Misijná nedeľa je výmena darov

V Cirkvi na celom svete slávime predposlednú októbrovú nedeľu, ktorá tento rok pripadne na 21. októbra, Svetový deň misií. U nás na Slovensku je známa ako Misijná nedeľa a v tento deň sa uskutočňuje najväčšia svetová výmena darov. Vo všetkých farnostiach na svete sa koná zbierka na misie, a to aj v tých najchudobnejších krajinách.
Ivan Kňaze 16.10.2018
Misijná nedeľa je výmena darov

Pápežské misijné diela podporujú kňazské semináre v Benine prostredníctvom projektu adopcie seminaristov. Snímka: archív PMD

Celá zbierka je poslaná na Kongregáciu pre evanjelizáciu národov, kde sa zhromažďujú žiadosti z viac ako 1 100 misijných diecéz sveta, ktoré tvoria 43,13 percenta zemského povrchu.

Zo zbierky sa podporujú rôzne katechetické, vzdelávacie a charitatívne projekty – školy, nemocnice, sirotince, domovy malomocných, stavby kostolov, kaplniek a kláštorov.

Pápežské misijné diela na Slovensku v tomto roku podporili misie sumou v celkovej hodnote 689 056,43 eura. Podpora smerovala do siedmich krajín – Beninu, Kene, Konga, Senegalu, Rwandy, Toga a Ugandy.

Dokopy bolo podporených 11 diecéz, 3 semináre a 27 projektov. Vďaka patrí všetkým darcom, farnostiam, spoločenstvám i jednotlivcom, ktorí sa zapájajú do adopcie seminaristov v Benine. Svetová Cirkev potrebuje našu pomoc. Misijná nedeľa ja najväčšou akciou solidarity na svete.

Tento rok podporíme Etiópiu
V kostoloch na Slovensku sa budeme na Misijnú nedeľu modliť za Etiópiu a budeme mať možnosť prispieť zbierkou na misie. Etiópia je po Nigérii najľudnatejším štátom Afriky s približne 100 miliónmi obyvateľov.

V 80. rokoch minulého storočia túto krajinu postihol hladomor, počas ktorého zomrelo milión ľudí. Patrí k desiatim najchudobnejším štátom sveta, a aj napriek tomu prijíma množstvo utečencov najmä z Južného Sudánu a zo Somálska.

Plodinou číslo jeden v Etiópii je káva. Jej kvalita a vyprodukované množstvo zaraďuje krajinu k najväčším vývozcom kávy v Afrike. Káva je tam symbolom spoločenstva, komunikácie a zmierenia. Pozvanie susedov na kávu je – hlavne v dedinách – samozrejmou súčasťou života.

Pápežské misijné diela

  • Pomáhajú Svätému Otcovi pri šírení evanjelia do celého sveta v troch misijných oblastiach:
  • Misijné dielo šírenia viery – variabilný symbol: 100 - podporujeme katechétov a výstavbu kostolov, kaplniek a fár
  • Misijné dielo detí - variabilný symbol: 200 - podporujeme deti: siroty, choré deti, školy, škôlky, nemocnice
  • Misijné dielo svätého apoštola Petra - variabilný symbol: 300 - podporujeme štúdium seminaristov
  • Kontakt: 02/52964916, e-mail: info@misijnediela.sk
  • IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602, do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.
  • Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, P. O. Box 74, 814 99 Bratislava

Mladí sú nádej misií
Misijné posolstvo adresoval pápež František tento rok mládeži. Hlavným mottom tohtoročnej Misijnej nedele je veta: Mladí sú nádej misií.

Na plagáte k Misijnej nedeli sú štyria chlapci z Etiópie, ktorí sa pravidelne hrávali futbal na ulici blízko školy, kde ich kamarátov vyučovala dobrovoľníčka Michaela Pobudová zo Slovenska.

„Bolo to v horskom mestečku Maichew v oblasti Tigray na severe Etiópie. Vždy, keď už bolo po vyučovaní a išla som okolo, snažili sa mňa aj ostatných zapojiť do hry. V momente, keď som vytiahla fotoaparát, mi títo nádejní Ronaldovia vďačne zapózovali,“ spomína Michaela Pobudová.

Minulý rok navštívil Slovensko etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh. Stretol sa takmer so všetkými slovenskými biskupmi a aj s mnohými veriacimi. O svojom misijnom úsilí povedal:

„Ako Cirkev stojíme na strane trpiaceho ľudu a snažíme sa ponúknuť mu nádej. Stretnutie s Ježišom Kristom, ako nás to učí evanjelium, nás vedie na ceste k perspektíve, ktorá je naplnená vierou, nádejou a láskou.“

Slovensko sa bude počas Misijnej nedele spájať s Etiópiou modlitbou a konkrétnou pomocou. Nech toto úsilie prinesie nám všetkým požehnanie.