Pripravme sa na misijný mesiac s Matkou ticha

Liturgickou spomienkou na svätú Teréziu od Dieťaťa Ježiša, vyhlásenú za patrónku misií, sa 1. októbra začne misijný mesiac, ktorý je zároveň mesiacom úcty k Panne Márii a mesiacom posvätného ruženca. Hoci svätá Terézia nikdy nebola na misiách, jej vyhlásením za patrónku misií chcela Cirkev zdôrazniť dôležitosť modlitby pri šírení evanjelia do celého sveta. Október sa stal misijným mesiacom na pamiatku objavenia amerického kontinentu, ktoré otvorilo novú kapitolu v dejinách evanjelizácie.
Ivan Kňaze 19.08.2020
Pripravme sa na misijný mesiac s Matkou ticha

Pápežské misijné diela na Slovensku tento rok pozývajú pripraviť sa na misijný mesiac október modlitbou k Panne Márii, Matke Ticha. Snímka: Archív PMD

Pápežské misijné diela na Slovensku pozývajú počas októbra na modlitbu k Panne Márii, Matke ticha. Ikona Matky ticha sa nachádza vo Vatikáne v blízkosti výťahu, kadiaľ prichádzajú ľudia do rokovacích sál. Pápež František sa pri presune výťahom každé ráno zastaví a zotrvá pred ikonou v minútovej modlitbe.

Ikona Matky ticha je darom kapucína Emiliana, ktorý vedie kurzy o tichu s názvom Ticho, prosím, hovorí ticho. Pápež dokonca na zadnú stranu dreveného panela ikony napísal zlatými písmenami: „Neubližuj nikomu svojimi ústami!“

Nenadarmo sa hovorí, že ticho lieči. Žijeme v hlučnom prostredí, ktoré nás bombarduje negatívnymi správami o katastrofách a tragédiách. Nepretržite sme ohlušovaní hudbou, filmom či internetom. Potrebujeme si nájsť priestor na ticho, ktoré sa pre nás stane cestou k šťastiu a liekom pre dušu. Ticho spojené s modlitbou je čoraz vzácnejšie.

Je tu však aj iná forma ticha, o niečo náročnejšia. Byť ticho vtedy, keď nám ubližujú a urážajú nás. Byť ticho vtedy, keď pociťujeme hnev. Zdržať sa zraňujúcich slov, ktoré ubližujú iným. Byť ticho vtedy, keď nám oponujú a odporujú.

Mesiac október je pre nás časom modlitby za misijné diela pápeža Františka. Samozrejme, modlíme sa aj za misie na Slovensku, aby sme svedectvom o radosti, ktorú nám dáva Pán, oslovovali iných pre vieru. Ak nasledujeme Ježiša a sme šťastní, druhí si to všimnú. Práve takáto radosť je základom misie. Pozvite na modlitbu svoju rodinu, susedov, kamarátov a známych. Ak vám to vyhovuje, modlite sa aj sami.

Ak chcete prežiť misijný mesiac október s modlitbou k Panne Márii, Matke ticha, môžete si objednať ikonu vytlačenú na tvrdý papier a modlitbu na internetovej stránke misijnediela.sk, kde sa zaregistrujete, alebo na adrese: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava, prípadne telefonicky na čísle: 02/529 64 916. Ikonu a modlitbu vám pošleme poštou koncom septembra.