Prenasledovaní kresťania nestrácajú nádej

V čase písania tohto textu bolo ochorením COVID-19 nakazených už viac ako tri milióny ľudí. Ochoreniu podľahlo vyše 230-tisíc z nich. Ako tieto časy zvládajú vo svete príslušníci najprenasledovanejšej náboženskej komunity – kresťania?
Dominik Harman 20.05.2020
Prenasledovaní kresťania nestrácajú nádej

V komunitnom centre kláštora Ibn-e-Mariam v Pakistane sa kresťania stretávajú na pravidelných duchovných cvičeniach s bratmi dominikánmi. Snímka: archív ACN

Dominikán Michael Najeeb Moussa je chaldejský katolícky arcibiskup Mosulu a Akre. V rozhovore pre Pápežskú nadáciu ACN povedal, že korona kríza zatvorila kostoly a prerušila protivládne demonštrácie, na ktorých sa zúčastňovali aj kresťania.

Korona však nemôže zastaviť to hlavné, čo kresťania majú, a to nádej. „Z opatrnosti boli kostoly zatvorené. Bohoslužby, liturgické slávnosti i duchovné činnosti, ako je modlitba posvätného ruženca, sa naďalej vysielajú v plnom rozsahu a každý deň naživo alebo s časovým oneskorením prostredníctvom internetu alebo facebooku.

Zákaz vychádzania ponúka príležitosť nanovo objaviť hodnotu rodiny a posilniť rodinné väzby. Teraz, keď sú kostoly zatvorené, stáva sa z každej rodiny živá domáca cirkev.“

Využívajú situáciu proti kresťanom 
Štáty, ktoré sú nepriateľsky naklonené voči kresťanstvu, využívajú aktuálnu situáciu, aby proti kresťanom ešte tvrdšie zasiahli. Podľa informácií organizácie China Aid len v marci vláda v Číne bezdôvodne zbúrala niekoľko kostolov, napríklad kostol Xiangbaishu v meste Yixing.

Z ďalšieho kostola v okrese Guiyang zase žeriavom odstránili kríž. To však nie je zďaleka všetko. Oveľa horším opatrením je napríklad nariadenie v provincii Shandong, kde úradníci zakázali aj prenos svätých omší a kázní cez internet, čo je dnes pre kresťanov často jediný spôsob, ako zostať v kontakte s miestnou farnosťou.

Na internet sa, našťastie, môžu spoľahnúť sestry františkánky z Bulu v Kamerune. Sledovať dianie vo svete v aspoň relatívnom komforte zrekonštruovaného kláštora môžu vďaka dobrodincom, ktorí im na jeho rekonštrukciu prispeli.

„Uisťujeme vás, že aj v tomto čase ste všetci v našich modlitbách,“ napísali sestry. „Tu v Bulu bolo identifikovaných niekoľko prípadov ochorenia a, žiaľ, máme aj prvého mŕtveho. Ostávame preto zatvorené vnútri kláštora a naše misie pokračujú prostredníctvom internetu.“

Modlitba ako odpoveď
Nie všetky regióny však majú prístup k internetu. Kde sa nemôže uskutočňovať pastorácia online, nastupujú iné prostriedky. Dominikáni z kláštora Ibn-e-Mariam v Pakistane navštevujú veriacich doma, pričom využívajú nové autá a motorky, ktoré nedávno dostali ako dar vďaka dobrodincom z celého sveta.

„Modlíme sa, aby Pán odvrátil túto nákazu, aby mohli ľudia žiť radostne a v pokoji. V tieto dni sa venujeme charitatívnej a pastoračnej práci pre chudobných a trpiacich kresťanov v celej našej diecéze,“ hovorí otec Younas Shahzad, pomocný provinciál dominikánov v pakistanskom Lahore.

Nákaza COVID-19 tu nepochybne ešte istý čas ostane. Dnes nikto z odborníkov nedokáže presne povedať, koľko ľudí vo svete jej v najbližšej budúcnosti podľahne. Kresťanstvo odpovedá modlitbami. Pán nám však dal aj veľmi praktický návod, ako proti takémuto ochoreniu bojovať.

Evanjeliový návod na krízu 
Slová trinástej kapitoly Prvého listu Korinťanom z pera svätého apoštola Pavla pozná každý z nás: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.

V latinčine sa v tomto texte ako láska spomína caritas, čo môžeme preložiť ako milosrdná láska. Bola to práve milosrdná láska, ktorá si postupne získala srdcia pyšných antických mocnárov aj pospolitého ľudu a pretvorila skupinu verných Kristových nasledovníkov na globálne náboženstvo.

Antický svet bol plný chorôb podobných súčasnej korona kríze. Polyteistický antický svet sa donekonečna zaoberal obrovskými chrámami, sochami a ovládnutím množstva krajín, no často zabúdal na chorých a núdznych. Práve o tieto skupiny prejavovali špeciálny záujem kresťania.

Caritas - starostlivosť o druhých - je v jadre Kristovho učenia. A je to univerzálny návod, ako môžeme súčasnú krízu prekonať. S napätím očakávame a modlíme sa, aby vírusové ochorenie zasiahlo rozvíjajúce sa krajiny čo najmenej. O to silnejšia musí byť naša modlitba aj praktická pomoc v rámci našich možností.

Napríklad Pápežská nadácia ACN poskytla na zmiernenie následkov pandémie ochorenia COVID-19 päť miliónov eur ako pomoc v núdzi pre rehoľné sestry a kňazov, ktorí sa starajú o najzraniteľnejšie spoločenstvá sveta.

„Sme spojení v modlitbe s odvážnymi a angažovanými rehoľnými sestrami a kňazmi, ktorí sa venujú výlučne najzraniteľnejším ľuďom na svete, a tiež myslíme na všetkých trpiacich na svete,“ povedal prezident ACN Thomas Heine-Geldern.

„Vzhľadom na to, čo je a bude potrebné, je to len kvapka v mori. Cirkev však zohráva obzvlášť dôležitú duchovnú a pastoračnú úlohu v každodennom živote najchudobnejších kresťanských komunít na svete. Musíme pomôcť posilniť bezpečnostnú sieť, ktorú ponúka. Som veľmi vďačný našim dobrodincom, ktorí sa snažia podať pomocnú ruku svojim bratom vo viere často aj napriek vlastnému utrpeniu a tiesni. Je to pekné gesto; také, ktoré pomáha udržať vieru živou.“