V Benine je kňaz sociálnou referenciou

Vyše sto bohoslovcov kňazského seminára v beninskom Tchanvédji podporili od roku 2015 slovenskí veriaci formou adopcie, ktorú organizujú Pápežské misijné diela na Slovensku. Poďakovať im za veľkorysosť, ale aj duchovné spoločenstvo prišiel 23. až 25. júla rektor seminára Ambroise Kinhoun (43).
Martina Grochálová 07.08.2018
V Benine je kňaz sociálnou referenciou

Po svätej omši na vrchu Butkov dal otec Ambroise v Kaplnke Božieho milosrdenstva osobitné požehnanie tým, ktorí sú zapojení do adopcie seminaristov v Benine. Bohoslužbu hudobne sprevádzal spevokol GEN 80 z Pruského. Snímka: PMD/Lukáš Bjaloň

Isté beninské príslovie hovorí, že dobrodenie si zasluhuje pochvalu. Práve vďačnosť viedla na Slovensko Ambroise Kinhouna, nového rektora Kňazského seminára Mons. Louisa Parisota v Benine.

„Prišiel som povedať, aké dobro spôsobuje láska, ktorú veriaci na Slovensku prejavujú duchovne i finančne,“ povedal Ambroise Kinhoun, ktorý do našej krajiny zavítal už po tretí raz. Počas štúdia v Ríme ho totiž k nám pozval jeho slovenský kolega, a tak pozná viaceré slovenské mestá i pár slov v slovenčine.

Výraz šťastnej matky
Pápežské misijné diela podporujú kňazský seminár v Tchanvédji od roku 2015 formou adopcie seminaristov. Jednotlivci, rodiny či farské spoločenstvá si môžu „adoptovať“ konkrétneho seminaristu a sprevádzať ho na ceste ku kňazstvu finančne, ale i duchovne.

Beninský kňaz považuje slovo adopcia za málo výstižné, vzťah medzi seminaristom a jeho dobrodincami nazýva duchovným spoločenstvom. O tom, že je živé, sa presvedčil na vlastné oči pri stretnutí s veriacimi zapojenými do tohto projektu.

„Bol som šťastný, keď som v Šaštíne zbadal fotografiu nášho seminaristu pri nohách sochy Panny Márie v kaplnke, kde sa každý utorok schádza modlitbové spoločenstvo, ktoré ho sprevádza na ceste ku kňazstvu.

Rovnako som videl radosť a dojatie na tvárach slovenských bratov a sestier, keď som im povedal, že ich adoptovaný seminarista Augustín bol pred niekoľkými týždňami vysvätený za diakona. Bol to výraz šťastnej matky,“ povedal Ambroise Kinhoun.

„Myslím si, že keď sa tento mladý muž stane kňazom, celý život bude vzdávať vďaky za túto milosť. Šaštínske spoločenstvo vyjadrilo aj túžbu, aby tento novokňaz prišiel na Slovensko a odslúžil tu svoju novokňazskú svätú omšu. Budem o tom hovoriť s jeho biskupom a verím, že to raz bude možné,“ dodal.

S podporovateľmi seminaristov sa okrem Šaštína stretol aj počas svätej omše na vrchu Butkov neďaleko Ladiec, kam zavítali adoptívni rodičia seminaristov zo všetkých kútov Slovenska.

Explózia povolaní
Počet záujemcov o duchovné povolania je v tejto západoafrickej krajine s vyše desaťmiliónovou populáciou a rozlohou približne ako bývalé Československo enormný.

Dôvod vidí rektor seminára predovšetkým v kvalitnej pastorácii rodín. „Začína sa pastoráciou detí a mladých, ktorá dospievajúcim pomáha milovať Cirkev – to je vitalita našej Cirkvi, ktorá je príčinou tejto explózie povolaní.

Mladí majú možnosť rozvíjať svoje charizmy, a keď kňaz vidí ich záujem, okamžite ich pozýva do služby Cirkvi.“

Práve tu sa však otvára otázka, či pre mnohých z nich nie je motiváciou zlá materiálna situácia. „Veľa mladých žije vo veľmi biednych podmienkach a pre mnohých z nich by mohol byť seminár únikom.

To by však nebolo pravé povolanie. Napokon samotná príprava je taká ťažká, že ak človek nemá niečo v srdci, musel by odísť,“ tvrdí otec Ambroise a opisuje vzťah veriacich a kňaza v Benine.

„Kňaz je u nás sociálnou referenciou. Nemáme ambulancie psychológov a psychiatrov ako v Európe. Keď má niekto problém, prichádza za Božím mužom. V jednom z našich jazykov je kňaz nazývaný mužom modlitby.

Keď za vami prídu ľudia, predložia vám svoj problém a na konci povedia: ,Otče, pomodlite sa za mňa.´ V momente si pokľaknú a kňaz sa za nich hneď pomodlí. Nefunguje to tak, že kňaz povie, budem sa za vás modliť, ale pomodlí sa ihneď, a rovnako sa oni pomodlia za kňaza.“

Kňaz je zároveň akýmsi distribútorom materiálnej pomoci. „Ľudia prichádzajú za kňazom, aby nechali uňho niečo pre chudobných.

Tieto dary má rozdeliť tým, ktorí to potrebujú. Ani neviem spočítať, koľko mladých som vďaka tomu mohol poslať na štúdiá,“ hovorí beninský kňaz a s úsmevom pridáva spomienku: „Keď som pôsobil v pastorácii, chodieval za mnou istý žobrák, ktorý žiadal pomoc vždy veľmi pekným spôsobom. Spýtal sa: ,Otče, nenechal tu niekto niečo pre mňa?´ Uvedomoval si, že kňaz nemá plné vrecká peňazí, no vedel, že ľudia myslia na chudobných.“

Duchovné spoločenstvo medzi Beninom a Slovenskom posledný júlový týždeň zafungovalo. „Ďakujem vám všetkým – mužom i ženám, deťom aj mladým, dospelým, rodinám, modlitebným spoločenstvám i speváckej skupine.

Pozerali sme sa navzájom do očí a videli sme v nich žiariť lásku ku Kristovi a k Cirkvi. Spolu sme sa modlili, jedli a usmievali sa. Osobitne ďakujem za vás, kňazov a laikov, ktorí svojou vierou, nádejou a dobročinnou láskou podporujete jedného alebo viacerých seminaristov z Beninu.

Svätosť ich budúceho kňazstva sa stane africkým slnkom, ktoré bude zohrievať zimy vo vašich životoch,“ povedal pri rozlúčke Ambroise Kinhoun.

Ako sa zapojiť

Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie bohoslovca na diaľku v seminári v Benine, kde sa začína na kňazstvo pripravovať 30 nových bohoslovcov. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá.
Adopcia zahŕňa modlitbu za konkrétneho prideleného seminaristu a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok. Podpora pokrýva náklady na štúdium, ubytovanie a stravu v seminári.
Možná je podpora celého štúdia v trvaní štyroch rokov až do kňazskej vysviacky. Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese: info@misijnediela.sk alebo telefonicky na čísle: 02/529 64 916.
Bližšie informácie nájdete na stránke: www.misijnediela.sk.