Sväté omše majú neoceniteľnú hodnotu

Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) ponúkajú možnosť odslúženia svätej omše na úmysel darcu v misijných krajinách. Ako vysvetľuje riaditeľ PMD na Slovensku Ivan Kňaze (49), cieľom omšového milodaru je pomôcť kňazovi pomáhať.
Mária Buláková 11.11.2020
Sväté omše majú neoceniteľnú hodnotu

Svojim blízkym môžete na Vianoce venovať aj duchovný dar v podobe odslúžených svätých omší v misiách. Snímka: archív PMD

V Pápežských misijných dielach je okrem možnosti prispievania na misie alebo adopcie bohoslovcov možnosť poslať milodar na slávenie svätých omší. Aký význam má omšový milodar?

Už v prvotnej Cirkvi veriaci prinášali hmotné dary na slávenie Eucharistie. Slúžili pre kňazov a chudobných. Táto tradícia sa postupne vyvinula a v súčasnosti má podobu omšového milodaru, ktorého cieľom je pomôcť kňazovi pomáhať.

Možno niekedy poznamenáme: „Idem zaplatiť za omšu.“ Vieme, čo tým myslíme, ale v nijakom prípade nejde o kupovanie svätých omší. Pred každou svätou omšou si môžeme vzbudiť úmysel, za ktorý vo svätej omši prosíme.

Prečo potom máme „platiť za omšu“? Hodnota svätej omše nespočíva v peniazoch, omšovým milodarom pomáhame kňazom a chudobným ľuďom, o ktorých sa starajú. Svätá omša je tou najväčšou hodnotou sveta, ktorú nevyvážia nijaké peniaze.

Do ktorých krajín posielate milodary na slávenie svätých omší?

Milodary na sväté omše posielame priamo do misijných krajín, a to hlavne do seminárov, v ktorých máme adoptovaných bohoslovcov. Ide celkovo o desať seminárov. Na Slovensku máme adoptovaných vyše 600 bohoslovcov z desiatich seminárov v ôsmich krajinách.

V každom seminári je okolo desať kňazov, ktorí buď prednášajú, alebo sa starajú o duchovný život budúcich kňazov. Pretože nedostávajú plat, omšové milodary sú pre nich veľmi dôležité. Najväčšiu časť omšových milodarov posielame do Ríma, kde ich spravodlivo rozdeľujú do misijných krajín.

Sväté omše sú slávené v týchto krajinách: Angola, Benin, Burkina Faso, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Filipíny, Gabon, Guinea Bissau, Kamerun, Kazachstan, Kongo, Libéria, Papua-Nová Guinea, Peru, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Taiwan, Thajsko, Timor, Togo a Trinidad.

Na Slovensku je čoraz ťažšie nájsť kňaza, ktorý by odslúžil gregoriánske sväté omše. Za koho sa slúžia a ako vzniklo toto pomenovanie?

Pomenovanie gregoriánske sväté omše sa spája s pápežom Gregorom I. Veľkým (540 – 604). Prv než sa stal pápežom, bol opátom benediktínskeho kláštora v Ríme.

Napísal príbeh o mníchovi menom Justus, po smrti ktorého našli tri zlaté mince. To však bolo proti rehoľným pravidlám a sľubu chudoby, ktoré predpokladali spoločné užívanie všetkých dobier. Gregor chcel pomôcť zomrelému mníchovi očistiť sa po smrti od tohto hriechu a prikázal sláviť za neho sväté omše.

Zosnulý mních sa zjavil svojmu pokrvnému bratovi, ktorý žil v tom istom kláštore, a oznámil mu, že je už oslobodený od trestov očistca a že bol v tento deň prijatý do nebeského spoločenstva. Keď to brat zosnulého oznámil, Gregor si uvedomil, že sa to stalo po tridsiatich odslúžených svätých omšiach.

Odvtedy trvá presvedčenie, že po tridsiatich svätých omšiach odslúžených za sebou Boh v svojom nekonečnom milosrdenstve vyslobodzuje z očistca toho, za ktorého sa modlilo, a privádza ho do neba.

Gregoriánske sväté omše znamenajú 30 svätých omší, ktoré sú slávené počas 30 dní nasledujúcich po sebe za jedného zosnulého. Možné je aj slávenie 30 svätých omší na spôsob gregoriánskych svätých omší za viacerých zosnulých, prípadne za živých, za zdravie, ako poďakovanie a podobne.

Budú darcovia vedieť, kde a kedy sa slúžili sväté omše?

Pri takom veľkom počte nie je možné, aby sme takúto informáciu sprostredkovali. Darcovia si však môžu byť istí, že sväté omše budú odslúžené.

Je na Slovensku záujem o túto formu podpory kňazov v misiách?

Množstvo omšových milodarov zo Slovenska je v porovnaní s iným krajinami obdivuhodné. Nedávno nám písal páter Guy Bognon, generálny sekretár Pápežského misijného diela apoštola Petra, ktoré má na starosti prerozdelenie omšových milodarov.

Vyjadril vďačnosť s poznámkou, že ak by každá krajina v Európe poslala podobný počet omšových milodarov, ako je to v prípade Slovenska, všetky misijné krajiny by mali omšových milodarov dostatok.

Pre mnohých kňazov znamená táto forma podpory požehnanie, darcovia si vďaka tomu môžu uvedomiť univerzálnosť Cirkvi. Všetky milodary a úmysly darcov sú evidované v národnej kancelárii Pápežských misijných diel na Slovensku.

Pápežské misijné diela ponúkajú možnosť darovať odslúženie svätej omše ako vianočný dar.

Vianoce sú časom obdarovania, no mnohí ľudia hovoria, že už majú všetko a materiálne dary pre nich tak veľa neznamenajú, hoci sú venované s láskou. Aj preto sme pripravili možnosť duchovného daru, ktorý môžeme dať svojim najbližším a zároveň tak pomôžeme tým, ktorí to potrebujú.

Darcovi, ktorý dá odslúžiť sväté omše v misijných krajinách, pošleme pre obdarovaného darčekovú vianočnú pohľadnicu, do ktorej môže napísať venovanie, úmysel i počet svätých omší. Úmysel svätej omše sa môže týkať osoby alebo udalosti, môže byť prosbou alebo poďakovaním.

Vianočné pohľadnice posielame hneď po registrácii na našej webovej stránke do 20. decembra 2020, aby ich darcovia mohli odovzdať na Vianoce svojim blízkym.

Ako poslať milodar na slávenie svätých omší

Milodar môžete poslať prevodom na účet: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP). Do poznámky napíšte svoju adresu alebo e-mail.

Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, P. O. Box 74, 814 99 Bratislava.

Formulár na zapísanie úmyslov svätých omší je dostupný na www.misijnediela.sk. Bližšie informácie na: 02/529 64 916 alebo info@misijnediela.sk.

Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; na novénu, teda 9 svätých omší je 45 eur; na gregoriánske sväté omše, teda 30 svätých omší je 150 eur. V mene misionárov ďakujeme.