Ríme pápež František prízvukoval, aby sme mali misijného ducha a aby sa Cirkev nestala dobre organizovaným múzeom bez života. On sám nedávno prišiel na Slovensko ako misionár a svoju starostlivosť o celú Cirkev prejavuje prostredníctvom modlitby a solidarity, ktorú uskutočňujú Pápežské misijné diela.

Ivan Kňaze 22.10.2021
Misijná nedeľa je príležitosťou rásť vo viere

Pápežské misijné diela upriamujú na Misijnú nedeľu pozornosť na východoafrickú Keňu, ktorá má so Slovenskom viaceré väzby. Snímka: missio.at

„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20) – znie motto tohtoročnej Misijnej nedele, ktorá všetkých kresťanov pozýva, aby sa navzájom učili vzájomne deliť o bohatstvo viery. Na celom svete je celkovo 2 500 diecéz, z ktorých sa viac ako 1 100 nachádza v najchudobnejších častiach sveta.

Každý rok vznikne v misijných krajinách 10 nových diecéz a 10 nových kňazských seminárov. Viac ako miliarda katolíkov sa na Misijnú nedeľu zapája do podpory chudobných. Keňa ako tohtoročná prioritná krajina Každý rok si na Slovensku vyberáme cieľovú krajinu, kam smeruje hlavná časť výťažku zbierky.

V tomto roku je to africká krajina Keňa. V hlavnom meste Nairobi žijú takmer dva milióny obyvateľov v slumoch. Okrem toho existuje veľké množstvo ľudí, ktorí už roky utekajú do Kene zo Somálska, z Južného Sudánu a ďalších afrických krajín. Sever Kene, ktorý je veľmi chudobný, pravidelne postihujú extrémne suchá.

Hladomor postihuje viac ako dva milióny ľudí vrátane 350 000 detí. V oblasti Turkana vyschlo za posledné obdobie 70 percent vodných zdrojov. Keňa má takmer 53 miliónov obyvateľov, z nich sa 60 percent hlási ku kresťanstvu.

Univerzálnosť Cirkvi Už od roku 1922 zabezpečujú Pápežské misijné diela spravodlivé rozdelenie finančných prostriedkov v spolupráci s apoštolskými nunciatúrami a miestnymi diecézami. Cirkev v misijných krajinách rastie.

V roku 1922 bolo na svete 300 miliónov katolíkov a dnes ich je 1,3 miliardy. K univerzálnemu rozmeru Cirkvi prispieva aj Misijná nedeľa. Zbierka z Misijnej nedele umožňuje mladým cirkvám v najchudobnejších krajinách sveta žiť a ďalej sa rozvíjať.

Okrem základnej starostlivosti sú financované pastoračné a sociálne projekty, budovanie kostolov, nemocníc, škôl a formácia nových kňazov. Misijná zbierka je určená pre bratov a sestry v Afrike, Ázii a Oceánii. Je najväčšou akciou solidarity na celom svete.

Podporuje najchudobnejšie diecézy celého sveta. Inštrukcia Kongregácie pre evanjelizáciu národov k zbierke na Misijnú nedeľu jasne hovorí, že celková vyzbieraná suma na úrovni farnosti, diecézy a Slovenska je určená výlučne na misijné diela pápeža.

Motív plagátu Misijnej nedele

Na plagáte sa nachádza dievča, ktoré naberá vodu do bandasiek. V  kraji Samburu prejdú ľudia za vodou osem kilometrov pešo a bandasky s vodou vážia 20 kilogramov. Voda je aj prvým krokom evanjelizácie – bez nej nemožno robiť nijakú aktivitu, preto sa k nej musí zlepšiť prístup. Či už je to formou vrtu, plytkej studne, alebo vodnej nádrže na zber dažďovej vody či zachytávanie povrchovej vody. Hodnota vody je neopísateľná. Pre nás je kvapka vody ničím, no pre ľudí, ktorí nesú svoje ťažké nádoby tak opatrne, aby z nich nevyliali ani kvapku, je nesmierne vzácna. Vďaka vašej podpore môžu Pápežské misijné diela pomáhať cirkvám v diecézach, ktoré sú veľmi chudobné, a tým im prejavujeme lásku, do ktorej nás nabáda sám Ježiš, keď hovorí: „Blaženejšie je dávať ako prijímať.“ Modlime sa za misionárov a za našich bratov a sestry v Keni i na celom svete. Ak sa rozhodnete pomôcť finančne, môžete tak urobiť vo vašom kostole na Misijnú nedeľu 24. októbra. Misia sa začína u vás, u mňa. Tu a teraz. Nielen tým, že sme štedrí, ale začína sa skôr tým, že sme šťastní, pretože sme kresťania. Viera v Boha nás robí účastnými na živote v Božom kráľovstve už na tejto zemi.

Prístup k pitnej vode je jedna z potrieb mnohých obyvateľov Kene. Zabezpečenie vody je úlohou žien, neraz za ňou kráčajú peši niekoľko kilometrov. Snímka: Danica Olexová

 

AKO POMÔCŤ

Pápežské misijné diela pomáhajú Svätému Otcovi pri šírení evanjelia do celého sveta. Keďže tento rok bude návšteva kostolov na Misijnú nedeľu obmedzená, pozývame vás zapojiť sa do misijnej e-zbierky. Svoj príspevok môžete poslať na číslo účtu SK88 0900 0000 0051 4976 4503. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava. Môžete si vyžiadať aj poštové poukážky. Kontakt: 02/529 64 916, e-mail: info@misijnediela.sk