Štartuje desiaty rok Pôstnej krabičky

So začiatkom Pôstneho obdobia vstúpila Slovenská katolícka charita (SKCH) do jubilejného desiateho ročníka Pôstnej krabičky, ktorá sa za ten čas stala súčasťou mnohých domácností. Jej srdcom je nielen pôstne zriekanie sa a obety, ale tiež konkrétna solidarita s našimi bratmi a sestrami v subsaharskej Afrike.
Daniela Petrášová 18.02.2021
Štartuje desiaty rok Pôstnej krabičky

Honorine má rada matematiku aj angličtinu. Základy z oboch predmetov získajú deti v Rwande už v škôlke. Snímka: archív SKCH

„Obdivuhodné je, že mnohí naši podporovatelia sami žijú v skromnosti a aj napriek tomu sú ochotní podeliť sa s tými biednejšími,“ hovorí Martin Vittek (38), dlhoroč­ný projektový manažér SKCH.

Na chode podporovaných projektov sa podieľa už päť rokov a niekoľ­ko mesiacov strávil aj priamo s deť­mi v ugandskom centre ako dobrovoľník.

„Je pre mňa zadosťučinením, keď vidím, že vďaka darom zo Slovenska mnohé ugandské i rwandské deti a ich rodiny môžu žiť dôstojnejší život, vzdelávať sa, neostávajú hladné ani špinavé a zanedbané,“ dodáva. Vďaka podpore získajú šancu na uplatnenie a lepšiu budúcnosť vo svojej domovine.

Honorine, školáčka z Kibeho

Tvárou tohtoročnej Pôstnej krabičky je Honorine Izibyose. Deväťročné dievčatko žije s mamou a súrodencami v pútnickom meste Kibeho v Rwande. Keď tam v roku 2016 vzniklo charitné centrum pre deti, jej mama poprosila dobrovoľníčky zo Slovenska, aby ju prijali za žiačku.

„Honorine je plná života, je to radostné šikovné dievča, ktoré ťažko prehliadnete. Zapája sa do všetkých aktivít, rada tvorí i tancuje tradičné tance. Po troch rokoch v našej škôlke prešla na miestnu základnú školu, dnes je druháčka a je najlep­šia z triedy.

Všetci sme si ju veľmi obľúbili a sme na ňu hrdí,“ prezrá­dza Martin Vittek. Možnosť chodiť do škôlky je pre deti v Rwande kľúčová – dáva im zručnosti, ktoré im pomáhajú byť úspešné po nástupe na základnú školu.

Plány na rok 2021

„Chceme naďalej zlepšovať kvalitu vzdelávania v našich škôlkach, aby sme pomohli čo najviac deťom z veľmi chudobných rodín byť dobrými žiakmi po nástupe do základných škôl,“ hovorí s nadšením v očiach
Martin Vittek.

„Tento rok by sme zároveň radi rozšírili naše učňovské dielne v blízkosti centra pre deti v Ugande. Dielne fungujú veľmi dobre a pomáhajú mladým ľuďom postaviť sa na vlastné nohy a osamostatniť sa. Bude potrebné postaviť nové budovy, nájsť učiteľov a majstrov, ktorým bude záležať na našej prá­ci, pripraviť učebné plány.

Veľký zá­ujem je o kurzy murárstva, zvárač­stva, počítačové zručnosti či kurzy pre kuchárov a čašníkov. Všetky tieto profesie majú uplatnenie v miestnych komunitách,“ vysvetľuje projektový manažér SKCH.

Zo skromných začiatkov a drobných darov od mnohých dobrodincov rastie na africkom kontinente dielo, ktoré už desiaty rok priná­ša nádej do rodín a miestnych spoločenstiev a pomáha stovkám detí k plnšiemu životu. Cez Pôstnu krabičku sú ich príbehy pevne spojené aj s ľuďmi na Slovensku.

Svedectvá partnerov

Pri príležitosti 10. výročia Pôstnej krabičky požiadala Slovenská katolícka charita svojich partnerov, aby pár slovami vyjadrili, čo im prináša vzájomná spolupráca.

„Veľmi si vážime obetavosť a odhodlanie, ktoré vidno vo všetkých vašich iniciatívach. Dotýka sa nás vaša veľkodušnosť i profesionalita vašej práce. Spomíname i na dobrovoľníkov zo Slovenska, na ich úžasnú schopnosť prispôsobiť sa miestnej kultúre a byť nablízku našim núdznym tu v Rwande.

Vďaka vašej práci aj tí, čo mali v živote menej šťastia a sú na okraji spoločnosti, môžu zažiť milujúcu ruku Boha, ktorá sa ich dotýka. Slovenská katolícka charita priniesla požehnanie mnohým.“

- Eugene Niyonzima, pallotínsky provinciál -

„Za veľmi zmysluplné považujem duchovné vedenie, podporu vzdelania, zdravotnú starostlivosť i vý­živné jedlo, ktoré dostávajú deti v našom centre. Sú to všetko zá­kladné potreby nevyhnutné pre ich rozvoj.

Pôstnej krabičke Slovenskej katolíckej charity a všetkým jej priaznivcom želám, aby ďalej s odvahou pokračovali vo svojej práci na pomoc chudobným. Nech vás všetkých žehná Boh a dáva vám múdrosť."

- Harriet Chandia, zdravotná sestra a vychovávateľka v Charitnom centre v Ugande -

AKO POMÔCŤ

Do Pôstnej krabičky sa môžete zapojiť aj finančným príspevkom na účet IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051, VS 221

Adresa majiteľa účtu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

Pôstnu krabičku získate v kostole, alebo môžete požiadať o jej zaslanie na www.postnakrabicka.sk, tel. kontakt: 0910 852 474.