V Tanzánii pokračuje stavba pútnického areálu

Drahí čitatelia Katolíckych novín, opäť sa po čase ozývam z Tanzánie, slobodnej krajiny, nepostihnutej koronou. Žijeme najmä stavebnými prácami a výsadbou stromov v areáli budúceho pútnického miesta.
Peter Majerník 17.03.2021
V Tanzánii pokračuje stavba pútnického areálu

Kostol s kruhovým priemerom 32 metrov vo farnosti Sukamahela, ktorá sa stane hlavným mariánskym pútnickým miestom v Tanzánii, budujú z kameňa. Snímka: Peter Majerník

Vo farnosti s Božou pomocou napredujeme v stavebných prácach. Fara bude zasvätená sv. Jozefovi, kostol Kráľovnej pokoja. Pripravujeme aj ružencovú záhradu, sadíme ovocné i okrasné stromy a kvety, pretože toto územie je veľmi veľké.

Taktiež sme zaviedli solárny systém na výrobu elektrickej energie, ktorý by mal pokrývať celé územie pútnického miesta. Tento rok by mali prísť stavať kláštor rehoľné sestry sv. Jozefa, následne aj strednú školu pre dievčatá.

Medzitým prebieha život v našej obci normálne. Veľa mladých sa však nakrátko ocitlo vo väzení pre vykrádanie tovaru z nákladných áut. Keďže pred dedinou vedie cesta hore prudkým brehom, nákladné autá idú veľmi pomaly a tí „šikovnejší“ to aj patrične využili.

Z času na čas navštívi našu farnosť niekto zo Slovenska. Naposledy to boli slovenskí kňazi Benjamín Kosnáč a Pavol Gajdoš, ktorí nám priniesli aj hmotnú pomoc, pričom pomáhajú aj iným farnostiam v inej diecéze.

Keďže sa usilujú pomáhať už dlhší čas, teraz mali možnosť na vlastné oči vidieť, kam ich podpora putuje. Bola to pre nás veľmi radostná udalosť. Veriaci boli šťastní, že mohli prijať takú vzácnu návštevu.

Týmto listom sa chcem poďakovať za všetky vaše milodary, vďaka ktorým sa nám podarilo vykopať studňu. Je to nádherný pohľad, keď vidím, že ľudia prichádzajú s vedrami čerpať vodu, a to zadarmo. To je ojedinelý jav.

Žehnám vás a myslím v modlitbách obzvlášť na ľudí postihnutých nešťastím či nezdarom.

AKO POMÔCŤ

O forme pomoci pre misiu Petra Majerníka sa môžete informovať na e-mailovej adrese majpetermaj@gmail.com.