Prosím, uvoľni reťaze, sú ťažké

„Modlíme sa, pretože viera môže byť nádejou a svetlom do tmy pre obete, ktorým sa venujeme,“ hovorí Jana Ursiny, manažérka projektu Slovenskej katolíckej charity STOP obchodovaniu s ľuďmi.
Monika Čopíková 04.02.2022
Prosím, uvoľni reťaze, sú ťažké

V modlitbách nezabúdame na obete, pomáhajúcich pracovníkov, ale ani na páchateľov zločinu, aby sa odvrátili od zla, pre ktoré trpia nevinní ľudia. Snímka: SKCH

„Hoci by sa mohlo zdať, že otroctvo je vecou minulosti a vzdialených krajín, pretrváva aj na Slovensku,“ informuje ďalej Jana Ursiny. „Dôkazom je každoročne priemerne 30 obetí, ktorým poskytujeme starostlivosť v  rámci Programu na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi.“

Ôsmy rok stretnutí v modlitbe

Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi predstavil pápež František v roku 2014. Na vatikánskom stretnutí pracovníkov aktívnych v boji proti obchodovaniu s ľuďmi nechýbali ani pracovníci charity zo Slovenska.

Deň slávenia určil pápež František na 8. február, ktorý je dňom liturgickej spomienky sv. Bakhity, patrónky zotročených. Jeho želaním bolo, aby sa modlitba za ukončenie novodobého otroctva rozšírila do celého sveta.

Charita prevádzkuje Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, šíri povedomie o rizikách zotročenia a pomáha ľuďom, ktorí sa stali obeťami obchodovania.

Februárové modlitby organizuje už ôsmy rok. Na stránke www.obchodsludmi.sk zverejňuje aktualizovaný koncept modlitebného stretnutia  so zamysleniami a svedectvami obetí zo Slovenska.

Jednotlivci, rodiny aj malé spoločenstvá sa počas modlitieb oboznamujú s príbehmi obetí a prosia za životy zotročených aj tých, ktorých sa podarilo vyslobodiť, aby našli silu na vieru a odpustenie.

Súčasťou modlitby sú prosby za konkrétnych klientov, dobrodincov, pomáhajúcich pracovníkov a páchateľov zločinu obchodovania s ľuďmi, aby sa ich duše odvrátili od zla.

Svätá Jozefína Bakhita

Jozefínu ako deväťročnú uniesli a predali do otroctva. V dôsledku prežitej traumy zabudla svoje rodné meno; Bakhita je meno, ktoré jej vymysleli únoscovia a v preklade znamená „majúca šťastie“.

Napriek bolestiam Bakhita všetko znášala a neskôr vyznala: „Keby som počas otroctva bola poznala Pána, o koľko menej by som trpela!“ Bola vyslobodená, keď ju predali talianskemu konzulovi v Sudáne.

Vzal ju do Talianska, kde sa dostala k sestrám kanosiánkam v Benátkach, kde spoznala Boha, ktorého „už dávno cítila vo svojom srdci bez toho, žeby vedela, kto to je“.

Rehoľníčka z Južného Sudánu zomrela v roku 1947. V roku 2000 ju vyhlásili za svätú. Pred smrťou sa jej spomienky na dni v otroctve vrátili a v chorobe sa často modlievala: „Prosím, uvoľni reťaze, sú ťažké!“

Neľudské zaobchádzanie zanechalo na tele sv. Bakhity 144 rán, preto 8. februára orodujeme za ľudí zažívajúcich podobné násilie. Snímka: SKCH

Situácia na Slovensku

„Obchodovanie s ľuďmi je vo svete po obchode s drogami druhý najvýnosnejší organizovaný zločin. V roku 2019 vzrástol počet odhadovaných obetí z 27 miliónov na 40 miliónov ľudí,“ hovorí Jana Ursiny.

Dôvodom je aj utečenecká kríza, pretože migranti sú extrémne zraniteľní. Podobný dopad môže mať aj pandémia. Na Slovensku hovoria údaje z MV SR k septembru 2021 o 36 obetiach obchodovania s ľuďmi – 13 mužov, 12 žien a 11 detí (najmladšie malo len tri roky).

Najčastejšou formou vykorisťovania mužov bola nútená práca, v prípade žien a detí sexuálne vykorisťovanie alebo nútená prostitúcia.

Podľa skúseností pracovníkov charity ani samotné oslobodenie ešte nie je konečnou záchranou. Obete totiž trpia dlhodobými psychickými poruchami a zhoršením zdravia. „Pomôže jedine všímavosť, sústredená starostlivosť a prevencia.“

Modlime sa a načúvajme

Pripravovaná modlitba, ktorá je celosvetovým podujatím, má upozorniť na riziká ohrozujúce najmä sociálne zraniteľné skupiny. „V deň sviatku sv. Bakhity sa modlime, aby ľudia neťažili z utrpenia iných a boli ochotní načúvať bolestiam cudzích ľudí, aby sa všetkým dostalo pomoci, ktorú potrebujú.“

Slovenská katolícka charita pozýva farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov pripojiť sa k modlitbám za obete obchodovania s  ľuďmi v kostoloch alebo doma.

Materiály k modlitbe nájdete na www. obchodsludmi.sk alebo napíšte na stoptrafficking@charita.sk. Spoločná modlitba zaznie 8. februára aj vo vysielaní Rádia Lumen o 21.00.