Omšový milodar je vzácnym darom pre misie

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete dať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní.
Ivan Kňaze 04.12.2019
Omšový milodar je vzácnym darom pre misie

„Omšové milodary sú spôsobom, ako my misionári môžeme byť v kontakte s vami a modlíme sa za Slovensko, za ľudí a za ich konkrétne úmysly, čo je pre nás veľmi vzácne a veľmi dôležité,“ hovorí slovenský misionár v Rwande Vlastimil Chovanec RCJ (na snímke vpravo). Snímka: Lukáš Bjaloň

Kňazi nie sú len duchovnými pastiermi, často pomáhajú v sociálnej oblasti ako zdravotníci či pri bežných problémoch ľudí. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Keď títo kňazi predkladajú na oltár naše úmysly, môžeme si naplno uvedomiť univerzálnosť Katolíckej cirkvi.

Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) posielajú intencie priamo kňazom cez kňazské semináre v Kamerune, Benine, Burkine Faso a Pobreží Slonoviny. Časť intencií sa posiela do Ríma, kde ich rovnomerne rozdeľujú do misijných krajín cez príslušné  nunciatúry. Z kňazských seminárov i z Ríma máme potvrdenia, že peniaze prišli a sväté omše boli odslúžené na úmysly darcov zo Slovenska.

Ak sa chcete zapojiť do tohto spôsobu podpory kňazov v misijných krajinách, môžete napísať aj svoj úmysel, no nie je možné, aby PMD informovali o dátume slávenia. Každému darcovi však posielajú poďakovanie.

Čo sú gregoriánske sväté omše
Mnohí veriaci majú záujem nielen o odslúženie jednej svätej omše, ale aj gregoriánskych svätých omší.

Pomenovanie gregoriánske sväté omše sa spája s pápežom Gregorom I. Veľkým (540 – 604). Prv než sa stal pápežom, bol opátom benediktínskeho kláštora v Ríme. On sám napísal o mníchovi menom Justus, po smrti ktorého našli tri zlaté mince. To však bolo proti rehoľným pravidlám a sľubu chudoby, ktoré predpokladali spoločné užívanie všetkých dobier.

Gregor chcel pomôcť zomrelému mníchovi očistiť sa po smrti od tohto hriechu a prikázal sláviť za neho sväté omše. Zosnulý mních sa zjavil svojmu pokrvnému bratovi, ktorý žil v tom istom kláštore, a ozná¬mil mu, že je už oslobodený od očistcových trestov a že bol v tento deň prijatý do nebeského spoločenstva.

Keď to brat zosnulého oznámil, Gregor si uvedomil, že sa to stalo po tridsiatich odslúžených svätých omšiach. Odvtedy trvá presvedčenie, že po tridsiatich svätých omšiach odslúžených za sebou Boh v svojom nekonečnom milosrdenstve vyslobodzuje z očistca toho, za ktorého sa modlilo, a privádza ho do neba.

Gregoriánske sväté omše znamenajú 30 svätých omší, ktoré sú slávené počas 30 dní nasledujúcich po sebe za jedného zosnulého. Možné je aj slávenie 30 svätých omší na spôsob gregoriánskych svätých omší za viacerých zosnulých, prípadne za živých, za zdravie, ako poďakovanie a podobne.

Svätá omša ako vianočný dar
Vianoce sú časom obdarovania, no mnohí ľudia hovoria, že už majú všetko a materiálne dary pre nich až tak veľa neznamenajú, hoci sú darované s láskou. Práve na to zareagovali Pápežské misijné diela na Slovensku a v rámci svojej vianočnej kampane Darček naviac ponúkajú odslúženie svätej omše na úmysel darcu v misijných krajinách.

Pre obdarovaného pošlú darcovi darčekovú vianočnú pohľadnicu, v ktorej bude napísaný jeho úmysel. Ten sa môže týkať osoby alebo udalosti, môže byť prosbou alebo poďakovaním. Darčekovú vianočnú pohľadnicu vyplnia podľa informácií poskytnutých od darcu, aby ju mohol osobne odovzdať ako vianočný dar na Štedrý deň.

Ako poslať milodar na slávenie svätých omší

Milodar môžete poslať prevodom na účet: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP). Do poznámky napíšte svoju adresu alebo e-mail.
Adresa majiteľa účtu:
Pápežské misijné diela,
Lazaretská 32,
P. O. Box 74, 814 99 Bratislava.

Formulár na zapísanie úmyslov svätých omší je dostupný na www.misijnediela.sk.
Bližšie informácie na: 02/529 64 916 alebo info@misijnediela.sk. 
Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; na novénu, teda 9 svätých omší je 45 eur; na gregoriánske sväté omše, teda 30 svätých omší je 150 eur.

V mene misionárov ĎAKUJEME


Z listov kňazov v misiách

„Chcem sa poďakovať všetkým dobrodincom na Slovensku, ktorí na Pápežské misijné diela posielajú omšové milodary spolu s ich intenciami na odslúženie svätých omší. Tieto milodary prichádzajú k nám do misií – je to spôsob, ako my misionári môžeme byť a sme v kontakte s vami a modlíme sa za Slovensko, za ľudí a za ich konkrétne úmysly, čo je pre nás veľmi vzácne a veľmi dôležité. Prosíme vás, aby ste aj vy mysleli na nás v svojich modlitbách a v svojich osobných a spoločných krížoch, a aby sme boli takto na diaľku spojení.“
Vlastimil Chovanec RCJ, slovenský misionár v Rwande 

„Je bežné, že formátori v seminároch nedostávajú veľa finančných prostriedkov, aby si mohli zabezpečiť všetko, čo potrebujú. Ak majú dostatok prostriedkov vďaka omšovým milodarom, prináša im to stabilitu a môžu sa venovať svojmu poslaniu v seminári. Bohoslovci majú možnosť vnímať ich prítomnosť v seminári v každom okamihu a vidieť tak, čo znamená kňazské povolanie, na ktoré sa sami pripravujú. Vďaka omšovým milodarom môžeme mať viac-menej istotu, že seminaristi dostanú kvalitnú formáciu a v budúcnosti sa z nich stanú kňazi, akých Cirkev potrebuje.“  
Guy Bognonom, generálny sekretár Pápežského misijného diela svätého Petra

„Omšové milodary, ktoré dostávame od Cirkvi na Slovensku, majú pre nás veľký duchovný i materiálny význam. Keď slúžime svätú omšu na tieto úmysly, uvedomujeme si, že patríme do jednej univerzálnej Cirkvi. Na Slovensku máme veľmi dobré duchovné vzťahy a týmito darmi ich prehlbujeme. Materiálna stránka milodarov je dôležitá v prípade našich kňazov v kňazskom seminári a zároveň nám to pomáha postarať sa o tých najchudobnejších v Benine. Ďakujem vám za túto pomoc a nech nás dobrý Pán zachová v jednote pri slávení obety svätej omše.“ 
Ambroise Kinhoun, rektor kňazského seminára v Benine