Misionár z Kamerunu ďakuje dobrodincom

Svätý Krištof, patrón šoférov, patrí medzi svätých, ktorí sú známi po celom svete. Už jeho meno je pozoruhodné. Grécke meno Christoforos označuje človeka, ktorý nesie Krista. Podľa legendy dostal toto meno potom, ako preniesol Božie Dieťa cez rieku na druhý breh.
Ľubomír Matejovič 24.07.2019
Misionár z Kamerunu ďakuje dobrodincom

Obyvatelia africkej krajiny posielajú na Slovensko ďakovné pozdravy za štvorkolesového pomocníka pre misionára. Snímka: archív -JH-

V legende sa hovorí, že Krištof bol mohutnej postavy, býval pri rieke, cez ktorú museli prejsť zbožní pútnici. Raz v noci ho zobudil malý chlapček, ktorý chcel, aby ho preniesol na druhý breh rieky. Krištof zobral chlapča na plecia a vošiel do vody. V strede rieky chlapča veľmi oťaželo a Krištof mal čo robiť, aby sa neutopili. Našťastie, mal dlhú palicu, s ktorou sa podopieral.

Keď vyšli na breh, Krištof sa spýtal chlapca, prečo bol zrazu taký ťažký. Vtedy mu chlapec povedal, že je Ježiš a tá ťarcha sú hriechy ľudí. Ako dôkaz, že hovorí pravdu, mala poslúžiť Krištofova palica. Tú Krištof na pokyn chlapca zapichol do zeme a ona sa zazelenala.

Svätý Krištof pomáha aj misionárom 
Aj keď sa sv. Krištof uctieva v celej Cirkvi, predsa len deň jeho sviatku je iný v latinskom a iný v gréckom obrade. Rímskokatolíci si na svätca spomínajú 28. júla, gréckokatolíci si ho osobitne uctievajú 9. mája.

Preto sa aj v gréckokatolíckej farnosti v Bratislave-Petržalke konala 12. mája tradičná Krištofova nedeľa spojená s požehnaním áut pri Kostole Svätej rodiny.

Okrem toho, že sv. Krištof je patrónom vodičov, je aj patrónom mobility misionárov. Veď práve misionári sú tí, ktorí nesú Krista a jeho evanjelium do všetkých končín zeme. Často je táto služba ťažká a potrebujú pomoc vo forme dopravného prostriedku.

KARTA VODIČA KRESŤANA Každý vodič by mal mať
pre prípad nebezpečenstva poruke praktickú kartičku
s modlitbou k sv. Krištofovi, patrónovi motoristov,
a so základnými informáciami o sebe
a svojom zdravotnom stave v slovenskom aj anglickom jazyku.


Dostupná je v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na eVojtech.sk.

 

V tejto oblasti im chce byť nápomocná organizácia MIVA, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách. MIVA Slovensko pomáha predovšetkým slovenským misionárom. Krištofova nedeľa bola tentoraz umocnená tým, že MIVA Slovensko mohla vďaka štedrým darcom dokončiť projekt z roka 2018.

Vďaka tomu má slovenský misionár Jozef Humeňanský, rogacionista v Kamerune, motorového pomocníka. Je to veľký a pevný Nissan Navara II. Ťažké podmienky jeho misie v Ebebde si vyžadujú takéto auto.

Misia Ebebda sa totiž nachádza na území s obrovskou rozlohou; ľudia žijú roztrúsení vo veľkých vzdialenostiach a s ťažkou dostupnosťou. Kňazi, katechéti i laickí dobrovoľníci ich navštevujú v určený deň viac ráz do roka. Misionári okrem iného aj urovnávajú spory, a to nielen rodinné, susedské, ale aj medzi klanmi či etnikami.

Obrovský význam pre obyvateľov týchto oblastí má i alfabetizácia detí a mládeže. Misijné centrum sa tak podľa slov misionára Jozefa Humeňanského stáva prístavom dobrej nádeje pre telesne i duševne postihnutých.

Ľudia majú možnosť prísť do centra niekoľkokrát do týždňa a stretnúť sa tam s ľuďmi, ktorí ich vypočujú a podľa možností im aj pomôžu. Vďaka novému autu sa skrátia vzdialenosti, a tak misionárska práca bude účinnejšia.

Nová pomoc pre Ukrajinu 
Slovenskí misionári a misionárky pôsobia po celom svete. Preto MIVA Slovensko chce tento rok pomôcť misionárke Kataríne Marte Kozákovej z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá obetavo pracuje na Ukrajine v Primorsku.

V meste Primorsk bola zriadená gréckokatolícka farnosť, kde je potrebná evanjelizácia v novoformovaných spoločenstvách.

Misia čelí aj veľkým sociálnym potrebám najmä pre presídlených obyvateľov z Doneckej a Luhanskej oblasti. Mestská doprava je tam veľmi obmedzená, čo sťažuje plnenie úloh, ako napríklad zabezpečovať prevádzku v Centre pre rodinu, ktoré tam tiež začína pôsobiť.

K misijným úlohám patrí aj zúčastňovať sa na stretnutiach s mnohodetnými rodinami, návštevy v rehabilitačnom centre, ale aj triedenie a roznášanie zásielok sociálnej pomoci zo Slovenska. Sestra Katarína musí cestovať za misijnými povinnosťami aj do miest Berďansk a Záporožie.

Verím, že sa nám podarí vyzbierať potrebné peniaze aj pre misionárku Katarínu a takouto formou jej pomôcť v náročnej misijnej práci.

AKO POMÔCŤ

Milodar na podporu mobility misionárov je možné zasielať celoročne poukázaním finančného príspevku na účet MIVA Slovensko:
IBAN SK35 3100 0000 0040 3003 0807
alebo poštou na adresu majiteľa účtu: MIVA Slovensko, n. f., Brančská 7, 851 05 Bratislava