Slovensko je malá krajina, ale ľudia majú veľké srdcia

Sestra Maria Goretti (64) pochádza z malej indickej dediny zvanej Kemmanu v štáte Karnataka, ktorá sa rozprestiera medzi riekou a morom. Do Kongregácie misijných sestier Kráľovnej apoštolov vstúpila ako 15-ročná a po ukončení vysokej školy začala pomáhať so vzdelávaním detí v okolitých dedinách.
Miroslava Knapíková 01.04.2020
Slovensko je malá krajina, ale ľudia majú veľké srdcia

Sestra Maria s deťmi, ktorým pomáha vzdelávať sa a získať tak nádej na lepšiu budúcnosť. Snímka: archív SKCh

So Slovenskou katolíckou charitou spolupracuje od roku 1996, keď sestra Maria poslala vôbec prvé fotografie detí, ktoré potrebovali pomoc, čím sa na Slovensku rozbehol projekt Adopcia na diaľku®. Na budúci rok tento projekt oslávi 25. výročie. 

Sestra Maria o sebe hovorí: „Bola som obyčajné a veľmi temperamentné dieťa, ktoré sa tešilo zo života so svojou rodinou, so súrodencami a s deťmi z našej dediny.“

Maria patrila medzi tie šťastnejšie deti v Indii. Mala štyroch bratov a dve sestry, otec pracoval ako námorník a mama sa starala o domácnosť.

Už v detstve sa u nej prejavovalo sociálne cítenie: „Spomínam si, ako sme sa hrávali a kúpavali spolu s deťmi z nižšej kasty, ktoré žili na brehu mora a nemali žiadnu možnosť chodiť do školy. Často som ich vtedy učila čítať a písať. Oslovili moje srdce, a preto som sa rozhodla, že im budem pomáhať a podporovať ich, aby sa mohli vzdelávať.“

Po absolvovaní kláštornej strednej školy sa preto rozhodla študovať sociálnu prácu, ktorej štúdium aj úspešne dokončila.

Cestou je vzdelanie
V tradičnej indickej rodine žijú a hospodária spolu starí rodičia, rodičia, deti, strýkovia, netere, synovci a tiež majú spoločnú kuchyňu. V mestských oblastiach však tento tradičný systém rodiny zaniká.

Keď sme sa sestry Marie opýtali na spoločenské rozdiely medzi kastami, odpovedala: „Ľudia patriaci do vyššej kasty vždy vlastnia pôdu, obchod, majú vyššie vzdelanie, lepšiu prácu, a teda lepšie ekonomické postavenie v spoločnosti. Situácia ľudí z nižších kást je neporovnateľne horšia. Väčšinou žijú vo vidieckych oblastiach a živia sa najmä rybolovom, poľnohospodárstvom alebo sa dávajú najímať na prácu ako robotníci - nádenníci.“

India vstúpila aj do roku 2020 s množstvom sociálnych a ekonomických ťažkostí. Rozdiely medzi chudobnými a bohatými sa prehlbujú. Základným problémom a najväčším zlom je podľa sestry Marie práve chudoba.

Na chudobu nadväzujú ďalšie problémy, ako je nedostatok vzdelania a negramotnosť, nezamestnanosť, rastúce ceny základných potravín a nedostatočná zdravotná starostlivosť. K tomu sa ešte pridávajú nepredvídateľné dažde a monzúnové povodne.

„Cesta z chudoby vedie cez vytvorenie kvalifikovanej pracovnej sily. Všetky deti by mali vedieť čítať a písať a mať možnosť získať nové vedomosti, aby z nich vyrástli vzdelaní dospelí ľudia,“ zdôrazňuje sestra Maria.

Centrum, ktoré vedie, pomáha so vzdelávaním v 72 dedinách. Bežný deň sestry Marie sa začína o 4.30 rannou modlitbou, po ktorej nasleduje účasť na slávení Eucharistie. „Pre mňa je toto najlepší možný začiatok dňa, ktorý mi dodáva silu,“ tvrdí. V Indii trvá bežná vyučovacia hodina 30 minút.

Deti sa okrem predmetov, ako je angličtina, matematika či prírodoveda, učia aj jazyk kannada, ktorý je úradným jazykom indického štátu Karnataka a ktorým hovorí približne 55 miliónov ľudí.

Slováci pomáhajú
Momentálne pomáhajú darcovia zo Slovenska 1 480 deťom z Indie. Ďalších 50 indických detí na svojho darcu ešte len čaká. Príspevkom 15 eur mesačne hradí dobrodinec svojmu adoptívnemu dieťaťu na diaľku školské poplatky, učebnice a školské pomôcky, uniformu, obedy a prípadnú zdravotnú starostlivosť.

Všetky tieto deti sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii podobne ako Kamal, veľmi milý a úprimný chlapec s mnohými snami. Je veľmi odvážny, hoci jeho život nie je jednoduchý. Otec mu zomrel na tuberkulózu.

Mama sa snaží postarať sa o Kamala a jeho sestru tak, že pracuje vo viacerých zamestnaniach a robí aj práce, ktorým sa iní vyhýbajú, pretože ich považujú za podradné. Práve v najťažších časoch rodine pomohla Adopcia na diaľku® spolu s Matúšom, ktorý Kamalovi umožnil vzdelávať sa. Kamal je od samého začiatku svedomitý žiak. Má talent na prírodné vedy, a keď bude veľký, chce sa stať lekárom.

Sestra Maria na záver vyjadruje svoju vďačnosť: „Dnes môžeme pomáhať chudobným vďaka obetavosti úžasných ľudí, ako ste vy na Slovensku. Ďakujeme vám za mnoho životov, ktorých ste sa dotkli svojou láskou, podporou a súcitom. Tiež pokorne prosíme o vašu trvalú podporu, pretože na pomoc čaká mnoho detí. Vaša láska a dobrá vôľa im môžu zaistiť kvalitné vzdelanie a svetlú budúcnosť.“

Ako pomôcť

Sestru Mariu a deti v Indii môžete podporiť modlitbou alebo prihlásením sa do projektu.

Prihlášku nájdete na www.adopcianadialku.sk alebo si ju vyžiadajte na adrese:
Slovenská katolícka charita,
Kapitulská 18,
814 15 Bratislava.
E-mail: adopcianadialku.india2@charita.sk,
mobil: 0910 852 045.

Pomôcť môžete aj zaslaním ľubovoľného daru na bankový účet: SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Adresa majiteľa účtu:
Slovenská katolícka charita,
Kapitulská 18,
814 15 Bratislava

Pán Boh zaplať za vašu pomoc.