MIVA Slovensko pomáha misionárom napriek pandémii

V roku 2021 MIVA Slovensko, n.f., ukončila dva projekty. Najskôr to bola pomoc pri kúpe auta otcovi Jozefovi Pajerskému, ktorý pracuje na misiách v azerbajdžanskom Baku. Druhé vozidlo putovalo do Bolívie, kde pôsobí misionár Miloš Miko.
Ľubomír Matejovič 16.06.2021
MIVA Slovensko pomáha misionárom napriek pandémii

Miloš Miko s mikrobusom – nevyhnutným pastoračným pomocníkom. Snímka: archív MIVA Slovensko, n.f.

Význam misií v Baku, o ktorých Katolícke noviny už viackrát informovali, podčiarkuje aj skutočnosť, že v pomerne krátkom čase mesto zažilo dve významné návštevy pápežov. Najskôr tam bol v roku 2002 sv. Ján Pavol II. a v roku 2016 aj pápež František.

V Baku je zatiaľ jeden katolícky kostol, zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, kde sa slávia sväté omše a katechézy okrem azerbajdžanského v ruskom, ba aj v anglickom jazyku. Okrem kostola sa tam nachádza kláštor pre komunitu saleziánov.

Saleziáni spravujú farnosť a venujú sa aj tristo až štyristo deťom v doučovacom centre Miriam, ktoré stojí v ľudovej štvrti mesta. V tamojšej misii pôsobia aj sestry misionárky lásky a tiež dcéry Márie Pomocnice.

Mikrobus namiesto pikapu

Pre otca Miloša Mika sa podarilo zabezpečiť mikrobus, ktorý potrebuje nato, aby mohol účinnejšie pracovať v oblasti San Ignacio, ktorú od roku 1988 spravujú misionári Identes. Len si pripomeňme, že v jeho starostlivosti je osem dedín farnosti sv. Františka Xaverského s približne 2 500 ľuďmi.

Misiu však chce rozšíriť do ďalších izolovaných dedín a osád. Mikrobus sa využíva najmä pri starostlivosti o deti a stredoškolskú mládež z miestnych dedín, kde nie sú takmer nijaké možnosti osobnostného rastu. Preto je Centrum pre integrálny rozvoj, ktoré misionári vybudovali, veľkou príležitosťou na pozitívne rozvíjanie osobnosti u detí i mládeže a perspektívne aj celých rodín.

Do centra je potrebné deti zvážať. Doteraz ich vozili na traktore alebo pikape len z dvoch najbližších dedín. Na pikape je často veľké množstvo detí bez možnosti garantovania bezpečnosti prepravy. Ostatných šesť dedín bolo prakticky vylúčených z každodenných aktivít.

Do úvahy bolo treba vziať aj skutočnosť, že prenájom autobusov zo San Ignacia je drahý a nespoľahlivý. Z tohto tiež môžeme vidieť, ako sú štvorkolesoví pomocníci pre misionárov potrební.

Elektromobil pre slovenského misionára v Kyjeve

Tento rok chce MIVA Slovensko, n. f., pomôcť pri kúpe elektromobilu pre misijný seminár Redemptoris Mater. Kňazský seminár, kde vyrastajú noví misionári, je financovaný výlučne z milodarov ľudí dobrej vôle. Všetci dobre vieme, že misie už nie sú iba v džungli či v pralese.

Ohlasovanie vykupiteľského diela Pána Ježiša je potrebné už aj na civilizovaných územiach. Na takúto službu sú formovaní aj tamojší bohoslovci. Automobil má slúžiť ako dopravný prostriedok na dochádzanie seminaristov na prednášky, ktoré sa konajú v škole vzdialenej asi 35 kilometrov od seminára.

Okrem toho bude slúžiť na formačnú činnosť bohoslovcov, na misijnú i pastoračnú službu kňazov, ktorí pracujú v seminári a zároveň aj na misiách v Kyjevsko-žitomierskej diecéze na Ukrajine. To znamená dvakrát týždenne formačná a pastoračná činnosť bohoslovcov i kňazov v kyjevských farnostiach.

Zvlášť v soboty a nedele sa prax bohoslovcov zintenzívňuje. K tomu treba zarátať aj misijnú činnosť rektora seminára Miroslava Gréka v misii ad gentes sv. Zenona. Rozhodli sa pre ekonomické, ale aj ekologické riešenie.

Keďže už majú skúsenosť, že približne štvrtinu celkových nákladov seminára minú na pohonné hmoty starých áut, a tiež preto, že 90 percent najazdených kilometrov je vo veľkomeste, chcú znížiť náklady nákupom dvoch elektromobilov. MIVA Slovensko, n. f., im chce pomôcť nákupom jedného z nich.

AKO POMÔCŤ

Milodar na podporu mobility misionárov je možné zasielať celoročne. Urobiť tak môžete poukázaním finančného daru na účet MIVA Slovensko: SK35 3100 0000 0040 3003 0807. Adresa majiteľa účtu: MIVA Slovensko, n. f., Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava.