Misie

Martina Grochálová 08.01.2020

Posolstvo viery dokážu chápať aj deti

Koncom minulého roka uzrelo svetlo sveta slovenské vydanie publikácie Youcat pre deti, ktorá je pútavým katechizmom pre deti vo veku od 8 do 12 rokov. Menej známa je skutočnosť, že vydávanie obľúbenej edície Youcat má silný solidárny rozmer a že na tvorbe Youcatu pre deti sa podieľali aj tvorcovia zo Slovenska.
Posolstvo viery dokážu chápať aj deti
Martina Grochálová 03.01.2020

Končí sa misia medzi anjelmi

Sestra FRANTIŠKA OLEXOVÁ, OSF (68), pôsobí v Misii sv. Jána v juhoafrickom Barbertone už 25 rokov. Sestry františkánky sa tam dve desaťročia s láskou starali o stovky ľudí chorých na aids, mnohých z nich sprevádzali na poslednej pozemskej ceste. Ich misia sa tento rok chýli ku koncu.
Končí sa misia medzi anjelmi
Jozef Kudla CM 18.12.2019

V Hondurase spievajú Ježišovi pastierky

Honduras sa nachádza v tropickom pásme a príroda je tam zelená po celý rok. Monotónnosť prírody, ktorá sa počas roka takmer nemení, sa do určitej miery prejavuje aj v charaktere ľudí a formách liturgického slávenia. No zároveň nie je zhon u ľudí taký markantný ako u nás. Život je pokojnejší, ľudia sa natoľko nenaháňajú a prežívajú menej stresu.
V Hondurase spievajú Ježišovi pastierky
Katolícke noviny 11.12.2019

Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu (video)

Advent je obdobím darov i ľudskej veľkodušnosti. Počas celého roka ste, milí čitatelia, podporovali misie a misijné aktivity v rozličných kútoch sveta. V tomto čase, keď sa pripravujeme na Vianoce, prinášame niekoľko slov vďaky od misionárov, na ktorých ste mysleli v svojich modlitbách i konkrétnou podporou.
Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu (video)
Ivan Kňaze 04.12.2019

Omšový milodar je vzácnym darom pre misie

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete dať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní.
Omšový milodar je vzácnym darom pre misie