O ochranu pred hurikánom prosia Pannu Máriu

Belize, bývalá anglická kolónia známa ako Britský Honduras, je druhá najmenšia krajina na východnom pobreží Strednej Ameriky pri Karibskom mori. Na severe hraničí s Mexikom a na juhu a západe s Guatemalou. Je to najmenej osídlená krajina, ktorá má iba 350-tisíc obyvateľov.
Catarina Tush SAC 23.10.2019
O ochranu pred hurikánom prosia Pannu Máriu

Sestry pallotínky poskytujú miestnym dievčatám vzdelanie a duchovné vedenie. Snímka: archív SAC

Viac ako 60 percent územia Belize zaberajú pralesy; iba na 20 percentách zeme sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Územie Belize sa nachádza v geografickej oblasti, kde žila veľká mayská civilizácia, preto sú archeologické pozostatky z tohto obdobia v celej krajine chránené.

Dnes môžeme povedať, že ide o miniatúrny svet s prekrásnou etnickou kombináciou – nachádza sa tam rozmanitosť národností, kultúr, jazykov a farieb pleti.

Štyri nemecké sestry pallotínky prevzali 17. marca 1913 náročnú výzvu založiť novú misiu v Belize. Loďou sa plavili z Belize City do San Ignacia, kde pristáli na brehu rieky Macal. V meste Benque Viejo zasadili misionárky prvé semená evanjelizácie, vzdelania, zdravotnej starostlivosti a poľnohospodárstva.

Pallotínske misijné sestry dnes pokračujú v práci svojich priekopníčok. Kláštor sv. Vincenta Pallottiho v Belize City bol vyše 50 rokov hlavným domovom spoločenstiev sestier v Belize.

Mnoho rokov za jeho múry neprenikol ani jediný hurikán, preto sa dom stal neraz útočiskom pre sestry i obyvateľov zo širokého okolia. No v poslednom období zničili búrky, povodne a hurikány dom až tak, že minulý rok boli sestry nútené stavbu zbúrať a odísť.

AKO POMÔCŤ

Prestavbu kláštora sestier pallotínok v Belize môžete podporiť príspevkom na číslo účtu: IBAN SK56 5600 0000 0071 8418 6031, variabilný symbol: 999888999.

Adresa majiteľa účtu:
Misijný sekretariát – pallotíni
Sološnícka 20
841 04 Bratislava.

Obdobie hurikánov 
Belize má dve ročné obdobia - sucha a dažďov. V období dažďov žijú ľudia v ustavičnom strachu z hurikánov, ktoré trvajú od júna do novembra. Počas príprav na toto nebezpečné obdobie prosia Pannu Máriu z Guadalupe, aby ich ochránila. V máji organizujú sviečkový sprievod a modlitbu posvätného ruženca, v decembri sprievod vďakyvzdania.

Tropické hurikány sa do histórie Belize zapísali ako tragické udalosti. V roku 1931 pri prírodnej katastrofe prišlo o život viac ako tisíc ľudí a dve tretiny budov v Belize City bolo zničených.

V roku 1961 hurikán Hattie úplne zničil Belize City a spôsobil prevod kapitálu do Belmopanu. Nasledujúce roky neboli lepšie, takže prakticky každá generácia si uchovala v pamäti meno ďalšieho hurikánu i jeho dôsledky.

Pomáhajú najchudobnejším 
Od úplného začiatku svojho pôsobenia v Belize až do súčasnosti sestry pallotínky sa angažujú predovšetkým v pomoci najchudobnejšej časti miestneho obyvateľstva. Vďaka svojej odhodlanej a nezištnej službe, pomoci a podpore majú medzi ľuďmi obrovský rešpekt.

Preto sa pri prestavbe zničeného domu s dôverou a odvahou obracajú s prosbou na ľudí, medzi ktorými žijú a ktorým slúžia. Spoločne organizujú akcie, aby získali aspoň časť potrebných finančných prostriedkov. Projekt je rozsiahly a prekračuje možnosti tejto chudobnej spoločnosti. Podať pomocnú ruku sa usilujú aj sestry z iných provincií. Pallotínky pôsobia v 18 krajinách sveta, zvyčajne však ide o misijné, rozvojové a chudobné krajiny.

Sestry veria, že hoci je Belize ďaleko, aj ľudia na Slovensku by im mohli pomôcť v neľahkej situácii. Pallotínky by rady obnovili svoj kláštor, ktorý by sa stal - tak ako predtým - domovom nielen pre sestry, ale aj pre ľudí, ktorí tam prídu načerpať duchovnú posilu a prosiť Boha o lepší život.

Vzdelanie pre dievčatá
Sestry sa osobitne venujú projektu vzdelávania dievčat z kmeňa Maya Ke´kchi Maya, ktoré nemajú možnosť navštevovať strednú školu, pretože žijú v dedinách ďaleko od miest, v horách a tropickej džungli. Rehoľníčky navštevujú dediny v období sucha.

Rodinám ponúkajú, aby dievčatá, ktoré sa túžia učiť, žili počas školského roka so sestrami. Tento projekt im poskytuje nielen vzdelanie, ale aj zvyšuje ich životnú úroveň, učí ich hodnotám, inšpiruje a pripravuje na vedúce postavenie v prostredí dedín, z ktorých pochádzajú.

Mladé ženy tak rastú vo viere prostredníctvom pravidelného duchovného vedenia; pomáhajú však aj pri starostlivosti o starších a osamelých ľuďoch, pri distribúcii jedla pre chudobné rodiny a pri príprave liturgie i biblických táborov.

Mnoho mladých dievčat už úspešne ukončilo program vzdelávania žien, získalo stredoškolské diplomy i ďalšie vzdelanie. Niektoré z nich sa stali učiteľkami a tri sa pripojili k pallotínskym sestrám, aby pokračovali v svojom apoštolskom poslaní v tejto výnimočnej krajine.

Jednou z nich som aj ja a moja mladšia sestra Brigida. Som rada, že ako sestra pallotínka môžem týmto spôsobom pomáhať svojim ľuďom v službe Ježišovi.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú našu misiu i stavbu nášho kláštora a Centra náboženskej formácie, vyprosujeme v modlitbe Božie požehnanie.