Misionárska služba na jeden rok

Po dlhšej prestávke sa opäť spustil program misijného dobrovoľníctva Misie na čas. Na organizovaní sa podieľajú sestry Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého spolu s verbistami.
Pavol Kall 23.09.2022
Misionárska služba na jeden rok

Slovenská dobrovoľníčka Mária Majerčáková bude pôsobiť v argentínskej Patagónii. Snímka: sr. Iva Kúšiková, SSpS

Sestry kongregácie pôsobia takmer v päťdesiatich krajinách sveta. Rehoľná komunita zjavuje Božiu lásku každému človeku v rozmanitosti kultúr a národov. Zakladateľ kongregácie sv. Arnold Janssen zdôrazňoval dôležitosť ohlasovania evanjelia ako najvyššieho skutku lásky k blížnemu.

„Zameriavame sa na ochranu života a dôstojnosti každého človeka, na všestranný rozvoj detí, mládeže, žien či pôvodného obyvateľstva. Nájdete nás v rozličných profesiách ako lekárky, zdravotné sestry, učiteľky, vychovávateľky, ekonómky, v práci s chudobnými či v médiách,“ približuje sestra Laura Mária Vlčáková, SSpS (48), ktorá je zodpovedná za misijný dobrovoľnícky program.

S MISIJNÝM KRÍŽOM

Laura Mária absolvovala viacero misijných zastávok – pôsobila v Rumunsku, v Austrálii, na Filipínach, potom v Ríme a v súčasnosti je opäť v rodnej krajine. „Dobrovoľnícky program Misie na čas je súčasťou medzinárodnej iniciatívy misijných sestier averbistov,“ hovorí sestra Laura.

„Ročný program misijného dobrovoľníctva je určený pre mladých mužov a ženy vo veku od 18 do 40 rokov, otvorených pre spoločenstvo a spoluprácu, modlitbu, rozmanitosť spôsobu života a inú kultúru za hranicami Slovenska.“

Ročná príprava pozostáva z piatich formačných víkendov, duchovnej obnovy a niekoľkodňového pobytu v rehoľných komunitách, či už u misijných sestier, alebo u verbistov.

„Prípravu zavŕšime putovaním do mestečka Oies v južnom Tirolsku, kde sa nachádza rodný dom sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára v Číne. Misijní dobrovoľníci tam dostanú misijný kríž s poslaním žiť a zviditeľňovať lásku trojjediného Boha tam, kde sú na jeden rok poslaní,“ dopĺňa sestra Laura a zdôrazňuje, že dobrovoľníci pomáhajú podľa toho, aká je konkrétna potreba v danej krajine.

OD ARGENTÍNY PO UKRAJINU

Kde v minulosti slovenskí dobrovoľníci pôsobili? „Posledné roky sme posielali záujemcov o Misie na čas k spolusestrám do Rakúska, kde sa pripravovali, a odtiaľ boli poslaní do konkrétnej krajiny,“ ozrejmuje sestra Laura a spomína, že pred pätnástimi rokmi putovali slovenskí dobrovoľníci do Argentíny, Paraguaja, Bolívie, Rumunska, Kene, na Filipíny, Ukrajinu.

S radosťou konštatuje, že tento rok sa na túto skúsenosť pripravovali dve mladé ženy zo Slovenska, z ktorých jedna odletí 1. októbra do Patagónie v Argentíne. Práve počas tohto leta prijala v rodnom dome sv. Jozefa Freinademetza v južnom Tirolsku misijný kríž a požehnanie na dobrovoľnícku službu na južnej pologuli.

Dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli pre misijnú skúsenosť, sa najskôr rok pripravujú. Na záver dostanú misijný kríž. Snímka: sr. Iva Kúšiková, SSpS

NIE JE TO MISIJNÝ TURIZMUS

Príprava na ďalší ročník dobrovoľníckeho pobytu sa začala v septembri. Sestra Laura v tejto súvislosti pripomína, že predpokladom misijného dobrovoľníctva je ochota a otvorené srdce mladého človeka.

„Nejde o misijný turizmus, ide o službu, delenie sa o dary a vieru,“ zdôrazňuje sestra Laura Vlčáková. Pripája aj obľúbenú myšlienku sv. Jozefa Freinademetza o tom, že láska je jediná reč, ktorej rozumejú všetci.

Práve tieto slová ju sprevádzali v situáciách počas jej misijného rehoľného poslania, keď sa učila neposudzovať, neporovnávať a byť vždy otvorenou pre službu blížnemu. Azda sa stanú kompasom aj pre misijných dobrovoľníkov, ktorí sa pripravujú možno už v tejto chvíli na svoje nové ušľachtilé poslanie.

AKO SA ZAPOJIŤ

Ak máte záujem o Misie na čas, kontaktujte organizátorov na adrese: chcemistnamisie@ gmail.com. Viac sa dozviete na webových stránkach www. ssps.sk a www.verbisti.sk.