Misie

Martina Grochálová 12.05.2022

Perspektívny a sužovaný Južný Sudán

Nepokoje v roku 2015 zastavili v najmladšom štáte sveta väčšinu rozvojových aktivít. Krajinu nedávno navštívil delegát pre saleziánske misie ŠTEFAN KORMANČÍK, SDB.
Perspektívny a sužovaný Južný Sudán
Martina Grochálová 06.05.2022

Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov

Osobitnou charizmou Kongregácie rogacionistov Ježišovho Srdca je prosiť o duchovné povolania. Čo to znamená, približuje VLASTIMIL CHOVANEC, RCJ (40), misionár v Rwande.
Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov
Martina Grochálová 29.04.2022

Najbiednejší stále potrebujú našu pomoc

Vplyvom súčasnej situácie rezonuje v spoločnosti téma chudoby čoraz intenzívnejšie. Faktom však je, že veľká časť svetovej populácie žije v chudobe či extrémnej chudobe dlhodobo.
Najbiednejší stále potrebujú našu pomoc
Martina Grochálová 22.04.2022

Chudobní sú jeho domovom

Misionár PETER KUČÁK, MC (50), prináša Krista v duchu charizmy Matky Terezy ľuďom na okraji spoločnosti. Žiť s chudobnými je preňho školou pokory, jednoduchosti a dôvery.
Chudobní sú jeho domovom
Noemi Gieratová 08.04.2022

Misionár vytvára oázu v srdci Tanzánie

Tím LUX communication sa vybral do Afriky nakrútiť krátky dokumentárny film o pátrovi Petrovi Majerníkovi a jeho misijnej činnosti. Nebolo to jednoduché, ale určite plné zážitkov.
Misionár vytvára oázu v srdci Tanzánie