Zdravie a vzdelanie sú pre deti najväčším šťastím

Keď bola malá, chcela sa stať kvetinárkou. Dnes lieči deti v Ugande. Lekárka Barbora Šilhárová (40) so svojím tímom je neoddeliteľnou súčasťou projektu Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku®. Okrem zdravia tak pomáha deťom zabezpečiť aj potrebné vzdelanie. Malým víťazstvom je, keď dieťa dokončí aj základnú školu a vyučí sa remeslu, ktoré ho v budúcnosti uživí.
Miroslava Knapíková 15.04.2021
Zdravie a vzdelanie sú pre deti najväčším šťastím

Lekárka Barbora Šilhárová s jednou zo svojich malých pacientok, ktorá už mô- že chodiť aj do školy. Snímka: archív SKCH

Čo vás viedlo k rozhodnutiu odísť do Ugandy?

Po štyroch rokoch práce v slovenskom zdravotníctve som chcela trochu zmeniť prostredie, aby som nevyhorela. Prácu lekárky vnímam ako povolanie, či už na Slovensku, alebo v zahraničí.

Jeden z mojich bývalých spolužiakov bol na misiách v Sudáne, a keď nám ukazoval fotografie a rozprával príbehy, začala som zvažovať, či by som to zvládla aj ja. Prihlásila som sa na Vysokej škole sv. Alžbety, že by som rada šla na tri mesiace do Afriky.

Na túto cestu som sa pripravovala takmer celý rok 2009 a v januári 2010 ma prvýkrát vyslali na misie do Ugandy. Vtedy som ešte netušila, že sa mi tie tri mesiace natiahnu na jedenásť a viac rokov.

Pôsobili ste však aj v iných afrických krajinách.

Najskôr som bola v nemocnici v Ugande, neskôr v Lesothe, v Južnom Sudáne a v Tanzánii. Od roku 2012, keď sme s pomocou Vysokej školy sv. Alžbety založili Kliniku Jána Pavla II. v Buikwe v Ugande a tiež organizáciu Health Initiatives Association (HIA), zostala som v tejto krajine.

Mojou motiváciu sú „naše decká“, naši pacienti a tiež rastúci a rozvíjajúci sa projekt, ktorý má zmysel a veľký dosah.

Ako sa podarilo rozbehnúť spoluprácu s projektom Adopcia na diaľku®?

Hneď od začiatku sme sa snažili zaviesť podporu vzdelávania, ale dopyt bol obrovský a kapacita podpory veľmi obmedzená. Predovšetkým preto sme požiadali o pomoc projekt Adopcia na diaľku®.

Už sme mali skúsenosť so sociálnou starostlivosťou, zmapované domácnosti, školy, zavedené systémy a silné kontrolné mechanizmy financií. Vďaka tomu sa nám podarilo spoluprácu nadviazať relatívne rýchlo.

V druhom trimestri roku 2018 sme zaradili do tohto projektu prvé deti. Aktuálne máme slovenskými darcami podporovaných na školách viac ako 700 detí.

Aké sú základné rozdiely na školách v Ugande a na Slovensku?

Už malé trojročné deti tu chodia v uniforme každý deň do materskej školy a učia sa písmenká, odpisovať z tabule a tiež rátať. V prvej triede základnej školy vedia bez problémov odpisovať celé vety z tabule, nanešťastie im veľmi nerozumejú.

Nápaditosť, fantázia či výnimočnosť sú v ugandských školách trestané a vyrušujúce. Po troch triedach škôlky nasleduje sedemročná základná škola. Stredná škola trvá štyri alebo šesť rokov. Vysokoškolské vzdelanie dosiahnu v Ugande približne len štyri percentá študentov.

U nás na dedine v ugandskom Buikwe idú deti často po štvorročnej strednej škole alebo priamo zo základnej školy na učňovskú školu, kde sa učia remeslu.

Mnohé deti v tejto krajine nemôžu navštevovať ani základnú školu. Súvisí to so školskými poplatkami?

Školstvo je platené už od škôlky. Navyše školské poplatky spolu s vekom študenta rastú. Napríklad vysoké školy sú cenovo podobné našim súkromným vysokým školám. Školský rok sa prekrýva s kalendárnym rokom a má tri trimestre.

Koncoročné vysvedčenie sa odovzdáva v decembri a vtedy začínajú aj najdlhšie koncoročné prázdniny. Toto je, samozrejme, teraz zmenené aktuálnou situáciou s koronavírusovou pandémiou.

S projektom Adopcia na diaľku® spoločne pomáhate deťom už tri roky. Kde vidíte najväčší prínos tejto spolupráce?

Poskytnúť vzdelanie a zdravotnú starostlivosť je asi najlepší spôsob rozvojovej pomoci. Udržateľný, správne smerovaný, dlhodobý a efektívny. Nejde o jednorazový dar, ktorý nasýti, minie sa a zmizne.

Ide o investíciu do budúcna pre jednotlivé deti, pre ich rodiny a pre krajinu. Myslím si, že je to aj výborný spôsob skutočne adresnej pomoci. Nezachránime svet, ale môžeme dať stovkám detí nádej na lepšiu budúcnosť.

Aké deti do projektu vyberáte?

V roku 2018 sme začali deťmi, ktoré boli evidované na našej klinike. Postupne sa rozširoval náš okruh o zdravé siroty, deti zneužívané na prácu, deti rodičov pripútaných na lôžko alebo bez práce, opustené deti bývajúce s babičkami alebo u vzdialených príbuzných.

Problémom nie je nájsť vhodné dieťa pre podporu, tých je príliš veľa, ale vybrať dieťa, ktoré potrebuje pomoc prioritne. S výberom nám pomáhajú naši miestni sociálni pracovníci, ktorí po vyplnení prihlášky dieťaťa vždy idú skontrolovať aktuálnu situáciu priamo do domácnosti.

Aby sme sa vyhli nepravdivým informáciám a tiež aby sme vedeli určiť urgentnosť podpory.

Aké máte v spolupráci s Adopciou na diaľku® plány do budúcnosti?

Verím, že naša spoločná misia a ciele nám otvoria možnosti čoraz viac efektívne pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Máme veľa nápadov a tým, že v Ugande pôsobíme dlhodobo, máme aj dobré posudzovacie schopnosti a vieme určiť naozajstné problémy komunity. Niekedy stačí porozumieť, vypočuť, poradiť alebo niesť človeka v modlitbe.

AKO POMÔCŤ

Deti v Ugande môžete podporiť modlitbou alebo prihlásením sa do projektu. Prihlášku nájdete na www.adopcianadialku.sk alebo si ju vyžiadajte na telefónnom čísle 0901 720 059.

Pomôcť môžete aj zaslaním ľubovoľného daru na bankový účet SK05 5200 0000 0000 1675 9820.

Adresa majiteľa účtu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava.