MIVA pomôže misionárom v Rwande a Kamerune

Už sa stalo tradíciou, že v máji slávia gréckokatolícki veriaci v Bratislave-Petržalke odpustový sviatok patróna farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa. Slávnosť je spojená s požehnaním áut, ktoré sa viaže k sviatku sv. Krištofa, patróna misií i šoférov. Tento rok sa slávnosť konala v nedeľu 13. mája.
Ľubomír Matejovič 10.06.2018
MIVA pomôže misionárom v Rwande a Kamerune

Páter Jozef Humeňanský (prvý zľava) pôsobí v Kamerune, kde pre misijnú a pastoračnú činnosť nevyhnutne potrebuje aj auto. Snímka: archív MIVA Slovensko

Slávnostnú svätú liturgiu v Kostole Svätej rodiny spolu s generálnym vikárom Vladimírom Skybom slávili aj duchovní otcovia Ján Burda SJ s miestnym rímskokatolíckym farárom Andrejom Šottníkom a dekanom Ľubomírom Matejovičom, miestnym gréckokatolíckym farárom.

Generálny vikár Vladimír Skyba v homílii poukázal na statočnosť a svätosť patróna farnosti blahoslaveného hieromučeníka vladyku Vasiľa, ktorý bol verný Kristovi i Cirkvi za každých okolností.

Slávnostný kazateľ poukázal aj na misijný rozmer Cirkvi. Vyzdvihol nutnosť žiť v jednote, ale hlavne žiť jednotu s Kristom, ako podmienku na šírenie Kristovho svedectva vo svete.

Po svätej liturgii dostali všetci darček od MIVA Slovensko – aromatické visačky do auta s obrázkom sv. Krištofa. Práve 9. mája je v gréckokatolíckom kalendári sviatok sv. Krištofa, ktorý je patrónom organizácie MIVA Slovensko. Tá pomáha misionárom pri evanjelizácii zabezpečovaním ich mobility tým, že zbiera finančné prostriedky na kúpu áut pre misie.

Pol auta pre Rwandu
MIVA Slovensko už 20 rokov podporuje predovšetkým slovenských misionárom v ich mobilite. Vlani pomohla pátrovi Vlastimilovi Chovancovi sumou 15 000 eur na kúpu terénneho auta.

Misionár Vlastimil Chovanec pochádza z Abrahámoviec a teraz pracuje v rogacionistickom Centre sv. Antona v stredoafrickej Rwande. Ľudia tam nemajú adresy ani ulice. Cesty sú ustavične plné ľudí, a to aj na vidieku. Presúvajú sa zväčša pešo alebo na bicykli. Hlavné cesty sú asfaltové, ostatné sú poľné. Asfaltové cesty pomaly pribúdajú len v posledných rokoch.

Ľudia tam nemajú adresy ani ulice. Cesty sú ustavične plné ľudí, a to aj na vidieku. Presúvajú sa zväčša pešo alebo na bicykli.

Žiaľ, druhú časť sumy potrebnej na kúpu auta, ktorú mal Vlastimil Chovanec sľúbenú ešte od iného donora, nedostal. Preto sa MIVA Slovensko rozhodla, že mu v tom pomôže tento rok.

Vozidlo pre Kamerun
Podobne chce tento rok MIVA Slovensko pomôcť aj rogacionistovi Jozefovi Humeňanskému, ktorý pôsobí v Kamerune a vo svojej žiadosti napísal: „Od septembra 2017 po osemnástich rokoch misijnej práce v ,krajine večnej jari´ (Rwande) pracujem na misiách v Kamerune. Zvykám si, ba aj daň som už zaplatil – vo februári som ochorel naraz na maláriu i týfus, no s Božou pomocou sa z toho dostávam. Určite aj pod vľúdnym pohľadom tej, ktorá je Uzdravením nemocných.

Tu v Kamerune máme štyri spoločenstvá: dva semináre v Edea a v Yaoundé-Ngoya a dve farnosti. Jedna farnosť je v anglicky hovoriacej časti v Kitiwume a druhá vo francúzky hovoriacej časti v Ebebde, asi sto kilometrov od hlavného mesta. Práve pre túto farnosť by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri zaobstaraní motorového vozidla.“

Farnosť, ktorá bola rogacionistom zverená 31. júla 2017, je veľká. Má asi 20-tisíc veriacich roztrúsených v šiestich filiálkach, ktoré sú od seba veľmi vzdialené. Farnosť patrí do Diecézy Obala.

Páter Jozef Humeňanský ďalej píše: „Zatiaľ bývame s ďalšími dvoma domorodými kňazmi a jedným seminaristom vo veľmi jednoduchých podmienkach. Napriek tomu sa snažíme dať ľuďom to najlepšie, čo môžeme. Teraz okrem starej motorky nemáme iný dopravný prostriedok.

Je síce pravda, že chodiť peši je zdraviu prospešné, no aby človek mohol lepšie slúžiť a darovať sa, auto je doslova nevyhnutné.
Preto sa s úctou a pokorou obraciame na vás a prosíme o pomoc pri zaobstaraní motorového vozidla.

Na začiatok by sme chceli zakúpiť len niečo jazdené, lebo nové autá sú drahé a dane za dovoz sú veľmi vysoké. Suma okolo 15- až 20-tisíc eur by mohla stačiť na zaobstaranie primeraného vozidla, ktoré by nám dovolilo lepšie naplniť naše pastoračné a apoštolské poslanie.“

Ako pomôcť

Milodar na podporu mobility misionárov možno zasielať celoročne. Urobiť tak môžeme aj poukázaním na účet MIVA Slovensko: IBAN SK35 3100 0000 0040 3003 0807. Adresa majiteľa účtu: MIVA Slovensko, n. f., Brančská 7, 851 05 Bratislava.