Na cestách do misijných krajín omladol

Hoci bol Benedikt XVI. vnímaný skôr ako európsky pápež, na misijných cestách mimo kontinentu získaval nové sily. Pramenili vo vitalite kresťanských komunít afrických a juhoamerických krajín.
Martina Grochálová 13.01.2023
Na cestách do misijných krajín omladol

Ako pápež navštívil Benedikt XVI., africký kontinent dvakrát. Prvá cesta viedla do Angoly a Kamerunu, druhá do Beninu. Na snímke s deťmi vo farnosti sv. Rity v beninskej metropole Cotonou. Snímka: profimedia.sk

BRAZÍLIA

Prvá mimoeurópska cesta Benedikta XVI. viedla v roku 2007 do Brazílie, najväčšej katolíckej krajiny na svete. Počas návštevy kanonizoval františkánskeho svätca Frei Galvãa, ktorý zomrel v roku 1822.

„Povesť jeho hlbokej lásky k blížnym nepoznala hraníc,“ zdôraznil, „boli to chudobní, chorí na tele i na duši, ktorí ho prosili o pomoc, a on sa o všetkých staral s otcovskou láskou.“

Brazílske médiá boli prekvapené Benediktovou otvorenosťou a priniesli veľké fotografie usmiateho pápeža s otvoreným náručím, ako aj titulky typu Miláčik fanúšikov, pričom nechýbali ilustračné zábery na ľudí poobliekaných v žltých dresoch s číslom 16 a menom Bento.

ANGOLA A KAMERUN

Africký kontinent navštívil Benedikt ako pápež po prvý raz v roku 2009 a na týždňovej ceste zavítal do Angoly a Kamerunu. V tom čase bolo v 15,5-miliónovej Angole okolo 60 percent katolíkov. Kostoly boli preplnené a kňazov tak veľa, že mnohých vyslali do Európy.

V rokoch 2006 a 2007 stúpol počet kňazov v Afrike a Ázii o vyše 20 percent, pričom v Európe klesol o sedem percent. Len čo Benedikt vstúpil na africkú pôdu, zdôraznil, že Cirkev stojí na strane najchudobnejších.

Vyzval na ochranu stvorenia a nadchýnal sa radostnou vierou tamojších ľudí. Kamerun označil za „krajinu nádeje“, pretože zaisťuje ochranu nenarodených detí a prijíma utečencov zo strednej Afriky.

Upozornil, že nato, aby národ získal slobodu a došlo k zmiereniu medzi kmeňmi, nestačí len usilovať sa o materiálne blaho, ale aj o morálnu silu a trpezlivé vzdelávanie.

SVÄTÁ ZEM

Púť do Svätej zeme začal Benedikt v roku 2009 v Jordánsku, aby hľadel na Svätú zem z vrchu Nebo.

Pod drobnohľadom bola jeho návšteva pamätníka holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme, kde v modlitbe prosil: „Nech sa nikdy nepominú mená týchto obetí! Nech sa nikdy nepopiera a neznevažuje ich utrpenie, ani nech sa naň nezabúda!“

Pri Múre nárekov sa modlil za mier a pri vrchnom rabináte uznal „spoločné duchovné dedičstvo kresťanov a židov“. Na návšteve u veľkého muftiho v Skalnom dóme vyzdvihol „dary rozumu a  slobody“, ktoré Boh podľa kresťanskej predstavy prepožičal všetkým ľuďom.

V príhovore v Betleheme sa odvolával na právo palestínskeho národa na „nezávislú palestínsku vlasť v krajine svojich predkov“. V Nazarete mohol sláviť svätú omšu, čo Jánovi Pavlovi II. pri jeho návšteve v roku 2000 ešte zakázali.

BENIN

Do Beninu prišiel Benedikt XVI. v roku 2011 na trojdňovú návštevu pri príležitosti zverejnenia záverečného dokumentu synody o Afrike. Spomínal aj na svojho zosnulého priateľa kardinála Bernardina Gantina, ktorý čeliac kmeňovým sporom, bratovraždám a násilnostiam, podnietil „teológiu bratstva“.

O krajine plnej živej viery i duchovných povolaní povedal: „Nevidno tam znaky únavy viery, ktorá je medzi nami rozšírená. Nikto tam nie je znudený z toho, že je kresťan, čo u nás možno vnímať čoraz častejšie.“

So sombrérom v mexickom Leone. Snímka: profimedia.sk

MEXIKO A KUBA

Na šesťdňovom turné v roku 2012 Benedikt XVI. povzbudzoval veriacich a na slávnostných vešperách v León de los Aldama vyzval biskupov Mexika a Latinskej Ameriky, aby stáli na strane marginalizovaných násilím, mocou alebo bohatstvom.

„Cirkev nemôže oddeliť chválu Boha od služby ľuďom.“ Kubánsky prezident Raúl Castro privítal v Havane pápeža 26. marca. Na jeho žiadosť bolo prepustených okolo 2 900 väzňov. Vrcholom návštevy Benedikta XVI. na Kube bola svätá omša na Plaza de la Revolución, na ktorej sa zúčastnilo vyše 300-tisíc ľudí.

Benedikt žiadal slobodu vierovyznania s tým, že Cirkev hlása prostredníctvom Ježišovho posolstva zmierenie a pokoj. Nasledovalo stretnutie s chorým Fidelom Castrom na nunciatúre. Na rozdiel od často opakovaných správ nebol commandante nikdy exkomunikovaný.

LIBANON

Návšteva Libanonu v septembri 2012 bola pre vojnové nepokoje v Sýrii do poslednej chvíle neistá. Pápež sa stretol s predstaviteľmi 18 kresťanských i moslimských komunít a diskutoval s približne 20 000 mladými ľuďmi. Bola medzi nimi malá delegácia mladých moslimov, ktorých špeciálne pozdravil.

„Spolu s vašimi kresťanskými súčasníkmi ste budúcnosťou tejto nádhernej krajiny a celého Blízkeho východu,“ apeloval na mladých.

„Snažte sa budovať spolupatričnosť! A keď vyrastiete, žite harmonicky v jednote s kresťanmi. Krása Libanonu spočíva v tejto nádhernej symbióze.“ Na záverečnej svätej omši sa zúčastnilo viac ako 300 000 ľudí.