Misijné veľdielo Paulíny Jaricotovej

Francúzska laička obetovala svoj život službe chudobným a modlitbe za misie. Stala sa zakladateľkou živého ruženca i Diela šírenia viery. Jeho pokračovateľom sú dnes Pápežské misijné diela.
Martina Grochálová 20.05.2022
Misijné veľdielo Paulíny Jaricotovej

Paulína Jaricotová otvorila v 19. storočí sociálne témy, ktoré sa stali skutočným politickým programom pre Cirkev. Jej idey sa po mnohých rokoch ukázali ako prorocké. SNÍMKA: WIKIMEDIA COMMONS/ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES DE FRANCE/ CC BY-SA 4.0

Paulína Jaricotová sa narodila 22. júla 1799 vo francúzskom Lyone v rodine bohatého obchodníka s látkami. Keď mala 17 rokov, zomrela jej mama. Paulína sa v tom čase rozhodla zasvätiť život službe chudobným.

Začala sa obliekať ako robotníčky v otcovej fabrike a pustila sa do viacerých aktivít na podporu ľudí na okraji spoločnosti. Vďaka svojmu bratovi Fileasovi spoznala prácu misionárov a túžila ísť do niektorej z misijných krajín, no pre zranenie nohy to nebolo možné.

MODLITBA A PODPORA

Medzi robotníkmi v pradiarni zorganizovala „zbierku misijných grošov“. Robotníci vytvárali desaťčlenné skupiny a prispievali na misie sumou jedného sou (dnes jedného centa).

Postupne sa do tejto iniciatívy zapojili tisíce darcov a rozšírila sa aj za hranice Francúzska. Zrodilo sa tak Dielo šírenia viery, ktoré je dnes súčasťou Pápežských misijných diel. V roku 1826 Paulína založila živý ruženec.

Jeho cieľom bolo „odriekať ruženec bez prerušenia po celom Francúzsku a umožniť šírenie náboženských diel“. Každý člen živého ruženca sa mal každý deň pomodliť jeden desiatok.

V čase Paulíninej smrti v roku 1862 bolo vo Francúzsku dva a štvrť milióna ružencových spoločenstiev a táto modlitbová reťaz je dodnes rozšírená aj na Slovensku.

ARSKÝ FARÁR A SV. FILOMÉNA

Menej známa je skutočnosť, že Paulína Jaricotová sa osobne poznala s Jánom Máriom Vianneyom. Pochádzali z toho istého kraja a prvý raz sa stretli, keď mala Paulína 17 rokov. Na obede v rodičovskom dome rozprávala mladá dievčina 30-ročnému kaplánovi o svojich aktivitách v prospech chudobných.

Obaja zostali v kontakte po celý život a Ján Mária Vianney neváhal požiadať Paulínu o finančnú podporu. Spájala ich aj úcta k sv. Filoméne, ktorej relikviu Paulína priniesla do Arsu. Práve na príhovor tejto svätice z obdobia raného kresťanstva sa Paulína ako 35-ročná zázračne uzdravila zo smrteľnej choroby srdca.

EMANCIPOVANÁ A PROROCKÁ

Paulína Jaricotová bola na svoju dobu mimoriadne emancipovaná žena. Už len to, že prichádzala medzi robotníkov a poukazovala na ich sociálne pomery, bolo na vtedajšie pomery nevídané. Jej hlas sa ukázal ako mimoriadne prorocký a mnohé jej myšlienky sa neskôr naozaj zrealizovali.

V niekoľkých vetách načrtla skutočný politický program pre Cirkev, založený na troch pilieroch. Po prvé, umožniť ľuďom získať späť svoju dôstojnosť a až potom hovoriť o evanjelizácii. „Najprv uľaviť, milovať a potom moralizovať.“

Po druhé, zabezpečiť, aby robotníci mohli žiť dôstojne zo svojej práce. A po tretie, vzdelávať deti robotníckej triedy, chlapcov aj dievčatá, aby rozvíjali svoju inteligenciu a nenechali nijaký dar neproduktívny.

Svoju koncepciu Cirkvi v službe chudobným rozvíjala v mnohých spisoch, najmä v listoch a obežníkoch ružencovým spolupracovníkom. Jej aktivity sa, pravdaže, v tom čase stretli s nepochopením cirkevných autorít.

OPUSTENÁ A ZABUDNUTÁ

Paulína sa po celý život zastávala ľudí na okraji spoločnosti. Najviac jej prekážalo, že robotníci nedostávali spravodlivú mzdu. Založila preto vlastnú hutu i banku, ktoré spočiatku prosperovali. Postupne sa však do ich vedenia dostali nezodpovední ľudia a podvodníci. Paulína tak prišla o všetko.

Posledných desať rokov žila v biede a zomrela v úplnom zabudnutí. Sto rokov po založení Diela šírenia viery v roku 1922 vyhlásil pápež Pius XI. toto dielo za pápežské a štyri roky nato otvoril informačný proces vedúci k Paulíninej beatifikácii.

Pápež Ján XXIII. potvrdil v roku 1963 jej hrdinské čnosti a udelil jej titul ctihodná. Zázrak na jej príhovor sa stal v roku 2012 v Lyone. Triapolročná Mayline Tranová sa počas večere začala dusiť, lebo jej zabehol kus jedla. Jej stav bol taký vážny, že takmer zomrela, a rodičom nezostávala nijaká nádej.

Mayline zostala v kóme a lekári ju plánovali odpojiť od prístrojov. Niekoľko týždňov po skončení novény k ctihodnej Paulíne Jaricotovej sa stav dieťaťa začal nečakane zlepšovať, až sa napokon úplne uzdravilo.

Nevysvetliteľné uzdravenie bolo uznané ako zázrak na Paulínin príhovor, čo otvorilo cestu k jej blahorečeniu. Paulína Jaricotová bude za blahoslavenú vyhlásená 22. mája v rodnom Lyone. Eucharistickej slávnosti bude predsedať prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Tagle.