Sestra Stan zachraňuje deti v Ghane

Uprostred noci niekto zaklope na dvere. Sestra Stan otvorí a tmavá postava jej vloží do náručia malý zavinutý balíček. Dieťa, ktoré zomrie, ak sa oň nikto nepostará.
LENKA GROBARČÍKOVÁ, IVAN KŇAZE 24.03.2023
Sestra Stan zachraňuje deti v Ghane

Sestra Stan Therese s dvojičkami Phillipom a Jamesom. Snímka: missio.de

Pápežské misijné diela na Slovensku podporujú v misijných krajinách 177 projektov v štrnástich krajinách Afriky a Ázie.

Pomoc sa organizuje prostredníctvom Dikastéria pre evanjelizáciu v Ríme a cez apoštolské nunciatúry v podporovaných krajinách.

Takto je zabezpečená pravidelná i spravodlivá podpora a predovšetkým to, aby sa pomoc dostala k tým najchudobnejším v misijných farnostiach a diecézach.

Každý milodar pomáha prispieť na výstavbu kostola, kaplnky či fary, na formáciu seminaristov, katechétov alebo na opravu studne či školy pre stovky detí. V mnohých krajinách sú veľké problémy a naša pomoc je kvapka, ktorá mení ľudské životy.

POVERČIVOSŤ ZABÍJA

V africkom štáte Ghana niekedy pre povery obvinia nevinné deti z čarodejníctva a zabijú ich.

Odvážna rehoľná sestra Stan Therese Mumuniová však poverčivosti vyhlásila vojnu a zachraňuje týmto deťom život.

V Sárinej rodnej dedine zomrelo v krátkom čase pätnásť ľudí: matky, otcovia a deti. Dedinčania chceli zistiť, kto spôsobil toto nešťastie.

Za vinníka označili Sáru, štvorročné dievčatko, ktoré nevedelo rozprávať. Obvinili ju z čarodejníctva.

Sárina rodina sa jej zriekla a nechala ju napospas osudu, no sestra Stan dievčatku zachránila život.

To isté sa v Afrike stáva nespočetnému množstvu detí. Rehoľná sestra Stan to zažíva často.

Uprostred noci niekto zaklope na dvere. Otvorí a tmavá postava jej vloží do náručia malý zavinutý balíček. Dieťa, ktoré zomrie, ak sa oň nikto nepostará.

ŠANCA NA ŽIVOT

Sestra Stan opisuje situáciu takto: „Často je už krátko po pôrode jasné, že sa dieťaťa treba zbaviť. Dôvodom je, že je zdravotne znevýhodnené alebo preto, že matka pri pôrode zomrela.“

Dievčatám a chlapcom sa potom pripisujú nadprirodzené schopnosti. Údajne nesú zodpovednosť za smrť matky alebo za to, že rodine uhynul dobytok, prípadne uschla úroda.

„Deti buď zabijú, alebo jednoducho nechajú zomrieť od hladu. Keď sa o tom dozvedia cirkevní pracovníci alebo zamestnanci, deti nám prinesú do Domova v Nazarete,“ hovorí sestra Stan.

Na severe Ghany v Diecéze Yendi rehoľná sestra Stan už desať rokov poskytuje týmto dievčatám a chlapcom domov a šancu na nový život.

ZDRAVOTNÁ KLINIKA

To, že Sára prežila, je výlučne zásluha sestry Stan. „Zachránila ma,“ vraví Sára, ktorá o tom dobre vie.

Dnes je najlepšia žiačka v triede. Vďaka láskavej starostlivosti v Domove v Nazarete už prekonala aj svoju rečovú vadu.

Sestra Stan plánuje zriadiť zdravotnú kliniku, aby sa deťom dostala adekvátna starostlivosť. Okrem toho by sa tým zlepšila zdravotná starostlivosť v okolitých dedinách.

Je to veľký plán a Pápežské misijné diela ju v tom chcú podporiť. Pomôžte svojím darom uskutočniť stavbu tohto dôležitého diela. Zachráňte ľudský život.

AKO POMÔCŤ

Príspevkom 36 eur pomôžete zachrániť jedno dieťa a zabezpečiť mu ubytovanie na štyri týždne.

Suma 75 eur stačí na zdravotnú starostlivosť pre jedno dievča alebo chlapca so zdravotným znevýhodnením na jedenásť týždňov.

Za 108 eur vieme zariadiť dostatok jedla pre jedno dieťa na tri mesiace.

Svoj príspevok môžete poslať na číslo účtu SK88 0900 0000 0051 4976 4503, variabilný symbol 555.

Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava. Môžete si vyžiadať aj poštové poukážky.

Kontakt: tel. 02/52 96 49 16, e-mail info@misijnediela.sk.

ĎAKUJEME ZA VÁŠ DAR NA MISIJNÉ PROJEKTY DETÍ V AFRICKÝCH KRAJINÁCH